Nyhedsbrev 2017 uge 2

  • Dato: 16 January 2017
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Den første tid efter nytår stod i filosofiens tegn.

Og hvad er filosofi så for noget? Ja det var det store spørgsmål, som vi stillede hinanden. Filosofien handler netop mere om at undre sig end om at stille spørgsmål, så det gjorde vi.

Til morgensamlingerne fik eleverne hver dag præsenteret en filosof. Da ugen jo kun varede tre dage blev det til Thales, Kierkegaard og Nietszche.

Første morgen faldt netop sammen med de forhøjede vandstande, der var efter stormen Urd. Vi gik efter en lille introduktion af Thales - en af de absolut tidligste græske filosoffer, som netop mente, at verden bestod af vand – ned til havnen og så hvor højt vandet stod.

Efterfølgende så vi filmen Sofies Verden, som er en filmatisering af Jostein Garders bog med samme navn.  Efter filmen gav vi os i kast med at spille spil og lege forskellige lege. Den første dag efter nytår var nemlig også den første dag uden mobiltelefoner for elever, så der var brug for at vænne sig til at spille og lege mere sammen.

På filosofiugens anden dag var det overordnede metafysiske spørgsmål: Hvad består verden af?

De ældste filosoffer mente, at man kunne reducere alting til de fire grundelementer - nemlig jord, ild, luft og vand - og at alle andre ting kunne skabes ved den rette blanding af disse fire elementer. Vi lavede så lige en lille kunsttrick, så i stedet at fire grupper, der arbejdede med hver deres rene grundelement, så havde vi tre grupper, der arbejde med henholdsvis, jord, papir og stof. I grupperne skulle man eksperimentere med sit element – f.eks. papir - og i den forbindelse overveje, hvad papir er lavet af, og skabe forskellige former i papir. Derudover måtte man naturligvis gerne blande papiret med jord, ild, luft eller vand og se hvilke forandringer, der sker derved. Holder papiret på et tidspunkt op med at være papir, og hvis det ikke er papir længere, hvad er det så??

Den sidste dag arbejdede eleverne med spørgsmålet: Hvem er jeg? og hvem er vi? De skulle hver især udfylde et ”Livshjul”, hvor de beskrev deres eget liv. Efterfølgende lavede hver gruppe sammen et livshjul for deres egen gruppe. Derudover blev der også plads til et foredrag om filosofi på to gange tyve minutter ved vores lærer Allan, som netop er uddannet filosof. Fredagen sluttede af med en lille happening, hvor Allan læste op af Focault imens der var en ret så ubehagelig underlægningsstøj og et billede af en zombie på projektoren. Så gjaldt det for eleverne om at udholde happeningen længst muligt. Man måtte gå, når man ville, men vinderen var den der blev længst. Focault er ganske vist en meget spændende filosof, men happeningen skulle vise, den frustration, som nogle gange følger med ved at stille sig de store spørgsmål. Det er jo ofte spørgsmål, der ikke er lette at svare på, og som dybest set ikke har et endeligt svar. Derudover skulle det også illustrere at det kræver stor udholdenhed at kæmpe sig igennem de komplicerede filosofiske tekster.

---

Første projektmandag efter ferien har Thomas haft et spilværksted, hvor der blev spillet Junta. Et spil omhandlende magt, penge, intriger og revolution i en fiktiv bananrepublik. Spillet er på engelsk, så vi fik ud over det taktiske spil også øvet vores engelske ud i finansverdenen. Lise Marie fortsatte sit teaterværksted, hvor der denne mandag blev afholdt auditions. På Allans værksted blev der afholdt skakturnering og vi så en film om en 13 årig verdensberømt skakmester.

I dansk er SORT forsat på forløbet ”Sætninger og Komma”, hvor eleverne skal lære at sætte det korrekte komma. De har arbejdet med tegnenes funktioner, samt tegnsætninger og genre.

Fredag havde vi i RØD og SORT gruppe besøg fra SSP. Det overordnede tema var: “flertalsmisforståelser”. Vi talte om forskellige misforståelser; det være sig medieskabte og samfundsskabte og hvordan vi forholder os til disse. Der blev snakket om alkohol, rygning, vold, sengetider, mobilbrug og forældreansvar.

I dansk har vi i RØD gruppe arbejdet med analyse af taler og talt om forskellene på en politisk tale, en forsvarstale og en lejlighedstale.

RØD er i matematik påbegyndt, at arbejde med geometri, hvor de skal beregne areal og omkreds af forskellige geometriske figurere.

I biologi i SORT har vi snakket om hvilke forskellige emner eleverne godt kunne tænke sig at arbejde med. Vi så også første afsnit af ”The Blue Planet”.

I matematik er GRØN påbegyndt at arbejde med et forløb, hvor de skal finde ud af, hvordan man runder op eller ned.

GRØN er i natur/teknik begyndt på forløbet ”Kortets sprog”. Her skal eleverne lære at afkode almindelige landkort, samt se på digitale landkort, så de kan få en fornemmelse af, at man ikke kun behøver, at bruge en mobiltelefon til at finde rundt. I denne uge har de arbejdet med at skulle fremstille et postkort, kun ved hjælp af signaturer.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole