Nyhedsbrev 2016 uge 41

  • Dato: 16 October 2016
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I Lise Maries kreative værksted mandag fortsatte arbejdet med kreering af drømmefangere og drømmebilleder.

Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

I drømmeværkstedet hos Allan har eleverne igen haft mulighed for at spore sig ind på egne drømme og arbejde målrettet med disse. Drømme er ikke let arbejde, men drives de af lysten, kan de føres langt.

---

I BLÅ har vi i denne uge leget videre med bogstaver og stavelser. Vi har øvet vokaltrappen gennem rim og remser og har lavet vores egne opgavemapper. I engelsk har vi været sammen med GRØN i det amerikanske pandekageværksted.

---

I GRØN har vi fortsat arbejdet med grammatik. Derudover har vi snakket om forskellige dele af kroppen og lært at skrive navnene på de forskellige lemmer. I kulturfag har vi taget hul på emnet "Indien". I livskundskab havde jeg som lærer den kæmpe fornøjelse at se hele grøn i TOTAL ro i næsten ti minutter, da vi lavede en afspændingsøvelse. Man kunne ligesom bare mærke bagefter, hvor godt det var og en enkelt elev fik kureret en hovedpine ved den lejlighed.

I matematik har GRØN forsat arbejdet med geometri. Nogle af dem arbejder med geometriske former i tern, hvor de skal tælle omkreds og areal. Mens andre er begyndt at arbejde med formlerne for areal og omkreds til de forskellige geometriske figurere.

GRØN er i naturfag forsat med forløbet om vejr og klima. I denne uge har de arbejdet med de tidligere tekster, hvor de har skullet finde svære ord i teksterne, og finde forklaringer på dem og efterfølgende bruge dem i en sætning.

I engelsk har vi i denne uge lavet amerikansk pandekageværksted, hvor samtalen hovedsageligt foregik på engelsk. Efterfølgende fik køkkenet den helt store omgang med skuresvampen. I tysk har vi set en film med tysk tale.

I musik arbejder vi med sangen Hodja fra Pjort. Vi kombinerer sangen med vores egne malerier inspireret af sangen.

---

I RØD har vi arbejdet videre med vores tema, Social star.

I matematik har vi arbejdet med geometri, og er startet på et forløb med geometri. Her skal eleverne beregne areal og omkreds på forskellige geometriske former ved hjælp af formlerne.

I biologi er RØD forsat med forløbet omkring puberteten. I denne uge har de beskæftiget sig med, de indre kønsorganer og deres funktioner.

I engelsk har vi både i RØD fortsat arbejdet med den amerikanske valgkamp.

---

I SORT er vi forsat med forløbet Social Star i dansk. Eleverne skal her lære at afkode og identificere kommercielle budskaber på de sociale medier. I denne uge har eleverne påbegyndt arbejdet med, at producere en reklame for et produkt, som de selv bestemmer.

SORT er i kulturfag påbegyndt med at se dokumentaren ”Armadillio”, som omhandler den danske deltagelse i krigen i Afghanistan.

I matematik i SORT har vi arbejdet med at bruge geometriske former til at tegne mandalaer og eleverne er blevet introduceret til problemregning.

I engelsk har vi fortsat arbejdet med den amerikanske valgkamp. Derudover har vi i SORT lavet nogle grammatiske øvelser.

I geografi har vi arbejdet med BNP og Erhverv.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole