Nyhedsbrev 2016 uge 49

  • Dato: 12 December 2016
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Lise Marie har mandag haft dramaværksted, hvor vi har øvet et teaterstykke. Allan har haft musikværksted, hvor vi øver os på en sang, som Allan har skrevet til lejligheden. Thomas har igen haft sit boglige værksted, hvor eleverne har beskæftiget sig med forskellige ting inden for engelsk, dansk og matematik.

---

GRØN arbejder i dansk støt videre med grammatiske øvelser. Vi har blandt andet arbejdet med alfabetisk rækkefølge, egennavne og rim. Sideløbende med grammatikken arbejder vi med rytmik og spoken word. Eleverne lærer at spille forskellige rytmer og at fremsige ord til rytmerne.

I kulturfag og livskundskab er vi påbegyndt et emne om japansk kultur. Vi lagde ud med at se Karate Kid og har herefter talt om japansk kultur ud fra denne. Eleverne har selv valgt et emne indenfor Japansk kultur, som de hver i sær ville arbejde med. Vi har arbejdet med Karate, hvor vi har læst om Karates oprindelse og vi har også snakket om filosofien bag det med blandt andet disciplin og selvforsvar. Faktisk fik vi en længere snak om, hvorfor Japanerne måtte forsvare sig imod kineserne og drog paralleller til Svenskekrigene og stridighederne imellem Danmark og Tyskland. Selvfølgelig har vi også afprøvet nogle karate-øvelser.

I livskundskab udvider vi med flere yoga-øvelser og har også lavet nogle visualiseringer og snakket om samspil imellem vores krop og vores sind.

GRØN er i matematik forsat med, at arbejde med multiplikation (gange) af større tal.

I naturfag har vi forsat vores forløb om vejr og klima. I denne uge har de været ude at måle på vejret, hvor de skulle gøre brug af nogle af de begreber, som de har lært igennem forløbet. Efterfølgende så vi en vejrudsigt, så vi kunne undersøge, om elevernes observationer stemte overens med vejrudsigten.

---

I RØD har vi i dansk hørt H. C. Andersens historie om Juletræet. Vi har talt om besjæling af ting og er herefter påbegyndt en novelle, hvor vi hver især skal besjæle en ting og skrive en historie ud fra denne ting. Vi er også blevet introduceret til www.grammatip.com som er et værktøj til løsning af grammatikopgaver.

RØD er i matematik forsat med forløbet om procentregning.

RØD er i biologi startet på forløbet ”Systematik”, hvor de skal lære om begrebet systematik. Systematik er måden, hvorpå man inddeler organismer fra dyre og planteriget i en form for stamtræ.

I engelsk har vi i RØD og SORT lyttet til et lille hørespil; Mark Twains " The Adventures of Tom Sawyer". Samtidig med at vi lytter, kan vi læse de engelske ord på skærmen.

I engelsk har vi i RØD og SORT set "The Matrix", og desuden har de lavet en lille skriftlig opgave om "The Adventures of Tom Sawyer"

 ---

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære, at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med grundled og udsagnsled, og de har arbejdet med nogle opgaver, hvor de skulle øve sig i at bruge udsagnsled og grundled. De er også blevet introduceret til www.grammatip.com som er et værktøj til løsning af grammatikopgaver.

I kulturfag er SORT påbegyndt at se en dokumentar om våbenindustrien, da de har arbejdet med forskellige krige.

I geografi i SORT arbejde vi fortsat med klima.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole