Nyhedsbrev 2016 uge 37

 • Dato: 19 September 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I den seneste uge har vi på skolen haft inspirationsuge om Romerriget. Billeder fra ugen kan ses her www.sonderborgfriskole.dk/nyheder/romerugen-i-fuld-gang samt på vores facebookside her www.facebook.com/sonderborgfriskole

Ugen blev lagt ud med et oplæg fra Thomas for hele skolen, hvor vi har hørt om den romerske ekspansion indtil Octavian (23.9.63 f.Kr.-19.8.14 e.Kr.), Julius Cæsars nevø, den senere Kejser Augustus.

RØD og SORT gruppe har set to dokumentarfilm, den ene om Tiberius Sempronius Gracchus (163-133 f.Kr.), som var med til at sætte startskuddet for en landbrugsreform, som i sidste ende kom til at koste ham livet.

De så også film Kejser Nero (37-68 e.Kr.), som var afholdt i starten sin regeringsperiode, men som løbet af sin regeringsperiode blev mere og mere vanvittig, som endte med at tage sig selv af dage. Han var den sidste kejser, som delte stamtræ med Julius Cæsar.

I Romerugen har Thomas haft et historiefagligt værksted, hvor man har beskæftiget sig med det antikke rom. I værkstedet har eleverne beskæftigede sig med følgende temaer: Den romerske hær, det romerske samfunds politiske systemer. Måden hvorpå romerne betragtede de forskellige styringsformer: Demokrati (Folkestyre), monarki (Kongedømme/Enmandsvælde), aristokrati (Elite-vælde), og deres tilhørende negative betydninger: Oclokrati (Pøbelvælde), Tyranni (En tyran) og oligarki (Elite-vælde, hvor eliten misbruger magten).

Vi har hver morgen til samling sunget den samme ugesang, inspireret af myten om Remus og Romulus.

I det kreative romerske værksted arbejdede vi med mosaikker, det blev til en spændende kreativ proces, hvor resultatet er at se i aulaen. Derudover lavede vi gipsmasker med inspiration fra, de noget makabre, romerske dødemasker. Ligeledes at se i aulaen.

Allan har i den romerske inspirationsuge forestået gladiatortræning og kamp. Det har været skønt at se eleverne udfolde sig med stor entusiasme og humor. Vi kæmper jo kun for sjov, men alligevel er der jo altid noget særligt ved både at vinde og tabe en sådan dyst. Gode kammerater kan både vinde og lade andre vinde, hvilket vi har set gode eksempler på. Ligeledes har der ikke været nogen tilskadekomne, hvilket understreger, hvor stor omtanke alle faktisk har udvist. Oplevelsen har været ubeskriveligt skøn. Det skal simpelthen ses. Der er nogle elever, der har optaget et par klip på video, har vi ladet os fortælle, og vi vil meget gerne have dem tilsendt. Endvidere har Allan haft et latinværksted, hvor eleverne har fundet ordsprog på Latin, som efterfølgende er hængt op rundt omkring på skolen.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 35

 • Dato: 2 September 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I BLÅ arbejder vi i dansk stadig med alfabetet. Derudover har vi lavet sprogblomster, hvor konsonanterne spiser vokalerne. Hvert barn har lavet deres egen sprogblomst og det er meningen, at de gerne må komme med hjem.

I matematik har vi spillet forskellige brætspil, hvor udregninger indgår. Derved leger vi, imens vi lærer at lægge sammen og trække fra.

Vi har endvidere indrettet et nyt udendørs rum, som vi kalder "Mærk jorden". Ved den grønne græsplet bag skolen med brombærkrat, hyldeblomst og blommer, har vi ophængt tove og gynger.

I musik er vi i gang med at komponere en sang om en prinsesse og en ond drage. Vi arbejder med forskellige grundrytmer med spande og køller.

---

I GRØN har vi arbejdet videre med udsagnsord og vi har arbejdet med en historie om Jamila som bor på et asylcenter. Her skulle eleverne skulle øve sig i at genfortælle historien. Endvidere arbejder vi fortsat med Danmark i 1800-tallet og fredag skal vi arbejde med materialet "Vi passer på hinanden", hvor eleverne skal lave en lille reklame for deres egen klasse. 

I livskundskab har vi set en film om børn, der anvender mindfulness-teknikker som en fast del af deres hverdag, hvilket vi forsøger at lade os inspirere af. Vi leget stilleleg og vi er også begyndt at arbejde med at eleverne skal forsøge at lægge mærke til deres egen vejtrækning under stillelegen. Lige så stille bliver vi bedre til at mærke os selv og skabe mere ro i klassen.

I matematik i GRØN er de begyndt på at lave repetitionsøvelser, hvor der indgår forskellige opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år. Vi lavede også et huskespil med gangestykker, hvor de skal finde et gangestykke og det dertilhørende facit for få et stik.

GRØN forsatte med forløbet Lys og Liv, hvor eleverne skal skabe sammenhænge mellem lys og liv, finde ud af hvorfor vi har årstider og finde ud af hvor en plante har brug for lys.

Vi kom også kort ind på vores solsystem og planeterne i deres solsystem, hvilket egentligt var et lille sidespring.

I GRØN er vi begyndt at arbejde med symfoniorkesteret og de forskellige instrumentgrupper. Vi hørte og talte om strygerfamilien. Fingerstrik og foldning af flyvere fik den tyske samtale til at glide lidt nemmere og vi lærte at præsenterer os selv for hinanden. I engelsk arbejdede vi videre med stamtræer og familierelationer.

I billedkunst udnyttede vi naturens egen farvelade og malede dekorative billeder med saften fra både brombær og hyldebær. Der var flere af børnene der endvidere kastede sig ud i maling af både ansigt og krop med selvsamme saft. Alle sanser blev stimuleret gennem dette billedkunst-projekt.

---

RØD forsatte i matematik med ligninger, hvor de skal finde X. De har yderligt arbejdet med en færdighedsregning, som består af flere forskellige matematiske opgaver.

I biologi er RØD begyndt på forløbet omkring puberteten. De skal her lære omkring drenge og pigers pubertet. De vil i forløbet stifte bekendtskab med hormonsystemets funktion, samt kunne beskrive de fysiske forandringer, der sker med piger og drenge i puberteten. De skal forsøge at lave hypoteser om hvorfor pigerne går tidligere i puberteten, samt at begrunde deres svar.

I RØD har denne uge stået i den tyske grammatiks tegn. vi har arbejdet med udsagnsord/tyske verber og i kulturfag med romantikken. Derudover har vi lavet kreative skriveøvelser med papir og blyant.

---

I SORT er vi forsat med forløbet Social star i dansk. Eleverne skal her lærer afkode og identificerer kommercielle budskaber på de sociale medier. Eleverne skal i forløbet stifte bekendtskab med, at deres færden på nettet efterlader digitale spor.

SORT skal i kulturfag arbejde med forløbet demokrati og magt. Her skal eleverne kunne redegøre for begrebet demokrati. De skal kunne skelne mellem demokratiske og udemokratiske styreformer, og lære hvordan man som borger kan gøre sin indflydelse gældende i et demokrati.

I SORT arbejdede vi med de regelmæssige tyske verber i flertal og ental, nutid og datid.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 34

 • Dato: 28 August 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Mandags projektdag blev brugt på Dybbøl Banke Historiecenter for hele skolen. Her fik vi indblik i historien omkring krigen i 1864. Dagen blev indledt med en film om 1864. Herefter fik vi set og prøvet uniformer; vi fik fortalt om våben og prøvet at holde dem; vi fik stormet skanserne og besøgt krudthuset.

I løbet af dagen var børnene opdelt i såvel aldersinddelte grupper, som blandede, hvor de store hjalp de små på vej. Lærere såvel som deltagende forældre blev fordelt på de enkelte poster, hvor børnene fik prøvet kræfter med at bage pandekager over åben ild, støbe tinkugler, telegrafere samt skrive breve med fyldepen.

Dagen blev for de ældste afsluttet med en gåtur i soldaternes fodspor ud over skanserne hjem til Sønderborg.

En helt igennem dejlig dag.

---

Vi har i BLÅ i denne uge arbejdet videre med alfabetet. Har blandt andet været på parkourbanen ved stranden og finde sten med indgraverede bogstaver. Vi har her hoppet små ord. I matematik har vi spillet Juniormatador og Skæg med tal. Vi har øvet os i at tegne inden for stregerne i begge fag. Vi synger alfabet sangen hver dag og finder på ord med både vokaler og konsonanter, de røde og de blå.

Derudover har "Bob - The Doorstop" været ugens gæst i samtlige timer og frikvarterer. Vi lærer ham dansk, engelsk og matematik.

Vores læsebånd tilses nu to gange om ugen af skolens læsehund Karma, som meget gerne lægger ører til alle de ord vi læser.

---

I GRØN har vi arbejdet med udsagnsord. Vi har været ude på skolen og "finde" dem og vi har arbejdet med deres bøjning.

Vi har også læst om de nordiske guder og arbejdet videre med Danmarkshistorie, hvor vi har fokuseret på 1800 tallet, og snakket om optakten til krigen i 1864. Vi har også snakket om demokrati og kvinders rettigheder i 1800-tallet.

I livskundskab har vi arbejdet med følelserne glæde og sorg, og eleverne har arbejdet med at mærke sit eget åndedræt. Derudover har vi gentagne gange leget stilleleg, hvilket eleverne ret glade for. Vores rekord pt. er 3 minutter.

I matematik i GRØN er de begyndt på at lave repetitionsøvelser, hvor der indgår forskellige opgaver, som de har stiftet bekendtskab med sidste år. Vi lavede også en gangeleg i matematik, hvor eleverne skulle gå hen til hinanden og derefter ryste deres hænder, hvorefter de skulle vise x antal fingere. Så hvis en elev viste 3 fingre og den anden elev viste 5 fingre, så skulle eleverne finde resultat på 3*5.

GRØN forsatte med forløbet Lys og Liv, hvor eleverne skal skabe sammenhænge mellem lys og liv, finde ud af hvorfor vi har årstider og finde ud af hvor en plante har brug for lys.

---

I RØD har det overordnede tema for ugen været eventyr. Vi har selv skrevet eventyr og snakket om H.C. Andersens eventur.

I tysk har vi haft besøg af Ina, som nu er på vej til Norge for at undervise på universitetet i Tromsø.

Endvidere har RØD lavet billeder i billedkunst som skal sammensættes til et stort fællesbillede.

I fysik arbejdes der stadig med forskellige forsøg omkring kulde og varme, og rekorden blev slået af en dreng, som kunne holde sin hånd i en pose med isterninger i 44 minutter.

RØD forsatte i matematik med ligninger, hvor de skal finde X. Vi var også ude og spille en matematisk udgave af stikbold, hvor de skulle forskellige matematikstykker for at blive levende igen.

I biologi har RØD forsat arbejdet med at undersøge kroppen i biologisk forstand. De arbejder med kroppens indre liv, hvor de skal lærer om sammenhænge mellem muskler, knogler, hjertet og blodets kredsløb.

---

I SORT har vi gennemgået nogle af de nye prøveoplæg, som eleverne vil komme til at støde på til næste år, så de har fornemmelsen af hvilke opgaver, der er i den nye prøveform. Vi er startet på forløbet Social Star i dansk. Eleverne skal her lærer afkode og identificerer kommercielle budskaber på de sociale medier. Eleverne skal i forløbet stifte bekendtskab med, at deres færden på nettet efterlader digitale spor.

SORT har i kulturfag set en dokumentar om at være født i den forkerte krop, hvor personer føler at deres biologiske køn ikke er deres rigtige køn. Dette medførte en række diskussioner om at være anderledes end andre mennesker. Vi kom også ind på hvordan mobning kan være ødelæggende for personer, som føler sig mobbet.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 33

 • Dato: 18 August 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Gruppen med 0. - 1. klasser skød årets første skemauge i gang med alfabet-sangen, bogstavsfremstilling i trylledej, samt generel udsmykning af grupperummet. Vi vil frem til efteråret benytte Clio Onlines undervisningsmaterialer om alfabetet, børneskrivning, mm. Tirsdage og torsdage får vi fremover besøg af skolens læsehund Karma. Dette har til hensigt at motivere yderligere til at få knækket læsekoden.

Vi har klippet balloner i forskellige farver, som nu pryder grupperummet. Ballonerne er ophængt som ur med tallene fra 1 - 12. På de udklippede balloner har vi farvelagt tallene inden for stregerne, så vi til sidst fik ondt i hænderne.

Derudover har vi lavet cykel-matematik, hvor vi i skolegården har cyklet små plus-stykker.

Vi har tillige plukket brombær og lavet små matematikopgaver med disse.

I engelsk har vi haft besøg af "Bob - The Door Stop", som elsker at købe forskellige varer i en butik. Bob er en lille pingvin, og han forstår udelukkende engelsk. Alle elever har derved solgt købmandsvarer til Bob og snakket engelsk. Bob vil i løbet af året blive en fast del af børnenes engelskundervisning.

Til læsebånd har BLÅ hver dag i denne uge besøgt gruppen RØD, som har taget imod os og både læst højt for os og hjulpet os som lyttere.

---

I GRØN har vi arbejdet videre med fællesskabet efter den første inspirationsuge om emnet. Vi har brugt lidt tid på at diskutere værdier og regler i gruppen.

Vi har i dansk været rundt på skolen og "finde" navneord og udsagnsord. Vi havde endelig den første dobbeltlektion i Livskundskab, hvor vi talte om fødsel og hvad der sker i den allerførste tid efter, at en baby bliver født. Vi har fået en ny dreng i klassen, der hedder Mikkel og vi har også fået nye pladser, som eleverne faktisk stort set selv har valgt.

I matematik i GRØN har eleverne arbejdet med opgaver, hvor de har skullet læse, tænke og regne. Det vil sige at eleverne ud fra tekststykker, hvor der også indgår tal, skal tænke sig til, hvordan regnestykket skal løses. I opgaverne har der indgået plus, minus, division og gange.

GRØN er i naturfag begyndt på forløbet Lys og Liv. Eleverne skal skabe sammenhænge mellem lys og liv, finde ud af hvorfor vi har årstider og finde ud af hvor en plante har brug for lys.

GRØN har i denne forbindelse lavet et lille stafetløb, hvor de har skrevet ord, som de forbinder med lys og liv.

I GRØN har vi i musik sunget kamel- og solkanons og arbejdet med Mozarts opera: “Tryllefløjten”. Til tonerne af arien: “Der hölle Rache” har vi tegnet følelsesbilleder.

---

I RØD har vi denne uge bevæget os fra den ene yderlighed til den anden. Vi er begyndt på et længere forløb med eventyr i dansk og i tysk arbejder vi med moderne tysk rapmusik. I krea tegnede vi abstrakte tuschtegninger, hvor kravet var, at det IKKE måtte ligne noget. Så bliver udsagnet: “Jeg kan ikke tegne” nemlig manet i jorden. Det er ganske vidst at når presset og forventningerne til sig selv ikke længere eksisterer, opstår der stor kunst.

RØD er i matematik begyndt på at løse ligninger, hvor de skal finde X. Dette er et forløb, som vil forsætte i næste uge.

I biologi, som er en af de nye fag for RØD, er vi begyndt at kigge på kroppen i biologisk forstand. Her arbejder vi med kroppens indre liv, hvor de skal lærer om sammenhænge mellem muskler, knogler, hjertet og blodets kredsløb.

---

I denne uge har SORT i dansk gennemgået de nye prøveregler til Dansk skriftlig fremstilling, som bliver implementeret i år. Eleverne i SORT skal her stifte bekendtskab med, hvilke krav der stilles i forbindelse med en skriftlig prøve i faget dansk. Dette er en helt ny prøveform i faget dansk, hvor eleverne også må bruge internettet til deres skriftlige prøve.

I kulturfag snakker SORT om hvad kultur betyder. Derudover ser vi torsdagens TV-avis og snakker om den. Herefter snakker vi i SORT om emner, de godt kunne tænke sig at få et større indblik i.

SORT har i tysk arbejdet med de regelmæssige verber.

---

Fredag er brugt til at forberede os til Kulturnat i Sønderborg. Skolen er pyntet op som en gestus til de mange løbere, der vil komme forbi adressen i Voldgade på deres løbetur.

Skolen har fået en stand i Sdr. Havnegade ml. isboden og statuen. Her kan I møde glade børn og forældre fredag d.19. august, kl. 15 - 23 ved havnefronten.

Vi uddeler smil, kærlige ord og ikke mindst økologiske godter. Og i fællesskabets tegn laver børn og forældre et kæmpe kreativt 3 tal til vores facade i Voldgade.

Billeder fra de første to uger kan ses her www.sonderborgfriskole.dk/nyheder/aaret-er-skudt-i-gang

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 23

 • Dato: 13 June 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I BLÅ og GRØN har vi i dansk og kulturfag arbejdet med inspirationer fra lejrskolen.

Vi har læst materialer om landbrug, og eksperimenteret med at lave smør ud af fløde. Endvidere forsøgte vi efter at have kærnet smørret, at lave ost, men det kærnede mælk ville ikke rigtigt tage form. Derfor forsøger vi os i kommende uge med indkøbt kærnemælk.

I engelsk arbejder vi i GRØN med den mundtlige del af engelsk. Eleverne spiller computerspil, men de må kun snakke engelsk til hinanden i forsøget på at hjælpe hinanden eller bare generel kommunikation.

I GRØN forstætter arbejdet med at gange med og uden mente. BLÅ arbejder forsat med addition og med minusstykker.

BLÅ og GRØN har i fortælling fået fortællingen om Eriks Saga.

---

GUL arbejder med analyse i engelsk. Eleverne analyserer enten kortfilm eller et afsnit af en serie. I dansk lægger vi den sidste hånd på novellerne inden de skal fremlægges for klassen.

GUL har i matematik har forsat deres arbejde med brøker, hvor de har lavet plus-stykker med brøker. Derudover så er gul begyndt at arbejde med geometri, hvor de har skullet udregne areal og omkreds af geometriske figurer.

I natur/teknik fortsætter arbejdet med notatteknik. I denne uge har GUL gennemgået arbejdet med et fællesnotatark, hvor de har arbejdet med en tekst om vindkraft, hvor de efterfølgende har skullet gøre brug af teknikken.

--

Mindfulness foregik i denne uge ved stranden, hvor grupperne har mærket naturens elementer, sand og vand.

I billedkunst har alle grupper arbejdet med at få færdiggjort årets igangværende kunstværker. RØD har tillige hjulpet med at organisere og rydde op på hylderne i det kreative rum.

---

RØD er påbegyndt arbejde med analyse af film i engelsk.

I dansk har RØD arbejdet med dansk stil, hvor de er blevet præsenteret for et stiloplæg, som det vil se ud til danskprøven i 9. klasse.

I matematik har RØD forsat arbejdet med at omskrive brøker til decimaltal og omskrevet decimaltal til brøker, hvorefter RØD har skullet lave plus-stykker med decimaltal og de omskrevne brøker.

---

I projekttiden gør MGP holdet sig klar til fredagens store show. Vi har opsat scene, indkøbt genbrugstøj og arbejdet med koreografi.

Thomas har i denne uge forsat arbejdet med det faglige værksted, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med faglige ting, som hovedsagligt dækker de faglige felter inden for dansk, matematik, kulturfag og engelsk.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 21 og 22

 • Dato: 6 June 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

GRØN og BLÅ varmede i uge 21 op til lejrskolen og tog på fugle- og florasafari i skoven ved tennisbanerne. Vi brugte telefoner til at tage billeder af både fugle og planter. Da vi kom hjem fandt vi ud af, hvad de forskellige arter hed.

I matematik arbejdes der fortsat med matematikfessor og i engelsk har børnene snakket om Loch Ness og lavet tegninger.

GUL er i dansk i gang med novelleskrivning. Desuden arbejdes der ihærdigt med matematikken for at opretholde den fine placering på landsplan. Tirsdag aften tog hele gruppen med Thomas i biografen, for at styrke sammenholdet i klassen.

RØD har udover grundfagene haft konflikthåndtering på skemaet. Gruppen har sammen med Ina, Jesper og Lone snakket om hvordan man kommunikerer, så modparten føler sig forstået. Endvidere har gruppen snakket om giraf/ulvesprog.

Projekttiden i uge 21 har budt på et natur- og bevægelsesværksted, et brætspilsværksted, MGP-værkstedet, samt det faglige værksted.

---

Mandag morgen kl.9.00 i uge 22 mødtes børn, lærere samt forældre for at pakke biler og anhængere. Kl. 9.30 var vi klar til at drage mod Haderslev på lejrskole i Tonneshøj.

Humøret var højt og vejrudsigten lød på høj sol og klar himmel.

Efter ankomst og indlogering vandrede hele skolen en tur i området, som bød på skov, vand og marker. Alle børn og voksne var inddelt i aldersintegrerede madgrupper og der var planlagt forskellige udelivs aktiviteter for ugen.

Tirsdag formiddag bød blandt andet på hulebygning, hvilket fik sat skub i fantasien for såvel store som små.

Tirsdag aften var der af lærerne arrangeret natløb for de ældste grupper, så mens de yngste blev puttet, så de store filmen ”En kongelig affære”. Kl. 24.00 gik turen således ud i mørket for at besvare historiske og andre spørgsmål. Undervejs havde de voksne indlagt små skræmmende begivenheder, men alle klarede løbet. Da løbet var overstået var de store dog opsat på at kunne lave et løb, som var MEGET mere skræmmende selv, hvilket så skulle afvikles onsdag aften for de yngre.

Onsdag var turdag og her tog de yngste med færgen til Aarø for at besigtige naturen og diverse legepladser. De ældste tog på museumsbesøg i Haderslev. Der var dog 5 kilometer til nærmeste busstoppested, så det var trætte børn der kom tilbage til lejren om eftermiddagen.

Onsdag aften var der bålhygge og dolkebeviser på tapetet. De store udførte deres natløb for de yngste til stor fornøjelse for alle parter.

Torsdag formiddag skulle hele hytten rengøres inden afgang. Heldigvis kom der et par forældre og hjalp til med dette. Kl. 13 kørte den sidste bil ud af indkørslen fra Tonneshøj og tilbage mod Sønderborg. Vi var godt brugte, men også fyldt op af kvalitet i samvær og relationsdannelse.

Billeder fra turen kan ses her Billeder fra lejrturen til Tonneshøj

Fredag mødtes alle på skolen til hygge og planlægning af sambaoptoget, som skulle afvikles lørdag til markedsdage.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 20

 • Dato: 22 May 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

BLÅ og GRØN har i dansk arbejdet med forskellige ordklasser. Vi har fundet navneord, udsagnsord og tillægsord ud fra materiale på Clio Online. I kulturfag har vi snakket om menneskekroppen og alle dets funktioner. Vi har i den forbindelse lavet iris-forsøg og undersøgt, hvad der sker med iris når lyset er tændt og slukket.

I engelsk arbejder vi videre med Skotland og Loch Ness-uhyret.

Vi har i BLÅ og GRØN talt med børnene om, at de i næste uge er velkomne til at medbringe legetøj til at lege i pauserne.

GRØN arbejder i matematik forsat med at gange med og uden mente. BLÅ fortsætter arbejdet med addition og med minusstykker.

---

GUL skriver i dansk fortsat noveller. De skal færdiggøres i næste uge og novellerne skal læses højt for klassen. I engelsk arbejder eleverne videre med emnet Skotland, hvor vi i næste uge på kryds og tværs forklarer om det underemne vi har arbejdet med.

I kulturfag arbejder eleverne med globalisering. Vi har repeteret begrebet og eleverne har valgt en specifik opfindelse, som har hjulpet med globaliseringen. Den ting arbejder eleverne med i små grupper.

GUL har i matematik forsat deres arbejde med brøker, hvor de nu har skullet lave plus-stykker med brøker. Vi knokler løs med MatematikFessor, for at kunne bevare den flotte placering, som landets 14. bedste.

I natur/teknik fortsætter arbejdet med notatteknik. I denne uge har GUL gennemgået arbejdet med billednotatteknikken, hvor de har arbejdet med en tekst om vandkraft, hvor de efterfølgende har skullet gøre brug af teknikken.

---

RØD har i dansk arbejdet med forskellige former for notattekniker, hvor vi har gennemgået billednotatteknik, et argumentations-notatark, et mindmap, et ark hvor man kan skrive ord man ikke forstår ned, hvorefter man skal slå ordet op, og beskrive meningen med ordet, et problem-årsag-virkning-løsnings notatark.

I matematik har RØD arbejdet med at omskrive brøker til decimaltal, hvorefter de har skullet lave plus-stykker med decimaltal, og de omskrevne brøker.

I RØD er eleverne i kulturfag og engelsk ved at være færdige med deres arbejde om globalisering. Det afsluttes i næste uge med fremlæggelse i klassen om det arbejde, der er blevet lavet, samt debat.

I geografi har vi arbejdet med jordens fire sfærer; atmosfæren, hydrosfæren, lithosfæren og biosfæren.

I fysik har vi forsat arbejdet med bølger, denne gang mikrobølger. Vi har lavet forsøg i køkkenet med mikrobølgeovnen for at kortlægge ovnens bølgestruktur og visualisere hvad der foregår på molekylestadiet inde i ovnen.

---

I det musikalske værksted er børnene ved at forberede et stort MGP show, som skal løbe af stablen d.17. juni til skolens sommerfest. Mere herom følger snarest.

Thomas har i denne uge forsat arbejdet med det faglige værksted, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med faglige ting, som hovedsagligt dækker de faglige felter inden for dansk, matematik og engelsk.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 18 og 19

 • Dato: 15 May 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

GRØN og BLÅ er i dansk begyndt at formulere breve med gode ord til ordnissen Albert Jensen. Han bor på mælkevejen og ernærer sig ved gode ord og fortællinger. Albert Jensen har brug for alle de gode ord han kan få, og derfor hjælper vi ham nu. Vi skriver breve med rigtig adresse og afsender, som i de dage, hvor emails og andre digitaliserede medier endnu ikke fandtes.

Vi arbejder i dansk også med rimord. Børnene har læst tekster og lavet opgaver, som blandt andet bestod i færdiggørelse af en historie fra læsebogen. Som fremlæggelsesform lavede børnene i grupper dramatiseringer for hinanden. Vi vil i tiden frem til ferien have øget fokus på forskellige fremlæggelsesformer, heriblandt drama, stopmotion film, streetart, plancher, mm.

I kulturfag arbejder vi med vores egen skolekultur. Gruppen stod onsdag for indkøb, fremstilling og servering af en grøntsags- og pizzabuffet for alle skolens elever. Vi vil gerne implementere aktiviteter, som handler om at gøre noget godt for hinanden, uden at man nødvendigvis skal have noget igen.

I mindfulness har gruppen lavet samarbejdsøvelser, som både skærper koncentration og opmærksomhed. Vi har leget bankebøf og detektivleg.

GRØN har afsluttet deres arbejde med matematikstykker, hvor de skal finde et manglende tal, så regnestykket går op, og er påbegyndt arbejdet med at gange med og uden mente.

BLÅ har i den uge beskæftiget sig med addition og med minusstykker.

I engelsk arbejder vi med Skotland. Eleverne har spillet spil, hvor de har fået hjælp til at læse engelsk, som ofte er det anvendte sprog i spil.

---

GUL har i matematik afsluttet deres arbejde med decimaltal, og er også begyndt at arbejde med brøker på et højere niveau end tidligere.

I natur/teknik har vi forsat arbejdet med notatteknik, så eleverne kan blive bedre til at huske, hvad de lærer og gøre brug af notater til deres videre skolearbejde.

I dansk er vi i gang med at skrive noveller med udgangspunkt i, at handlingen skal foregå i et andet land end Danmark, samt indeholde en kendt bygning eller monument fra det land. I kulturfag arbejder vi med udtrykket globalisering, udtrykket "at verden bliver mindre", samt hvilke opfindelser, der har hjulpet med denne opfattelse.

I engelsk arbejder eleverne med emnet Skotland, hvor vi diskuterer og undersøger relevante emner bl.a. Loch Ness, samt forskellige klaner igennem historien.

I mindfulness har GUL lavet bevægelseslege i solskinsvejret.

I billedkunst har både GUL og RØD arbejdet med ClioOnlines undervisningsmateriale om streetart på den nye billedkunstportal. Børnene har været rundt på skolen og livagtiggjort forskellige genstande ved at sætte øjne på. De har taget billeder af genstandene og taget billeder af disse. Kunstarten hedder "Eyebombing" og er en del af genren streetart.

---

RØD har i dansk arbejdet med de forskellige musikalske genrer, hvor de også har stiftet bekendtskab med et musikalsk nummer, som har været kendetegnet for den musikalske genre.

I matematik har RØD arbejdet med multiplikation, og de har yderligt beskæftiget sig indgående med brøker.

I engelsk arbejder vi med Canada, hvor eleverne er i gang med at undersøge selvvalgte underemner om Canada, f.eks. skolesystemet, naturen osv.

I kulturfag har vi arbejdet med udtrykket globalisering, udtrykket "at verden bliver mindre", samt hvilke opfindelser, der har hjulpet med denne opfattelse.

---

På musikværkstedet er holdet i gang med at finjustere playlisten til første set. Bandet kan nu spille 10 numre lige fra 4 none blondes over John Hiatt til Lukas Graham, og har ambitioner om at komme til at give koncert inden sommerferien. Der arbejdes målrettet med de udvalgte covernumre.

Thomas har i denne uge forsat arbejdet med det faglige værksted, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med faglige ting, som hovedsagligt dækker de faglige felter inden for dansk, matematik og engelsk. Der har været elever fra alle de forskellige grupper, som arbejder med forskellige faglige felter svarende til deres niveau.

I bevægelsesværkstedet arbejder vi med sportsgrene fra forskellige steder i verden. Vi er nu i gang med udviklingen af egne spil, samt regelsæt for disse.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 17

 • Dato: 30 April 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre 

Denne inspirationsuge har vi på Sønderborg Friskole været Verden Rundt.

Mandag var dagen, hvor konfirmander og nonfirmander tog til Bylderup Bov og afprøvede lacergames. Hjemme på skolen blev der spillet brætspil til den store guldmedalje. Der var især strategi- og oplysende spil på dagsordenen.

Tirsdag formiddag havde vi besøg af Naja, en pensioneret lærer fra Grønland, som fortalte om skolesystemet, hjemmestyret og julemanden. Børnene stillede mange gode spørgsmål til foredraget og som afslutning på dette havde Naja medbragt nationaldragt, sjove fedtsten og gamle skolebøger fra Grønland. Tirsdag over middag valgte børnene sig ind i tre aldersintegrerede grupper, som skulle arbejde med kontinenterne Asien, Sydamerika og Afrika. Alle grupper tilbragte tirsdag eftermiddag på biblioteket for at finde materialer om de tre kontinenter.

Onsdag gik formiddagen med endnu en foredragsholder fra USA. Denne gang var det Alec fra North Carolina, som fortalte om det amerikanske skolesystem. Der var igen stor nysgerrighed blandt børnene, som både stillede spørgsmål på dansk og engelsk. Efter dette foredrag fortsatte børnene i deres grupper med at lave plancher, og andre projekter om deres valgte kontinent.

Torsdag formiddag havde vi besøg af Juin fra Bolivia i Sydamerika. Hun talte dansk, da hun var flyttet til Danmark som 9 årig. Hun berettede ligeledes om et skolesystem, der var meget stringent og hvor eleverne kun fik lov til at kigge på, når lærerne lavede mad i hjemkundskab eksempelvis. Torsdag eftermiddag gik med at få færdiggjort de forskellige projekter, som  fredag skulle fremvises for de andre elever i form af tre "Kontinent Show Rooms".

Fredag formiddag gik med et online foredrag af en koreansk udvekslingsstuderende bosat i København. Over Skype på storskærm berettede Bruce Kim om det koreanske skolesystem. Ugen blev afsluttet med fremvisning af børnenes produkter samt en buffet kreeret af én af vore nye forældre. En stor tak til Rosita og hendes mor.

---

I værkstedet ”Afrika” kunne eleverne vælge mellem tre lande; Egypten, Sydafrika og Zimbabwe. Der var dog ikke den store interesse for Zimbabwe, så dette land blev forbigået i denne omgang. Eleverne havde her en række af ting de skulle undersøge i forbindelse med det valgte land, som de havde valgt at arbejde med. De områder som eleverne kunne beskæftige sig med i værkstedet var følgende:

 • Kort ovre kontinenterne
 • Landenes placering på kontinenterne
 • Landenes areal
 • Landenes nuværende befolkningstal
 • De 4 største/vigtigste byer i landene, samt placering og befolkningstal i byerne
 • Hvilke religioner er der i landet, og hvordan er den procentvise fordeling af religionerne i landet?
 • Hvad er landets primære indtægtskilder?
 • Hvor stort er landets BNP?
 • Hvad er de 5 største erhverv i landet?
 • Hvor stor del af befolkningen har taget en uddannelse?
 • Hvor stor andel af befolkningen har henholdsvis primær, sekundær og tertiær uddannelse?
 • Hvor mange i landet er analfabeter?
 • Er der nogen seværdigheder i landet, hvis ja hvilke?
 • Har landet en speciel selvstændig historie, og hvordan er den speciel?
 • Hvis landet var en tidligere koloni, hvem havde kolonimagten, og hvornår blev det en koloni for den vestlige verden?
 • Hvilket land havde koloniherredømmet?
 • Hvilken styreform kom der efter landet blev selvstændigt, og hvad betyder det?
 • Har landet gjort sig specielt bemærket i nyere tid, og hvordan?
 • Har der været konflikter i landet, siden landet blev selvstændigt?

---

I værkstedet ”Asien” arbejdede eleverne med Japan, Korea og Indonesien. Eleverne beskæftigede sig med nogle de samme spørgsmål som i Afrika-værkstedet, og fandt blandt andet oplysninger om religion, indbyggertal, areal og storbyer. Ugen blev afsluttet med fremlægning af deres research og der blev lavet danseshow kombineret med taekwondoopvisning.

---

I værkstedet "Sydamerika" har arbejdet med mange forskellige områder. 

Vi har diskuteret klimaet dernede med fokus på blandt andet Amazonfloden og regnskovene. Vi har snakket om historiske personer som Che Guevara og Pablo Escobar, samt nutidige sportsstjerner som Neymar fra F.C. Barcelona. Dette ledte til at snakke om fodboldens specielle rolle i Brasilien, hvor den næsten opfattes som en religion og som potentielt middel til mange menneskers drøm om at slippe væk fra fattigdommen. 

Vi har også undersøgt Sydamerikansk musik og arbejdet med sambadansen og den kæmpestore årlige begivenhed - karnevallet i Rio de Janeiro.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 16

 • Dato: 23 April 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

GRØN har i matematik fortsat arbejdet med brøker, samt arbejdet med matematikstykker, hvor de skal finde et manglende tal, så regnestykket går op med facit. BLÅ har forsat arbejdet med klokken, og hvordan man spejler geometriske figurer. De har yderligt beskæftiget sig med addition (plus-stykker).

I fortælling er vi i denne startet på sagnet om Skjoldungerne, hvilket vil være en føljeton, som vil forsætte over de kommende uger.

I engelsk har vi færdiggjort vores tegninger om "Mother Nature" og oversat de ting vi har tegnet. Samtidig har vi snakket om de engelsktalende lande og hvorfor så mange forskellige lande er endt op med engelsk som modersmål.

Mandag i mindfulness lavede børnene forskellige øvelser for at øge koncentration, empati og nærvær.  Øvelsernes formål var at give gode oplevelser af at gruppen gør noget anderledes sammen, oplevelsen af at skabe noget stort i fællesskab, følelsen af at komme tættere på hinanden og af at alle har bidraget med noget særligt til timen.

I billedkunst har børnene været ude på naturvandring og taget billeder af fugle, som de efterfølgende har tegnet deres egen udgave af på papir.

I dansk og matematik arbejder BLÅ og GRØN nu niveauopdelt tirsdag og torsdag. Mandag gik turen til biblioteket sammen med GUL, for at styrke relationerne imellem grupperne. Vi har lånt litteratur til læsebåndet. I dansk arbejder vi videre med læsestrategier, personkarakteristik, og stumme bogstaver.

I kulturfag har vi afrundet emnet om fugle.

---

GUL har i matematik forsat arbejdet med decimaltal, hvor de har lavet gangestykker med flercifrede tal med decimaltal. De har yderligt beskæftiget sig med division og brøker.

I dansk og kulturfag har eleverne færdiggjort deres arbejde om naturobservationer og fremlagt dem for klassen. Elevernes arbejde hænger i klassen til frit skue for alle.

I engelsk har vi fortsat med arbejdet om aborigines og planlagt arbejdet til ugen efter næste inspirationsuge.

Børnene arbejder i billedkunst videre med billedanalyse af tre kendte malere, Munch, Krøyer og Picasso. Da de fleste har valgt at arbejde i grupper, har vi drøftet fordele og ulemper ved gruppearbejde. De skal være opmærksomme på, at der er en god arbejdsfordeling, og at ingen kører "frihjul".

---

RØD har i dansk forsat arbejdet med et selvvalgt musiknummer, som skal munde ud i en analyse af nummeret. I analysen indgår musikgenre, og kendetegnene ved de forskellige musikalske genre, samt hvilken litterærgenre der er typisk for tidsperioden nummeret er lavet i. Derudover skal de også finde ud af, hvilke forfattere der er kendte for den tidsperiode, da nummeret blev lavet.

I matematik har RØD forsat arbejdet med kvadrattal og kvadratrødder. De har forsat arbejdet med procentregning, samt potensudtryk. Yderligt har de brugt tid på multiplikation (gangestykker).

I kulturfag og biologi har eleverne færdiggjort deres arbejde med naturobservationer og arbejdet med begreberne subjektivt og objektivt i forhold til beskrivelse og argumentation.

I engelsk har eleverne arbejdet med Duolingo og Memrise og haft forberedende arbejde til arbejdet efter næste inspirationsuge.

---

I det faglige værksted, har eleverne fortsat mulighed for at arbejde med faglige ting, som hovedsagligt dækker de faglige felter inden for dansk, matematik og engelsk. Der har været elever fra alle de forskellige grupper, som arbejder med forskellige faglige felter svarende til deres niveau.

På naturværkstedet har eleverne færdiggjort arbejdet med forskellige type beplantninger.

I projekttiden er der nu officielt etableret Sønderborg Friskoles første skoleband. Bandet, der består af 8 børn spiller blandt andet cover numre af John Hiatt, Bob Dylan, Lynyrd Skynyrd, men også nyere hits af Lukas Graham, mm. Bandet, som kalder sig "The Free Unicorns", har ambitioner om at komme at optræde live.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Sider