Nyhedsbrev maj 2017

 • Dato: 7 May 2017
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Vi takker af for en dejlig uge med fire nye børn på friskolen.

Til samling har vi hver morgen hele ugen sunget vores nye velkomstsang. Sangen har vores kære lærer Lise Marie skrevet til de nye børn. Den er nu øvet godt i gennem og de fleste kan den næsten uden ad allerede – vi er derfor nu gået videre til at øve den i kanon. På ugens sidste samling hørte vi radioklippet fra d. 4. maj 1945, hvor det fra London blev oplyst, at de tyske tropper i Holland, Nordvesttyskland og Danmark havde overgivet sig. Der blev spidset ører til klippet. I dagens anledning sang vi ”Danmark Frit: En lærke letted” inden velkomstsangen.

Den blå indskolingsgruppe er flyttet ind i deres nye lokaler, og er allerede ved at finde sig godt tilrette. De har mødt deres nye makkere – pigerne fra 6. og 7. klasse. De store piger vil i den kommende tid vil fungere som indskolingens følgesvende i forbindelse med samling, ture ud af huset, samt en ugentlig læsestund. Pigerne har allerede fundet yndlingsbøger frem, som de glæder sig til at læse for de nye børn i læsestunden.

I forrige uge fik alle elever på skolen hver deres personlige logbog – i denne skriver eller tegner eleverne kort hver eftermiddag om hvad de har været optaget af i løbet af dagen. Det kan være såvel personligt, som socialt og/eller fagligt. Bøgerne er taget godt imod og flere elever er allerede godt i gang med personliggørelse af deres logbogs cover.

Som en del af skolens seneste tiltag har vi efter Påskeferien indført skofri skole. Det betyder, at alle børn og voksne tager indendørssko på når de bevæger sig rundt på skolen. Dette har allerede givet os en renere og ikke mindst mere hyggelig skole. Vi håber, at I forældre ligeledes kan mærke forskellen når rengøringstjansen skal tages.

Den forgangne uge blev afsluttet med en fantastisk koncert med Sønderjyllands Symfoniorkester på Alsion, hvor vi hørte Troldspejlet Reloaded. Og sørme om vi ikke er så heldige at have ikke mindre en to insidere i orkestret, der efterfølgende kom forbi skolen, så vi kunne se en af de fine violiner.

I den kommende uge har vi inspirationsugen Verden Rundt. Her vil eleverne blive introduceret for læringsaftaler i forbindelse med deres projekter. Ideen med læringsaftalerne er at gøre eleverne mere bevidste om formål, medindflydelse og medansvar for egen læring.

Og så er den kommende uge også ugen, hvor vores konfirmander har deres store dag. Vi ønsker dem alle et stort tillykke herfra.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2017 uge 5

 • Dato: 4 February 2017
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I dansk i GRØN har vi arbejdet med at analysere sætninger. At finde grundled og udsagnsled.

I livskundskab har vi snakket lidt om forskellige livsformer. Efter en lille snak tog vi ud og kørte en tur i min autocamper, som også har været mit hjem i over et år. Vi snakkede lidt om, hvordan den fungerede. Altså hvordan kunne jeg holde varmen, lave mad, gå i bad osv. Vi kørte i byggemarkedet og købte maling til vores læsehus, som vi så har malet i dansktimen. Senere har vi lavet tag til læsehuset. Vi glæder os til at se det færdigt.

I kulturfag har vi deltaget i landsindsamlingen, som kort og godt går ud på at man gør en god handling, skriver sin handling ned og afleverer sedlen på biblioteket og så udløser det 25 kroner, som går til at afhjælpe sult verden over. Vi fik gjort godt og grundigt rent på skolen, da det var de handlinger som optog eleverne, og der blev også tømt en opvaskemaskine. Senest har vi taget hul på temaet verdenshistorie.

GRØN har i engelsk arbejdet med USA. Vi har kigget på kortet, sunget om staterne og tegnet vores egne kort. Vi har også fundet amerikanske opskrifter og lavet Pancakes og Mac ’n Cheese.

I tysk har vi emnet: “Meine Familie - was wir gemeinsam machen”. Vi har oversat tyske tekster og hørt hvad børn forskellige steder i Tyskland laver sammen med deres familie.

I matematik er GRØN påbegyndt at arbejde med et forløb, hvor de lærere om division og brøker. De har også arbejdet med hvordan man runder op eller ned, samt forskellige blandede opgaver.

I natur/teknik er GRØN begyndt på forløbet ”Kortets sprog”. Her skal eleverne lære at afkode almindelige landkort, samt se på digitale landkort, så de kan få en fornemmelse af, at man ikke kun behøver, at bruge en mobiltelefon til at finde rundt. Eleverne har arbejdet med at skulle fremstille et postkort, kun ved hjælp af signaturer. I denne uge har de skullet forsøge at tegne skolen ovenfra, hvorefter vi har kigget på Google Maps, for at finde ud af om der var nogle af eleverne, der havde ramt rigtigt.

---

I RØD i dansk har vi arbejdet med taler og forskellene på en politisk tale og en lejlighedstale. Vi har hørt forskellige taler, blandt andet Dronningens nytårstale og Martin Luther Kings tale: “I have a dream…”. Vi har analyseret dem og kigget på virkemidler og formidlingsteknikker. Forløbet blev afsluttet med en selvskreven tale. Derudover har vi arbejdet en del med grammatikken, både online på Grammatip og i vores nye bogsystem: “Dansk direkte”.

I tysk har vi også knoklet med grammatikken.

I matematik har vi arbejdet med geometri, hvor de skal regne areal og omkreds på forskellige figurer ved hjælp af formler.

I geografi i RØD har vi arbejdet med henholdsvis jordens sfærer og nødhjælpsorganisationer, og torsdag havde vi besøg af en tidligere lokalformand fra ungdommens Røde Kors, som også har været i Serbien og lave mad til de mange flygtninge som ankommer til Serbien. Han er en af mine tidligere mentées fra Ærø, og var med hele torsdagen på skolen, hvor han også fortalte lidt om at have en mentor.

I geografi har vi også arbejdet med jordens indre og pladetektonik.

RØD har i krea lavet garnlamper. Resultatet er udstillet i det store vindue på gangen.

---

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære at sætte det korrekte komma. Eleverne har forsat arbejdet med tegnenes funktion, samt arbejdet med start og slutkommaer, de har yderligt fået undervisning i betydningskommaet.

I biologi i SORT er de startet på et forløb, som hedder ”Landbrug og dyr”. Her har de lært noget om det konventionelle og økologiske landbrug. De har også arbejdet med en video, hvor de har skullet lægge stemme ind over videoen, ud fra nogle bestemte ord, der var bestemt på forhånd.

I SORT har vi arbejdet med musik, og det har faktisk været helt fantastisk. Vi glæder os til snart at kunne spille en koncert for skolen. Vi har både brugt engelsk og krea timerne. I engelsk har vi analyseret de engelske sangtekster, som vi arbejder med. En lille stil på 80-120 ord om "The Matrix" trilogien er det også blevet til. Eleverne skulle simpelthen lave et kort resume, og dermed øve sig i at beskrive de ellers ret så komplekse film kort og præcist.

---

I kulturfag har der været en fællesaktivitet med SORT og RØD, hvor eleverne så debatten, hvor en masse kloge folk forsøgte at gøre sig kloge på, hvordan det ville blive med Donald Trump, som amerikansk præsident. Herefter gennemgik vi en del af de svære ord, som blev nævnt i programmet, og snakkede lidt om de problemstillinger, der blevet taget op i programmet.

Da SORT og RØD nu bliver lagt sammen til MØRKERØD, brugte vi sidste fredag på at diskutere, hvordan de fælles spilleregler i den nye gruppe skal være. Der blev også lavet en tillidsøvelse, som kan kaldes ”Gå planken ud”.

Som nyt emne i krea er vi, med halvdelen af MØRKERØD OG GRØN, begyndt på emnet POPART. Vi skal beskæftige os med genren og selv skabe billeder med udgangspunkt i egne portrætter.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2017 uge 2

 • Dato: 16 January 2017
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Den første tid efter nytår stod i filosofiens tegn.

Og hvad er filosofi så for noget? Ja det var det store spørgsmål, som vi stillede hinanden. Filosofien handler netop mere om at undre sig end om at stille spørgsmål, så det gjorde vi.

Til morgensamlingerne fik eleverne hver dag præsenteret en filosof. Da ugen jo kun varede tre dage blev det til Thales, Kierkegaard og Nietszche.

Første morgen faldt netop sammen med de forhøjede vandstande, der var efter stormen Urd. Vi gik efter en lille introduktion af Thales - en af de absolut tidligste græske filosoffer, som netop mente, at verden bestod af vand – ned til havnen og så hvor højt vandet stod.

Efterfølgende så vi filmen Sofies Verden, som er en filmatisering af Jostein Garders bog med samme navn.  Efter filmen gav vi os i kast med at spille spil og lege forskellige lege. Den første dag efter nytår var nemlig også den første dag uden mobiltelefoner for elever, så der var brug for at vænne sig til at spille og lege mere sammen.

På filosofiugens anden dag var det overordnede metafysiske spørgsmål: Hvad består verden af?

De ældste filosoffer mente, at man kunne reducere alting til de fire grundelementer - nemlig jord, ild, luft og vand - og at alle andre ting kunne skabes ved den rette blanding af disse fire elementer. Vi lavede så lige en lille kunsttrick, så i stedet at fire grupper, der arbejdede med hver deres rene grundelement, så havde vi tre grupper, der arbejde med henholdsvis, jord, papir og stof. I grupperne skulle man eksperimentere med sit element – f.eks. papir - og i den forbindelse overveje, hvad papir er lavet af, og skabe forskellige former i papir. Derudover måtte man naturligvis gerne blande papiret med jord, ild, luft eller vand og se hvilke forandringer, der sker derved. Holder papiret på et tidspunkt op med at være papir, og hvis det ikke er papir længere, hvad er det så??

Den sidste dag arbejdede eleverne med spørgsmålet: Hvem er jeg? og hvem er vi? De skulle hver især udfylde et ”Livshjul”, hvor de beskrev deres eget liv. Efterfølgende lavede hver gruppe sammen et livshjul for deres egen gruppe. Derudover blev der også plads til et foredrag om filosofi på to gange tyve minutter ved vores lærer Allan, som netop er uddannet filosof. Fredagen sluttede af med en lille happening, hvor Allan læste op af Focault imens der var en ret så ubehagelig underlægningsstøj og et billede af en zombie på projektoren. Så gjaldt det for eleverne om at udholde happeningen længst muligt. Man måtte gå, når man ville, men vinderen var den der blev længst. Focault er ganske vist en meget spændende filosof, men happeningen skulle vise, den frustration, som nogle gange følger med ved at stille sig de store spørgsmål. Det er jo ofte spørgsmål, der ikke er lette at svare på, og som dybest set ikke har et endeligt svar. Derudover skulle det også illustrere at det kræver stor udholdenhed at kæmpe sig igennem de komplicerede filosofiske tekster.

---

Første projektmandag efter ferien har Thomas haft et spilværksted, hvor der blev spillet Junta. Et spil omhandlende magt, penge, intriger og revolution i en fiktiv bananrepublik. Spillet er på engelsk, så vi fik ud over det taktiske spil også øvet vores engelske ud i finansverdenen. Lise Marie fortsatte sit teaterværksted, hvor der denne mandag blev afholdt auditions. På Allans værksted blev der afholdt skakturnering og vi så en film om en 13 årig verdensberømt skakmester.

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med tegnenes funktioner, samt tegnsætninger og genre.

Fredag havde vi i RØD og SORT gruppe besøg fra SSP. Det overordnede tema var: “flertalsmisforståelser”. Vi talte om forskellige misforståelser; det være sig medieskabte og samfundsskabte og hvordan vi forholder os til disse. Der blev snakket om alkohol, rygning, vold, sengetider, mobilbrug og forældreansvar.

I dansk har vi i RØD gruppe arbejdet med analyse af taler og talt om forskellene på en politisk tale, en forsvarstale og en lejlighedstale.

RØD er i matematik påbegyndt, at arbejde med geometri, hvor de skal beregne areal og omkreds af forskellige geometriske figurere.

I biologi i SORT har vi snakket om hvilke forskellige emner eleverne godt kunne tænke sig at arbejde med. Vi så også første afsnit af ”The Blue Planet”.

I matematik er GRØN påbegyndt at arbejde med et forløb, hvor de skal finde ud af, hvordan man runder op eller ned.

GRØN er i natur/teknik begyndt på forløbet ”Kortets sprog”. Her skal eleverne lære at afkode almindelige landkort, samt se på digitale landkort, så de kan få en fornemmelse af, at man ikke kun behøver, at bruge en mobiltelefon til at finde rundt. I denne uge har de arbejdet med at skulle fremstille et postkort, kun ved hjælp af signaturer.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 50

 • Dato: 18 December 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Mandagens værksteder har stået på fabrikation af tæpper, som vi hæklede med fingrene af strimler af gamle lagner. Det tog lidt tid at få styr på teknikken, men øvelse gør mester og vi er nu gået videre med puder som kan bruges i fællesrummet.

Allan har fortsat sit musikværksted, hvor vi har øvet os på en sang, som Allan har skrevet til lejligheden.

Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

---

I GRØN har vi dansk arbejdet med lang- og kort tillægsform. Endvidere har vi fortsat lidt med temaet Japan og Karate, hvilket har overlappet med Livskundskab, hvor vi er gået lidt dybere ind i emnet disciplin. Disciplin i Karate, disciplin i skolen og disciplin i livet.

I matematik er GRØN forsat med, at arbejde med multiplikation (gange) med og uden mente. Forløbet afsluttes til jul.

GRØN er i natur/teknik begyndt på forløbet ”Kortets sprog”. Her skal eleverne lærere, at afkode almindelige landkort, samt se på digitale landkort, så de kan få en fornemmelse af, at man ikke kun behøver, at bruge en mobiltelefon til at finde rundt.

I GRØN har vi i engelsk og tysk beskæftiget os med jul. VI har talt om julens forskelligheder og stiftet bekendtskab med Charles Dickens ”A Christmas Carol”.

---

I RØD har vi arbejdet videre med vores novelle, hvor vi hver især skal besjæle en ting og skrive en historie ud fra denne ting. Vi har ligeledes arbejdet videre med grammatiske opgaver i www.grammatip.com.

RØD er i matematik forsat med forløbet om procentregning, som afsluttes her til jul.

I biologi er RØD startet på forløbet ”Systematik”, hvor de skal lære om begrebet systematik. Systematik er måden hvorpå man inddeler organismer fra dyre og planteriget i en form for stamtræ. Eleverne har været inde på hjemmesiden om den danske flora, samt været inde og undersøge forskellige dyrearter i Danmark. Eleverne er blevet introduceret for dokumentaren ”The Blue Planet”, som passede meget godt, som afslutning for forløbet.

 ---

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære, at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med at skrive en historie, som kun må være i hovedsætninger, om én af deres bedste ferieminder. De er yderligt blevet introduceret for Grammatip, hvor eleverne har skullet lave forskellige grammatiske øvelser, samt lave dansk retstavning.

I kulturfag har der været forskellige aktiviteter i gang. Eleverne har set en dokumentar om våbenindustrien, da de har arbejdet med forskellige krige i nyere tid. Vi har brugt en dag på juleklip og eleverne har været i ude at sælge skrabelodder for Røde Kors. Vi har yderligt brugt én af dagene på, at diskuterer vores nye tiltag angående mobiltelefoner, hvor de har set forskellige videoer omhandlende emnet, som også skulle give eleverne en større forståelse for vores bevæggrunde til at lægge mobilerne væk.

I engelsk i SORT har vi arbejdet med det ret filosofiske plot i "The Matrix", og vi har også set "Matrix Reloaded". Vi skal, efter vi er færdige med at se trilogien, skrive en engelsk stil om den.

I tysk har vi arbejdet videre med vores tema om Berlin.

I krea har vi lavet en drømmerejse og brugt den som inspiration til efterfølgende at male eller tegne et billede.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 49

 • Dato: 12 December 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Lise Marie har mandag haft dramaværksted, hvor vi har øvet et teaterstykke. Allan har haft musikværksted, hvor vi øver os på en sang, som Allan har skrevet til lejligheden. Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

---

GRØN arbejder i dansk støt videre med grammatiske øvelser. Vi har blandt andet arbejdet med alfabetisk rækkefølge, egennavne og rim. Sideløbende med grammatikken arbejder vi med rytmik og spoken word. Eleverne lærer at spille forskellige rytmer og at fremsige ord til rytmerne.

I kulturfag og livskundskab er vi påbegyndt et emne om japansk kultur. Vi lagde ud med at se Karate Kid og har herefter talt om japansk kultur ud fra denne. Eleverne har selv valgt et emne indenfor Japansk kultur, som de hver i sær ville arbejde med. Vi har arbejdet med Karate, hvor vi har læst om Karates oprindelse og vi har også snakket om filosofien bag det med blandt andet disciplin og selvforsvar. Faktisk fik vi en længere snak om, hvorfor Japanerne måtte forsvare sig imod kineserne og drog paralleller til Svenskekrigene og stridighederne imellem Danmark og Tyskland. Selvfølgelig har vi også afprøvet nogle karate-øvelser.

I livskundskab udvider vi med flere yoga-øvelser og har også lavet nogle visualiseringer og snakket om samspil imellem vores krop og vores sind.

GRØN er i matematik forsat med, at arbejde med multiplikation (gange) af større tal.

I naturfag har vi forsat vores forløb om vejr og klima. I denne uge har de været ude at måle på vejret, hvor de skulle gøre brug af nogle af de begreber, som de har lært igennem forløbet. Efterfølgende så vi en vejrudsigt, så vi kunne undersøge, om elevernes observationer stemte overens med vejrudsigten.

---

I RØD har vi i dansk hørt H. C. Andersens historie om Juletræet. Vi har talt om besjæling af ting og er herefter påbegyndt en novelle, hvor vi hver især skal besjæle en ting og skrive en historie ud fra denne ting. Vi er også blevet introduceret til www.grammatip.com som er et værktøj til løsning af grammatikopgaver.

RØD er i matematik forsat med forløbet om procentregning.

RØD er i biologi startet på forløbet ”Systematik”, hvor de skal lære om begrebet systematik. Systematik er måden, hvorpå man inddeler organismer fra dyre og planteriget i en form for stamtræ.

I engelsk har vi i RØD og SORT lyttet til et lille hørespil; Mark Twains " The Adventures of Tom Sawyer". Samtidig med at vi lytter, kan vi læse de engelske ord på skærmen.

I engelsk har vi i RØD og SORT set "The Matrix", og desuden har de lavet en lille skriftlig opgave om "The Adventures of Tom Sawyer"

 ---

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære, at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med grundled og udsagnsled, og de har arbejdet med nogle opgaver, hvor de skulle øve sig i at bruge udsagnsled og grundled. De er også blevet introduceret til www.grammatip.com som er et værktøj til løsning af grammatikopgaver.

I kulturfag er SORT påbegyndt at se en dokumentar om våbenindustrien, da de har arbejdet med forskellige krige.

I geografi i SORT arbejde vi fortsat med klima.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 45

 • Dato: 13 November 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Lise Maries har mandag haft kreativt værksted, hvor arbejdet med kreering af små kunstværker forsatte.

Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

Allan er i mandagens projekttid påbegyndt konstruktionen af sæbekassebiler på skolens værkstedet.

---

I GRØN og BLÅ har vi i dansk læst en avisartikel om de drilleklovne, som har huseret verden over. Eleverne tænker en del over, hvorfor de klovne er begyndt at dukke op. Derfor har jeg taget det op i dansk, og vi har snakket en del om, at de fleste tilfælde trods alt ikke handler om kriminalitet, men mere har karakter af drengestreger. Der er et utal af klovnevideoer på youtube, hvor eleverne hver især har udvalgt deres favorit og vist den til klassen. Diskussionen har så efterfølgende hovedsageligt gået på: tror vi på den? Er det en virkelig situation eller er den opstillet? Herigennem har vi indirekte arbejdet med kildekritik og filmiske virkemidler. Endvidere har vi snakket om gyserfilmen som genre. Endelig er vi gået i gang med at lave vores egen klovnegyserfilm – gæt selv, hvem der er klovnen. Derudover arbejder vi også støt videre med grammatik.

I matematik er vi begyndt, at arbejde med multiplikation (gange) af større tal.

I naturfag forsat med forløbet om vejr og klima. De har forsat de arbejdet med de tidligere tekster, hvor de har skullet finde svære ord i teksterne, og finde forklaringer på ordene og efterfølgende bruge ordene i en sætning.

I engelsk har vi i denne uge arbejdet med animated movies. Vi har set en kortfilm og fortolket handlingen. Efterfølgende har vi arbejdet med egne film. Både på computeren og med hjemmelavede hånddukker.

I krea har vi givet vores færdiggjort vores små blad-kunstværker, som vi producerede i sidste uge.

---

I dansk er RØD påbegyndt et emne om noveller. Vi har blandt andet skrevet essays om vores fremtid.

RØD er i matematik begyndt på et forløb med procentregning.

RØD er i biologi i gang med forløbet ”Sans Verden!”, hvor de skal lære om de forskellige sanser, og få en idé om hvordan nervesystemet fungerer. Vi har i biologi udført et lille forsøg, hvor eleverne skulle undersøge deres egen hørelse ved hjælp af en app.

I engelsk i RØD har vi arbejdet med kultur i de mange engelsksprogede områder, der er i verden. Elever har selv valgt et område og er i gang med at forberede sig til at fremlægge for klassen.

I tysk laver vi ordskyer/Wortwolken.

---

I dansk er SORT begyndt på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære, at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med ordklasserne og deres latinske betegnelser.

I kulturfag har haft SORT besøg af en UU-vejleder, som har talt med eleverne angående den kommende Uddannelsesparathedsvurdering og et introduktionskursus til de forskellige videre uddannelsesforløb, som eleverne skal deltage på i det kommende skoleår i uge 13.

I matematik i SORT har vi taget hul på emnet geometri.

I engelsk i SORT har vi arbejdet med kultur i de mange engelsksprogede områder, der er i verden. Elever har selv valgt et område og er i gang med at forberede sig til at fremlægge for klassen.

I tysk arbejder vi med wortscharz/ordforråd, hvilket resulterede i flotte ordskyer/Wortwolken.

I geografi, har eleverne frit valgt et område indenfor geografien, som de har skulle studere og efterfølgende fremlægge for klassen.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 41

 • Dato: 16 October 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I Lise Maries kreative værksted mandag fortsatte arbejdet med kreering af drømmefangere og drømmebilleder.

Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

I drømmeværkstedet hos Allan har eleverne igen haft mulighed for at spore sig ind på egne drømme og arbejde målrettet med disse. Drømme er ikke let arbejde, men drives de af lysten, kan de føres langt.

---

I BLÅ har vi i denne uge leget videre med bogstaver og stavelser. Vi har øvet vokaltrappen gennem rim og remser og har lavet vores egne opgavemapper. I engelsk har vi været sammen med GRØN i det amerikanske pandekageværksted.

---

I GRØN har vi fortsat arbejdet med grammatik. Derudover har vi snakket om forskellige dele af kroppen og lært at skrive navnene på de forskellige lemmer. I kulturfag har vi taget hul på emnet "Indien". I livskundskab havde jeg som lærer den kæmpe fornøjelse at se hele grøn i TOTAL ro i næsten ti minutter, da vi lavede en afspændingsøvelse. Man kunne ligesom bare mærke bagefter, hvor godt det var og en enkelt elev fik kureret en hovedpine ved den lejlighed.

I matematik har GRØN forsat arbejdet med geometri. Nogle af dem arbejder med geometriske former i tern, hvor de skal tælle omkreds og areal. Mens andre er begyndt at arbejde med formlerne for areal og omkreds til de forskellige geometriske figurere.

GRØN er i naturfag forsat med forløbet om vejr og klima. I denne uge har de arbejdet med de tidligere tekster, hvor de har skullet finde svære ord i teksterne, og finde forklaringer på dem og efterfølgende bruge dem i en sætning.

I engelsk har vi i denne uge lavet amerikansk pandekageværksted, hvor samtalen hovedsageligt foregik på engelsk. Efterfølgende fik køkkenet den helt store omgang med skuresvampen. I tysk har vi set en film med tysk tale.

I musik arbejder vi med sangen Hodja fra Pjort. Vi kombinerer sangen med vores egne malerier inspireret af sangen.

---

I RØD har vi arbejdet videre med vores tema, Social star.

I matematik har vi arbejdet med geometri, og er startet på et forløb med geometri. Her skal eleverne beregne areal og omkreds på forskellige geometriske former ved hjælp af formlerne.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har de beskæftiget sig med, de indre kønsorganer og deres funktioner.

I engelsk har vi både i RØD fortsat arbejdet med den amerikanske valgkamp.

---

I SORT er vi forsat med forløbet Social Star i dansk. Eleverne skal her lære at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har eleverne påbegyndt arbejdet med, at producere en reklame for et produkt, som de selv bestemmer.

SORT er i kulturfag påbegyndt med at se dokumentaren ”Armadillio”, som omhandler den danske deltagelse i krigen i Afghanistan.

I matematik i SORT har vi arbejdet med at bruge geometriske former til at tegne mandalaer og eleverne er blevet introduceret til problemregning.

I engelsk har vi fortsat arbejdet med den amerikanske valgkamp. Derudover har vi i SORT lavet nogle grammatiske øvelser.

I geografi har vi arbejdet med BNP og Erhverv.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 40

 • Dato: 7 October 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I Lise Maries kreative værksted mandag stod dagen i drømmenes tegn, med kreering af drømmefangere og drømmebilleder. Som sendt fra himlen fandt vi en nydød fasanhøne i gården. Så med handsker og efterfølgende håndspritning fik vi plukket den, overhældt fjerene med kogt vand og tørret dem. Vi holdt en statelig begravelse for fasanhønen, der var blevet navngivet Emily, med efterfølgende grav-te.

Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

I drømmeværkstedet hos Allan har eleverne haft mulighed for at spore sig ind på egne drømme og arbejde målrettet med disse. Drømme er ikke let arbejde, men drives de af lysten, kan de føres langt.

---

I BLÅ har vi i denne uge leget med bogstaver til den helt store guldmedalje. Vi har hoppet alfabetet på tastaturtæppet i forhallen og øvet vokaltrappen i gården. Vi har spillet bogstavbanko og været en tur på biblioteket efter flere bøger til læsebåndet.

Tirsdag var vi en tur på brandstationen og se de mange brandbiler. Vi hørte om de mange tusinde liter vand tankvognen kan indeholde og hvor hurtigt den kan blive tømt, når den store brandslange kobles på.

I krea kreerer vi sammen med GRØN hemmeligheder som ingen ved noget om før december…

---

GRØN har i dansk arbejdet med grammatik fortsat, og vi har også lavet flere forskellige lege til afveksling, når kroppene trængte til noget bevægelse. Selvom det måske mest er for de små, så har vi også "hoppet" ord på tastaturtæppet. Det var nu ganske populært alligevel, og dagen forinden havde vi arbejdet med en svær kryds og tværs, som ikke alle kunne knække. Så vi hoppede den i stedet.

Fredag skal vi på biblioteket.

I GRØN er vi livskundskab gået videre med de fem tibetanere. Vi har snakket mere om, hvor de fem

tibetanere kommer fra, og hvor mindfulness også kommer fra. Vi så en lille video hvor Dalai Lama var i Danmark. Efterfølgende lavede vi de fem tibetanere igen, og jeg kan se, at de er blevet bedre til det.

GRØN har i engelsk været på ordklassejagt og vi er startet på oktober måneds tema, halloween.

I matematik har GRØN stiftet bekendtskab med geometri, og er påbegyndt et forløb med geometri. Der blev også tid til en stop-dans, hvor eleverne skulle regne på matematikstykker for ikke at ryge ud, hvis de bevægede sig, når musikken stoppede.

GRØN er i naturfag forsat med forløbet om vejr og klima. I denne uge har de beskæftiget sig med nedbør og temperatur.

---

I RØD har vi arbejdet videre med vores tema, Social star.

I RØD har de i matematik arbejdet med geometri, og er startet på et forløb med geometri. RØD har yderligt beskæftiget sig med en færdighedsregning.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har Rød beskæftiget sig med hvorfor vi går tidligere i puberteten.

---

I SORT er vi forsat med forløbet Social star i dansk. Eleverne skal her lærer at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har eleverne lavet en video, med gode råd til unge bloggere fra forbrugerombudsmanden.

SORT forsætter i kulturfag deres arbejde med forløbet demokrati og magt. I denne uge skal de beskæftige sig med forskellige opfattelser af demokrati, og om hvordan man kan demonstrere og ytre sig på en demokratisk måde i et demokrati.

I SORT i geografi har vi forsøgt os med en lille prøveeksamen - nemlig eksamenssættet fra 2012. I matematik har de fleste elever allerede gennemført det vi skulle nå inden efterårsferien, så vi er begyndt at beskæftige os med spørgsmålet: hvad skal vi bruge matematik til?

I SORT er vi begyndt på de tyske uregelmæssige verber.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 39

 • Dato: 30 September 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre 

Mandagens projektdag bød på bogligt værksted med Thomas, kreativt værksted med Lise Marie og turneringsværksted med Allan. I det boglige værksted har eleverne beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik. Temaet for mandagens projektdag var på det kreative værksted; perler. Vi arbejder på en installation af perler, der skal udstilles i aulaen på et tidspunkt. Turneringsværkstedet havde base i gården, hvor der blev afholdt turneringer i diverse sportsgrene. 

---

I BLÅ har vi i denne uge beskæftiget os med digte. Vi har læst rim og remser, sunget sange og lavet fagter hertil. Vi har lavet bogstaver i trylledej og inspireret af en lille kendt muldvarp krydrede vi oplevelsen med små hundelorte i trylledej.  Vi har komponeret vores egne digte og remser inspireret af ugens gang. Her et inspireret af et uventet besøg fra en bænkebider.

Når man bor i et bænkebiderhus
Får man  bænkebiderlus

I matematik har vi spillet blokus og triomino for at træne tal og former. Ugen blev afsluttet med, at vi byggede højtalere til mobiltelefoner. I næste uge vil vi se om vi kan forbedre lyden i disse.

---

I GRØN har vi i dansk arbejdet hårdnakket videre med grammatiske øvelser. Eleverne udviser god arbejdsmoral og jeg må sige, at jeg er meget opmuntret af engagementet. I livskundskab har eleverne hjulpet mig med at skrive en facebook-besked til en elev, som jeg desværre var med til at mobbe i folkeskolen. Kort fortalt er det en undskyldning til Peter, men jeg er sikker på at eleverne kan fortælle mere om historien om Peter P., hvis I spørger dem. De var meget hjælpsomme. Vi har snakket om det med mobning og om at kalde hinanden navne. Hvad det kan betyde for den det går udover - og hvad det betyder for den der mobber. Man får det jo ikke længere på den lange bane, når man mobber andre.

I matematik i har GRØN stiftet bekendtskab med geometri, hvor de har været ude at tage målinger af geometriske former.

GRØN er i naturfag forsat med forløbet om vejr og klima. I denne uge har de beskæftiget sig med vinden og vindens betydning for klimaet.

I musik har GRØN lavet stemmetræning og sunget "Hodja fra Pjort". Vi har arbejdet videre med historien som tegneserie i billedkunst.

 ---

Sammenhold har været på skemaet i denne uge i RØD gruppe. Vi har solgt skrabelodder for diabetesforeningen, for at tjene penge til klassekassen. Vi vil nemlig rigtig gerne have mulighed for at lave noget specielt sammen i løbet af dette skoleår. I pigegruppen har vi drukket te og fået talt en masse om relationer, veninder, og en masse andet hemmeligt. Vi har efter demokratisk afstemning besluttet at sidde i grupper i stedet for i hestesko, og fået nye pladser. 

I tysk har vi arbejdet på at lave en videopræsentation af os selv.

I RØD har de i matematik arbejdet med geometri, hvor de har været ude at finde forskellige geometriske former på skolen, som de har taget målinger af og hvor de har skullet beregne areal og omkreds af de geometriske former.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har RØD beskæftiget sig med de forandringer, der sker både med pigerne og drengene, når de kommer i puberteten.

RØD og SORT har i engelsk fået fortalt " The Story of the Gypsy King". 

---

I SORT er vi forsat med forløbet Social star i dansk. Eleverne skal her lærer at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har emnet omhandlet kommerciel kommunikation.

I krea har vi i SORT været ude og skaffe materialer til, at eleverne i næste uge skal lave deres egen installationskunstværk/skulptur. Hver elev fik 25 kroner til at købe ind for. I geografi arbejder vi med klimaet.

I tysk har SORT arbejdet videre med temaet om Schweiz.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev 2016 uge 38

 • Dato: 25 September 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

RØD og SORT gruppe har i denne uge deltaget i ”En dag med DR”. Her har de været til en klassisk koncert, hvor der er blevet spillet afsnit, fra Svanehvide, Svanesang og Svanesøen.

De var også på Sønderborg Slot, som altid er et besøg værd.

Derudover så var de med til DR’s workshop ”I sandhedens tjeneste”, hvor de blevet stillet over for en række journalistiske dilemmaer, som journalister kan opleve i deres daglige arbejde.

Denne dag benyttede BLÅ og GRØN det gode vejr til at gå en tur i Kongevejsparken for at samle kastanjer.

BLÅ har i denne uge været en tur på biblioteket, hvor vi har lånt højtlæsningsbøger som vi læser i fællesskab. Vi har i matematik spillet diverse talbaserede spil. Næste uge tager vi fat i geometrien gennem spil.

---

I GRØN har vi arbejdet ret intensivt med grammatik. Eleverne nyder faktisk at sidde og lave forskellige øvelser på papir, ligesom da vi selv gik i skole - så det har de fået lov til. I livskundskab har jeg introduceret dem for "de fem tibetanere". Eleverne har også hver især vist mig forskellige yogaøvelser som de kender. Der blev også tid til stopdans. I det hele taget har vi været meget fysiske, fordi det lader til at eleverne har brug for det, og sidste uges gladiatorkampe bryder op indimellem for sjov. Men jeg tænker, at hvis man lærer sin krop godt at kende, så har man også nemmere ved grammatikken og de andre ting, man skal lære i skole. Tingene hænger sammen - krop og ånd. Det gælder så også deres "gamle" lærer, som faktisk er ganske øm (på den fede måde) i kroppen efter diverse fysiske udfordringer. Fra fodbold og skateboarding over til yoga og brydning. En tur ud og samle kastanjer er det også blevet til og vi har lavet kastanjedyr, imens jeg læste op af klassens bog om de nordiske guder.

I matematik i GRØN er de forsat med deres repetitionsøvelser, hvor der indgår forskellige opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år.

GRØN er i naturfag begyndt på forløbet om vejr og klima. Her skal de lærer at bruge fagudtryk angående klimaet, samt at kende forskel på vejr og klima, og kunne genkende de 4 klimazoner.

I GRØNs engelsktimer er vi begyndt på emnet “my favorite pet”. Vi lavede collager og talte om dem på engelsk.

---

I denne uge har vi i RØD arbejdet med Haikudigte. Vi har læst andres og lavet vores egne. I klassen hænger resultaterne på væggen. Derudover har vi lavet en klasse-postkasse hvor man anonymt kan putte små breve i, med temaer til klassens time.

RØD fortsatte i matematik med ligninger, hvor de skal finde X. RØD er også i matematik begyndt at lave repetitionsøvelser af forskellige matematiske opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har RØD beskæftiget sig med de biologiske forandringer, som der sker i kroppen, når man går i puberteten.

---

I SORT er vi fortsat med forløbet Social star i dansk. Eleverne skal her lære at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har eleverne stiftet bekendtskab med forskellige dilemmaer, hvor de har skullet kategorisere om de forskellige dilemmaer tilhørte det privat, det semi-private eller det offentlige rum.

SORT fortsætter i kulturfag deres arbejde med forløbet demokrati og magt. I denne uge har de beskæftiget sig med, hvordan man bruger sin demokratiske indflydelse i de forskellige fora, man kan bruge sin demokratiske indflydelse.

I matematik i SORT er vi blevet færdige med ligninger og er i gang med at arbejde med parenteser og reduktion.

I krea i SORT har vi set en inspirationsfilm, hvor forskellige kunstarter bliver blandet sammen og supplerer hinanden, og i næste uge skal vi i gang med vores eget tværkunstneriske projekt. Installationskunst bliver nok det bærende element, og eleverne har fået at vide at de gerne må tage ting med hjemmefra, hvis de lige har noget liggende, som de tænker kunne bruges til deres eget installationskunstværk.

I tysk er vi i SORT startet på et emne om Schweiz.

---

På mandagens projektdag var vi i denne uge opdelt i pige og drengegrupper. I pigegruppen lavede vi smykker, talte om tøsefnidder og hyggede os med pandekager og the. Drengene var i skoven, hvor diverse lege var forberedt.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Sider