Fritterens åbningstider

Fritteren har åbent til kl. 17 mandag til torsdag og til kl. 16.30 fredag. Ved behov for morgenpasning aftales nærmere med skolen.

Børn fra 0.-3. klasse har automatisk mulighed for at gå i fritteren. Ved behov for pasning ud over 3. klasse aftales nærmere med skolen.

Børn fra og med det skoleår de fylder 13 år kan være på skolens område i åbningstiden uden vederlag. Følgende forudsætninger skal dog være opfyldt:

  • Der er voksne tilstede på skolens område
  • Børnene kan passe sig selv
  • Børnene ikke tager pladsen fra børn tilmeldt Fritteren