Indskrivning

Ønskes optagelse i løbet af året?

Er du interesseret i en plads på Sønderborg Friskole kan skolen kontaktes på 61 44 17 12. Aftal møde/rundvisning, hvor en udfyldt Anmodning om optagelse medbringes.

Ønskes optagelse indbetales indmeldelsgebyr (se herunder) inden en prøveperiode kan starte. Prøveperioden er gratis. Ved prøveperiodens udløb indbetales depositum (se herunder). Ønskes en afdragsordning for depositum, kan det aftales.

Ønskes optagelse til et senere skoleår?

  • Ring og få en snak med skolen på 61 44 17 12
  • Aftal møde/rundvisning på skolen
  • Aflever indmeldelsesblanket og indbetal indmeldelsesgebyr
  • Januar/februar inden skolestart indkaldes familien til samtale på skolen vedr. endelig optagelse

Indmeldelsesgebyr pr. barn

Der betales et indmeldelsesgebyr på 500 kr. pr. barn. Gebyret gives ikke retur.

  • Ved optagelse til et senere skoleår skal indmeldelsesgebyret betales senest 14 dage efter aflevering af blanket ellers bortfalder indmeldelsen.
  • Ved optagelse midt i skoleåret skal indmeldelsesgebyret være betalt inden opstart.

Indmeldelsesgebyr indbetales til Frøs Sparekasse på Reg. nr.: 9733 Konto nr. 0003793486

Depositum pr. familie

Hver familie indbetaler et depositum svarende til 3 måneders skolepenge for et barn - dvs. kr. 3.600 pr. familie. Det tilbagebetales i forbindelse med at sidste barn i familien går ud af skolen.

  • Ved optagelse til et senere skoleår skal depositummet indbetales inden skolestart. Afdragsordning kan aftales.
  • Ved optagelse midt i skoleåret skal depositummet indbetales inden prøveperioden udløber. Afdragsordning kan aftales.

Depositummet indbetales til Frøs Sparekasse på Reg. nr.: 9733 Konto nr. 0003793486

Download indmeldelsesblanket

Barnet vil komme på skolens venteliste, hvis der ikke er ledig plads i pågældende aldersgruppe. Ventelisten rangeres efter først til mølle-princippet, dog med hensyntagen til aldersfordelingen.

Det er også muligt at skrive yngre søskende op, hvis du ønsker en fremtidig plads på skolen.

Priser mm kan findes her: Priser

Se også Forældreengagement