At starte en friskole kræver mandsmod og hjerteblod

  • Dato: 10 April 2016
  • Af: sonfri

For snart to år siden blev der indkaldt til opstartsmøde for Sønderborg Friskole på Sønderborg Bibliotek. Nyheden var forinden delt i Sønderborg Lokalavis og i P4 Syds radioavis. Derfor var de to initiativtagere til skolen, Lone Hauch Jepsen og Malene Ventzel Nielsen selvsagt spændte på at se, hvor mange der ville dukke op. De havde regnet med et par stykker, men i stedet dukkede der i omegnen af 50 mennesker op. Begejstringen var uden tvivl stor.

En gruppe af de mest engagerede deltagere fra opstartsmødet aftalte at nedsætte en arbejdsgruppe, der kunne gøre visionerne om Sønderborg Friskole til virkelighed. Denne gruppe blev senere til opstartsbestyrelsen. En konsulent fra Friskoleforeningen deltog i første møde og præsenterede her arbejdsgruppen for startpakken til nye friskoler. Denne indeholder al den info det kræver, hvis du har mod på at starte din helt egen friskole. Den kan findes her: Startpakke til nye friskoler

Konsulenten lagde ikke skjul på, at det er et stort arbejde at starte en friskole, men forsikrede os om, at det ville være det hele værd i sidste ende.

Faktaboks: Hvad er en friskole?
Grundlovens § 76 fastslår, at vi i Danmark har undervisningspligt og ikke skolepligt. Det betyder, at forældre i Danmark er frie til at vælge et alternativ til folkeskolen.

I Danmark går friskoletraditionen tilbage til midten af 1800-tallet, hvor især Christen Kold og N.F.S. Grundtvig spiller en stor rolle som inspiratorer. Disse inspiratorer gjorde det muligt for forældre den dag i dag at starte deres egen friskole. Det eneste der kræves er mandsmod og hjerteblod,

og så lige et par tusind timer til overs…

Har du selv mod på at kaste dig ud i opstart af en friskole, så se nærmere her: Startpakke til nye friskoler

I starten af juni måned 2014 blev opstartsbestyrelsen stiftet.

Denne skulle i første omgang arbejde på at skrabe 20.000 kroner i opstartsgebyr sammen til Undervisningsministeriet. Dette beløb skal lægges i august måned året før opstart for overhovedet at få lov at starte. Samtidig gik arbejdsgruppen på gaden for at sprede budskabet om den nye skole. Arbejdet med at skaffe pengene var stort, men ingenting mod hvad der ventede.

I sommerferien 2014 blev der taget hul på arbejdet med værdigrundlaget. Ud fra initiativtagernes ideer formulerede opstartsbestyrelsen et værdigrundlag for skolen, som har dannet grundlag for det videre arbejde. Vores ønske var fra begyndelsen at skabe en alternativ skole, der i høj grad lægger vægt på relationsdannelse, hvor børnene kunne få en frihed til at følge deres iboende lyst til læring.

Efter anmeldelsen af skolens etablering til Undervisningsministeriet i august 2014, blev alle sejl sat ind med markedsføring, budgetlægning, bankbesøg og søgning af en passende lokation. En af de store udfordringer for opstarten af Sønderborg Friskole var, at skolen ikke opstod som et svar på en lukket folkeskole, men ud fra vores helt egen vision om at skabe en anderledes skole. Derfor havde vi ikke lokaler og en forældrekreds, der kunne overtages.

Opstartsbestyrelsen brugte mange timer på markedsføring af skolen. Der blev produceret flyers, plakater, bannere, flag mm. Der blev oprettet hjemmeside, facebookside og skrevet et uendeligt antal af artikler. Vi fik også hjælp fra en dygtig grafiker, Nicolai Kruse, til design af skolens smukke logo.

Sønderborg Friskoles logo

Nicolai Kruses tanker bag logoet
Bogen med de svævende sider kan ses som symbol på en skole, der gør eleverne 'flyvefærdige' og i stand til at vælge hver deres vej i livet. Lærdommen fra skolen (bogen) danner et fælles fundament for dem alle, men de har/får frihed til at udvikle sig forskelligt og i mange retninger.

Opgaven med banker, lokaler og børn var udfordrende. Uden bank ingen lokaler, uden lokaler ingen børn, uden børn ingen bank. De enkelte elementer var afhængige af hinanden, og benarbejdet var derfor omfattende. Undervejs svandt arbejdsgruppen og bestyrelsen da også ind. Det store benarbejde, der er behov for i forbindelse med opstart af friskole, kan uden tvivl være en stor mundfuld at få passet ind i en ganske almindelig hverdag. Derfor er der selvfølgelig stor forståelse for, at nogle har valgt at stå af undervejs. Den tilbageværende gruppe er taknemmelig for alle de timer, der er lagt fra alle deltagere gennem hele forløbet.

Inden opstart var bestyrelsen svundet ind til formand Irene Reinkvist, næstformand Lone Hauch Jepsen, kasserer Ingeborg Johannsen, Malene Ventzel Nielsen og Maria Krull.

I takt med at arbejdsgruppen svandt ind, blev de mange opgaver i opstartsfasen fordelt på få hænder. Ikke desto mindre fortsatte engagementet og viljen til at gennemføre visionen i den tilbageværende gruppe. Ja vilje og engagement er kun vokset i takt med, at vi har mødt vores udfordringer.

En tak

En stor tak til alle som har hjulpet undervejs
I forbindelse med opstartsfasen skal der lyde en stor tak til alle familierne bag opstartsbestyrelsen. I har i den grad været udsat for et savn når arbejdsopgaver, møder og arrangementer gang på gang er trukket ud. Uden jeres opbakning havde vi ikke stået, hvor vi gør i dag.

Der skal også lyde en stor tak til alle de forældre og frivillige, der har hjulpet ved arrangementer, afhentning af møbler mv.

Som I jo nok kan regne ud, lykkedes det at komme igennem det første år inden åbning.

Efter en lang sej arbejdsindsats blev der fundet en bank, som gerne ville støtte op om projektet – det blev Frøs Sparekasse. Revisorfirmaet Partner Revision, som har stor erfaring med friskoler, hjalp os på vej med gennemgang af budgetter. Heldigvis har friskoleforeningen gjort en del af forarbejdet med budgetterne, så der skulle kun justeres på enkelte faktorer. Her fik vi god hjælp fra andre friskoler i området. Alt dette kan der læses mere om i Friskoleforeningens startpakke for nye friskoler. Den kan uden tvivl anbefales til alle, der har mod på selv at gå i gang med skabelsen af en friskole.

Sideløbende med bankmøderne fik vi lokationen på plads og har i dag til huse i den nye del af det gamle Teknikum i midten af Sønderborg by. Dette efter lange forhandlinger omkring kontrakten henover slutningen af 2014 og starten af 2015. Under hele processen har vi fået en uvurderlig hjælp fra advokat Jette Pertou. Som en del af vores kontrakt fik vi sat bygningerne i stand af SIB byggeri, herunder indretning af såvel nyt køkken som nye fysiklokaler.

Gennem SE’s vækstpulje fik vi doneret trådløst netværk til hele bygningen, så skolen fra første år kunne lægge ud med tidssvarende frihed og fleksibilitet i undervisningen.

Sønderborg Friskoles baggård

I foråret 2015 afholdt skolen Musik på Volden i skolens baggård for at indtjene penge til etableringsbudgettet. En masse musikere, forældre og frivillige deltog i at stable det hele på benene. Sønderjysk Forsikring bidrog med et hovedsponsorat til festivallen og VVS Søberg A/S med endnu et sponsorat. Vi kommer helt sikkert til at gentage successen, men skal lige over dette første år, før vi igen kaster os ud i så stort et projekt.

Kort efter opstart havde skolen den udfordring, at vi måtte sige farvel til vores skoleleder. Dette betød, at et par af vores lærere også valgte at gå, men vi fik hurtigt ansat nye kompetente lærere til skolen. Irene Reinkvist, som var formand i opstartsbestyrelsen, blev konstitueret som leder på skolen, da hun blandt andet kendte alt til skolens økonomi fra det omfattende arbejde i opstartsfasen. For en kort periode fik vi en ny formand, som dog hurtigt trak sig fra posten igen. Siden oktober har Ingeborg Johannsen, som har været med fra begyndelsen, derfor været formand for bestyrelsen.

Tiden siden efteråret har skolen brugt på at kvalificere undervisningsformen og skabe en god skolekultur. Dette er et arbejde, der tager tid, men vi er ikke i tvivl om, at vi har en masse børn, der trives i de rammer de har fået på Sønderborg Friskole. Hver eftermiddag må vi således sende børn hjem når klokken nærmer sig lukketid, da de ellers ikke er til at drive ud af huset. Senest er det nyindrettede musiklokale blevet et stort trækplaster for de unge mennesker.

Nyindrettet musiklokale

Efter første halve år er skolen kommet ud med et lille overskud i regnskabet, på trods af et større budgetteret underskud. Dette skyldes sparsommelighed såvel som alt det arbejde, der blev lagt i at samle møbler ind henover foråret 2015. Arbejdet fortsætter og senest har et par forældre i weekenden været ude og afhente endnu et læs borde og stole fra Sundeved Efterskole.

Skolen har i slutningen af marts afholdt sin første ordinære generalforsamling. Her blev det fine regnskab forelagt de fremmødte forældre og generalforsamlingen valgte at ansætte Irene som skoleleder.

---

”Er skolen så blevet til den gode skole, som der var lagt op til?”,  kan et spørgsmål nu lyde.

”Ja”, siger såvel personale, bestyrelse, forældre og børn. ”Vi er i hvert fald godt på vej. Selv om vejen hertil har været lang og udfordrende.”

”Har det så været det hele værd?”, slutter vi af med at spørge.

Samstemmigt ytrer de, som fra begyndelsen har været med gennem hele forløbets op og nedture, et klart rungende: ”JA!”

Sønderborg Friskoles baggård
Sønderborg Friskoles logo
Nyindrettet musiklokale
En tak