Bæredygtighed

På Sønderborg Friskole vil vi gerne fremme en bæredygtig udvikling af samfundet, således at de fremtidige generationer også får mulighed for dække deres behov. Derfor vil vi gøre vores bedste for at passe på de ressourcer, vi har. 

Det betyder, at vi på Sønderborg Friskole vil inddrage bæredygtighed i beslutningsprocesserne, samt synliggøre betydningen heraf for børnene.

Som skole tilstræber vi at øge børnenes bevidsthed omkring bæredygtighed.

Energi og vand

Som et led i at opnå et bæredygtigt samfund vil vi i Sønderborg Friskoles bygninger og drift tilstræbe et minimalt energi- og vandforbrug. Dette kan opnås på flere måder, men vi starter med os selv.

  • Som skole har vi i driften, samt ved ombygning, fokus på energieffektive- og vandbesparende løsninger
  • Som brugere af skolens faciliteter tilstræber vi at minimere vores energi- og vandforbrug gennem hensigtsmæssig brugeradfærd hos såvel børn som voksne
  • Som skole vil vi skabe en bevidsthed hos børnene omkring ressourcer og forbrug 

Genbrug og affald

Som et led i at opnå et bæredygtigt samfund vil vi på Sønderborg Friskole vægte genbrug og minimere vores affaldsmængde. Dette kan opnås på flere måder, men vi starter med os selv.

  • Som skole tilstræber vi at reducere vores samlede affaldsmængde 
  • Som skole tilstræber vi bedst mulig sortering af vores affald
  • Som skole vil vi så vidt muligt genbruge, hvis det er hensigtsmæssigt
  • Som skole vil vi skabe en bevidsthed hos børnene omkring affald og genbrug 

Indkøb og brug af materialer/produkter

Som et led i at opnå et bæredygtigt samfund vil vi på Sønderborg Friskole tilstræbe brug af bæredygtige materialer/produkter. Dette kan opnås på flere måder, men vi starter med os selv.

  • Som skole vægter vi klima- og bæredygtighedsvenlige indkøb som et led i indkøbspolitikken. For eksempel indkøb af svanemærkede produkter, hvor det er muligt.
  • Som skole vil vi uddanne og træne vores medarbejdere i brugen af miljørigtige arbejdsmetoder i erkendelse af at uafhængigt af medarbejderens rolle, så er alle ansvarlige for at miljøet beskyttes.
  • Som skole vil vi skabe en bevidsthed hos børnene omkring miljø og bæredygtighed i produkter 

Økologi

Som et led i at opnå et bæredygtigt samfund vil vi på Sønderborg Friskole tilstræbe brugen af økologiske produkter. Herigennem opnås en bedre beskyttelse af natur og grundvand, færre tilsætningsstoffer, øget dyrevelfærd og vi sparer vores børn for sprøjtemidler.

Vi arbejder derfor på at få Det Økologiske Sølvspisemærke (www.oekologisk-spisemaerke.dk)

Be the change