Lokalerne

Sønderborg Friskole ligger i hjertet af Sønderborg by. Vi har til huse i det gamle teknikums lokaler liggende ud mod Voldgade. Et øjeblik fra bymidte, slot og strand.

Bygningen er sat i stand af SIB Byggeri inden indflytning, så den fremstår velvedligeholdt. Vi har fået indrettet splinternye fysiklokaler, samt et køkken hvori børnene kan være med til at kokkerere.

Lokalerne er handikaptilgængelige. Vi har såvel elevator til alle niveauer, som handicaptoilet.

Skolegården

Fysiklokaler

Fysiklokaler