Nyhedsbrev 2016 uge 38

  • Dato: 25 September 2016
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

RØD og SORT gruppe har i denne uge deltaget i ”En dag med DR”. Her har de været til en klassisk koncert, hvor der er blevet spillet afsnit, fra Svanehvide, Svanesang og Svanesøen.

De var også på Sønderborg Slot, som altid er et besøg værd.

Derudover så var de med til DR’s workshop ”I sandhedens tjeneste”, hvor de blevet stillet over for en række journalistiske dilemmaer, som journalister kan opleve i deres daglige arbejde.

Denne dag benyttede BLÅ og GRØN det gode vejr til at gå en tur i Kongevejsparken for at samle kastanjer.

BLÅ har i denne uge været en tur på biblioteket, hvor vi har lånt højtlæsningsbøger som vi læser i fællesskab. Vi har i matematik spillet diverse talbaserede spil. Næste uge tager vi fat i geometrien gennem spil.

---

I GRØN har vi arbejdet ret intensivt med grammatik. Eleverne nyder faktisk at sidde og lave forskellige øvelser på papir, ligesom da vi selv gik i skole - så det har de fået lov til. I livskundskab har jeg introduceret dem for "de fem tibetanere". Eleverne har også hver især vist mig forskellige yogaøvelser som de kender. Der blev også tid til stopdans. I det hele taget har vi været meget fysiske, fordi det lader til at eleverne har brug for det, og sidste uges gladiatorkampe bryder op indimellem for sjov. Men jeg tænker, at hvis man lærer sin krop godt at kende, så har man også nemmere ved grammatikken og de andre ting, man skal lære i skole. Tingene hænger sammen - krop og ånd. Det gælder så også deres "gamle" lærer, som faktisk er ganske øm (på den fede måde) i kroppen efter diverse fysiske udfordringer. Fra fodbold og skateboarding over til yoga og brydning. En tur ud og samle kastanjer er det også blevet til og vi har lavet kastanjedyr, imens jeg læste op af klassens bog om de nordiske guder.

I matematik i GRØN er de forsat med deres repetitionsøvelser, hvor der indgår forskellige opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år.

GRØN er i naturfag begyndt på forløbet om vejr og klima. Her skal de lærer at bruge fagudtryk angående klimaet, samt at kende forskel på vejr og klima, og kunne genkende de 4 klimazoner.

I GRØNs engelsktimer er vi begyndt på emnet “my favorite pet”. Vi lavede collager og talte om dem på engelsk.

---

I denne uge har vi i RØD arbejdet med Haikudigte. Vi har læst andres og lavet vores egne. I klassen hænger resultaterne på væggen. Derudover har vi lavet en klasse-postkasse hvor man anonymt kan putte små breve i, med temaer til klassens time.

RØD fortsatte i matematik med ligninger, hvor de skal finde X. RØD er også i matematik begyndt at lave repetitionsøvelser af forskellige matematiske opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har RØD beskæftiget sig med de biologiske forandringer, som der sker i kroppen, når man går i puberteten.

---

I SORT er vi fortsat med forløbet Social star i dansk. Eleverne skal her lære at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har eleverne stiftet bekendtskab med forskellige dilemmaer, hvor de har skullet kategorisere om de forskellige dilemmaer tilhørte det privat, det semi-private eller det offentlige rum.

SORT fortsætter i kulturfag deres arbejde med forløbet demokrati og magt. I denne uge har de beskæftiget sig med, hvordan man bruger sin demokratiske indflydelse i de forskellige fora, man kan bruge sin demokratiske indflydelse.

I matematik i SORT er vi blevet færdige med ligninger og er i gang med at arbejde med parenteser og reduktion.

I krea i SORT har vi set en inspirationsfilm, hvor forskellige kunstarter bliver blandet sammen og supplerer hinanden, og i næste uge skal vi i gang med vores eget tværkunstneriske projekt. Installationskunst bliver nok det bærende element, og eleverne har fået at vide at de gerne må tage ting med hjemmefra, hvis de lige har noget liggende, som de tænker kunne bruges til deres eget installationskunstværk.

I tysk er vi i SORT startet på et emne om Schweiz.

---

På mandagens projektdag var vi i denne uge opdelt i pige og drengegrupper. I pigegruppen lavede vi smykker, talte om tøsefnidder og hyggede os med pandekager og the. Drengene var i skoven, hvor diverse lege var forberedt.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole