Lovpligtig info

Vedtægter

Vedtægter for Sønderborg Friskole er vedtaget på bestyrelsesmøde d. 10. november 2016 og offentliggjort på hjemmesiden d. 13. november 2016.

Læs vedtægterne her:
Vedtægter for den selvejende institution Sønderborg Friskole

Værdigrundlag

Skolens formål er at drive en moderne udgave af en grundtvig-koldsk friskole fra 0.-9. klasse. Skolen er religiøst uafhængig.

Læs værdigrundlaget her:
Sønderborg Friskoles værdigrundlag

Tilsyn

Birgit Trier Frederiksen er valgt af forældrekredsen som skolens tilsynsførende. Birgit er certificeret tilsynsførende certificeret af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

Læs seneste tilsynserklæring her:
Tilsynserklæring

Evaluering

Sønderborg Friskoles evaluering af den samlede undervisning i skoleåret 2016 samt plan for opfølgning og ny målsætning.

Læs evalueringen her:
Evaluering af den samlede undervisning

Faglige mål

Sønderborg Friskole følger Folkeskolens trinmål og slutmål i alle fag, som beskrevet i ”Fælles Mål” samt Undervisningsministeriets vejledende læseplaner.

Læs Undervisningsministeriets Fælles Mål her:
Fælles Mål

Prøver

Der er i skoleåret 2016/17 ikke prøveafholdelse på Sønderborg Friskole, da der pt. ikke er oprettet en 9. klasse.

Undervisningsmiljøvurdering

Undervisningsmiljøvurdering udarbejdes i løbet af 2017.