Forældreengagement

Når man som forældre har valgt at have sit barn på Sønderborg Friskole, har man samtidig ud fra værdigrundlaget valgt at være en del af et forpligtende fællesskab. Det betyder, at vi som forældre engagerer os i vores børns skole. Forældrenes engagement er en vigtig del af fællesskabet og skolens virke.

Sønderborg Friskole skabes ikke kun af skolens ansatte og bestyrelsen, men af samtlige involverede parter.

Konkret betyder det, at alle lægger en frivillig arbejdsindsats i skolens virke. Ud over at styrke fællesskabet på skolen bidrager forældrenes engagement også til at få skolens økonomi til at balancere.

Frivillig arbejdsindsats

Hver forælder (dvs. begge forældre) lægger minimum 40 timer årligt. Dog er der mulighed for, at andre familiemedlemmer eller venner kan overtage 20 af de i alt 40 timer. Er den ene part bosat i en anden landsdel tages der selvfølgelig hensyn hertil.

Det er ikke muligt at medregne timer brugt på lejrskole som forældretimer.

Mulighederne for at engagere sig er mange. Man kan:

  • Blive en del af bestyrelsen og bestyrelsesarbejdet
  • Deltage i fondssøgning, vedligeholdsopgaver, IT-gruppen og/eller planlægning af events

Deltagelse i arbejdsdage og rengøringsdage er obligatorisk for alle.

Mødepligt/deltagelse

Da Sønderborg Friskole er forældrenes skole, forventes det, at forældrene deltager aktivt i deres børns skolegang. Herunder

  • Generalforsamlingen, hvor vi forventer at forældrene møder op og tager del i diskussionen om skolens nutid og fremtid.
  • Vi afholder hvert skoleår obligatoriske forældresamtaler, samt mindst et årligt forældremøde, hvortil der også er mødepligt
  • Forældrene er altid repræsenteret ved arrangementer, hvor det sociale aspekt er i fokus og hvor eleverne viser resultaterne af det store arbejde, de udfører.

Skole-hjem samarbejde

Friskolen er forældrenes skole og forældrene vælger at lade deres børn gå i friskole. Derfor er det vigtigt, at samarbejdet mellem forældre og lærere er præget af samarbejde og dialog i det fælles arbejde med elevernes dannelse.

Vi afholder hvert skoleår obligatoriske forældresamtaler, samt mindst et årligt forældremøde, hvortil der også er mødepligt. Men det er kun en lille del af samarbejdet.

Fra skolen er vi altid åbne for dialog. Er der problemer eller andet, som bør drøftes er det bedre, at der tages fat i sagen med det samme, således at eventuelle problemer ikke vokser sig større. Vi forventer, at alle behandler hinanden med respekt og går ind i konflikter og potentielle konflikter med åbent sind og empati.

Vi tror på, at forældrene kender deres barn bedst. Det skal vi som skole lytte til og tage udgangspunkt i! Derfor kan vi kun opfordre forældrene til at tage kontakt til os, hvis der er problemer eller spørgsmål, der ønskes belyst.

Åben skole

Sønderborg Friskole er en åben skole. Det betyder, at forældre til enhver tid velkomne til at komme og være med i undervisningen og dagligdagen. Ikke kun som tilskuere, men også som aktive deltagere.

Forældretilsyn

Som skole har vi pligt til at leve op til vor målsætning; det er forældrenes pligt at føre tilsyn med at det sker, den tilsynsførende er en hjælp hertil, men hovedansvaret er forældrenes.