Jeg har fået en datter, der har fundet troen på sig selv

  • Dato: 28 January 2017
  • Af: sonfri

Vi flyttede til Sønderborg sommeren 2016. Valget af skole for en pige på 13 år var vigtigt, så overvejelserne var mange. Da vi ikke ønskede en almindelig folkeskole, og de tilbud der lå ingen interesse havde, blev vi af en bekendt gjort opmærksom på Sønderborg Friskole. Vi tog kontakt til skolen, var på besøg, undersøgte hvad skolen stod for, og hvad den kunne tilbyde en pige på 13 år.

Summasumarum blev, at hun startede sommeren 2016 – et valg vi ikke har fortrudt.

På de første 6 måneder har min datter gjort store fremskridt såvel socialt, som fagligt. I dansk har hun rykket sig markant på sit faglige ståsted. I matematik har hun ligeledes rykket sig fra næsten ikke at kunne finde ud af det, til at komme op på 7. klasses niveau. Sådan et ryk sker kun, hvis man bliver mødt med tillid, tryghed og forståelse fra lærere, der er fagligt kompetente til at se det enkelte barn.

Der var en del overvejelser omkring valg af friskole. På Sønderborg Friskole er der inspirationsuger, hvor børnene går i fordybelse i et givent emne - kreativt som fagligt, på kryds og tværs af årgange. Sønderborg Friskole er en lektiefri skole - lærer de så noget og nok? Undervisningen foregår aldersintegreret, dvs. klassetrinnene er samlet - får man så lært det man skal på sit klassetrin? Til de to spørgsmål må jeg som forælder sige stort JA! Jeg har fået en datter, der har fundet troen på sig selv. Hun er stormet derud af på det faglige såvel som det sociale område. Der er knyttet venskaber på kryds og tværs af klassetrinene - alle tager hensyn til alle.

Man føler sig velkommen som forælder. Der bliver lyttet og man tages med på råd. Det en meget underlig følelse at kunne få lov til at være en del af, samt også at kunne sætte sit “præg” på skolen. Noget man ikke kan i en folkeskole.

Og så er der et plus mere. Sønderborg Friskole ligger dejligt centralt i Sønderborg City, og alle elever har fri kl. 14, så der er rig mulighed til at kunne dyrke fritidsinteresser :)

Vi ses på Sønderborg Friskole

Forælder til en pige i RØD gruppe (6.-7. klassetrin)

Venskaber