1. maj børn

Før-skole-start

Børn der skal starte i 0. klasse på Sønderborg Friskole har mulighed for at starte allerede 1. maj.

Dermed følger vi de kommunale skolers procedure omkring skolestart. Det betyder, at børnene kan skifte fra børnehaven til friskolen på samme tid som de børn der starter i folkeskolen.

Vi gør opmærksom på, at 1.maj-ordningen er obligatorisk for folkeskoleelever, men frivillig for friskoleelever.

Du kan læse mere om indskrivning her: Indskrivning

Overgang fra børnehave til skole

Kontaktlæreren fra yngstegruppen besøger barnets daginstitution i løbet af foråret og har et møde med personalet i børnehaven. Dette gøres med henblik på at sikre så bredt et kendskab til det enkelte barn som muligt. Herved kan relevante oplysninger også videregives til skolen. Hvis muligt besøger børnehaven ligeledes skolen.

Legemøde

I løbet af april inviteres alle kommende 0. klassebørn til et legemøde i fritteren. Her har børn og forældre mulighed for at møde hinanden. De sidste informationer inden start gives, mens børnene leger i fritteren. 

Skolestart