Nyhedsbrev uge 15

 • Dato: 17 April 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

GRØN og BLÅ har i dansk arbejdet med læsestrategier. Hvis man vil være god til at læse, er det vigtigt med en god strategi. Børnene er blevet introduceret for et skema, som kan øge motivationen for læsning generelt. Vi vil fremover arbejde videre med dette i dansk. Derudover fortsætter vi med skriftlige opgaver og diktat hver fredag for at øve/vedligeholde håndskriften. BLÅ laver i dansk aktiviteter med de 120 første ord. Vi forsøger at implementere ordene i alle de lege og spil, som vi laver.

Vi læser hver dag intensivt i læsebåndet inden samling, og I må meget gerne give jeres børn enten skønlitterære eller faktabøger med.

I kulturfag fortsættes emnet om fugle og insekter. Med fokus på dyrelivet i vores nærmiljø, vil vi i den kommende uge tage på fuglesafari.

I engelsk arbejder vi med aborigines. Eleverne tegner deres bud på hvordan "Mother Nature" ser ud, bl.a. med græs som hår, grene som arme og dyr som fødder. Tegningerne skal bruges til at øge elevernes ordforråd.

GRØN har i matematik har fortsat arbejdet med brøker, og de har forsat arbejdet med at afrunde tal. Derudover har Grøn arbejdet med matematikstykker, hvor de skal finde et manglende tal, så regnestykket går op. BLÅ har forsat arbejdet med at gange. De har også arbejdet med klokken, og hvordan man spejler geometriske figurer.

---

GUL er i billedkunst gået i gang med udarbejdelse af en teoretisk analysemodel af tre valgfrie kendte malerier, Kreuer, Picasso og Munch.

I dansk og kulturfag fortsætter GUL med deres naturprojekt. Eleverne er i gang med at lave plancher om deres naturområde. De arbejder med forskellen på objektive og subjektive beskrivelser. Vi snakker også om bevarelsen af naturen og hvilke politiske tiltag der er lavet om netop dette emne.

I engelsk er GUL påbegyndt et emne om aborigines. Aborigines er et helt specielt folkefærd, med en meget stor tilknytning, næsten kærlighed, til naturen.

GUL har i matematik arbejdet med faglig læsning, hvor de ved at læse forskellige tekster skal opstille regnestykker. De har samtidigt forsat arbejdet med decimaltal.

I natur/teknik har GUL arbejdet med notatteknik, så de kan blive bedre til at huske, hvad de lærer og gøre brug af notater til deres videre skolearbejde.

---

RØD er i billedkunst gået i gang med udarbejdelse af bannere til vores Sambaoptog lørdag d. 4.juni. Her skal skolen i samarbejde med SUB skal gå i spidsen for et stort sambaoptog fra Rønhaveplads til Rådhuspladsen.

Husk at sætte "X" i kalenderen denne dag, da vi har brug for forældrehjælp.

I kulturfag er RØD fortsat med deres naturprojekt. Eleverne er i gang med at lave plancher om deres naturområde og arbejder med forskellen på objektive og subjektive beskrivelser. Vi snakker også om bevarelsen af naturen og hvilke politiske tiltag der er lavet om netop dette emne.

I dansk arbejder RØD med et selvvalgt musiknummer, som skal munde ud i en analyse af nummeret. I analysen indgår musikgenre, og kendetegnene ved de forskellige musikalske genre, samt hvilken litterær genre der er typisk for tidsperioden nummeret er lavet i. Derudover skal de også finde ud af hvilke forfattere, der er kendte for den tidsperiode, da nummeret blev lavet

I matematik har RØD forsat arbejdet med kvadrattal og kvadratrødder. De har arbejdet med procentregning, samt potensudtryk.

I geografi har vi arbejdet med begrebet bæredygtighed. Vi har set på forskellen mellem økologisk og konventionelt landbrug.

I fysik har vi taget hul på emnet elektricitet.

---

I denne uge har der været musikalsk værksted og to bands har spillet både danske og engelske sange.  Både tekster, toner og rytme er indholdet i dette værksted. Men også samarbejde og fællesskabelse er en vigtig del af læringen, for de børn der vælger dette værksted.

På naturværkstedet har eleverne set dokumentaren "Så meget godt i vente", som følger den biodynamiske landmand Niels Stokholm på gården Thorshøjgaard. Som biodynamisk landmand følger han regler, der er strammere end økologiske regler, men samtidig også har karakter af næsten religiøse regler. Niels har en stor forkærlighed for bevarelsen af de oprindelige landbrugsmetoder og at miljøet skal minde så meget som muligt om dyrenes oprindelige miljø. Eleverne har også undersøgt Sønderborgs biodiversitet, ved at undersøge hvor mange forskellige slags planter, træer og buske de kunne finde.

Thomas har i denne uge forsat arbejdet med det faglige værksted, hvor eleverne har mulighed for at arbejde med faglige ting, som hovedsagligt dækker de faglige felter inden for dansk, matematik og engelsk. Der har været elever fra alle de forskellige grupper, som arbejder med forskellige faglige felter svarende til deres niveau.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 14

 • Dato: 11 April 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

BLÅ og GRØN har i faget dansk arbejdet med materiale fra Clio Online omkring vokaler. I den forbindelse har vi været i skolegården og hoppet vokalhinkning og vokaltrappen, som begge er at finde under aktiviteter i samme portal. BLÅ er godt på vej til at få styr på de 120 første ord. Vi bruger vores ordkort som vendespil, huskespil, osv. Vi har endvidere i billedkunst lavet 120-ords fisk, som vil komme til at pryde væggene på skolens gange. GRØN arbejder også i dansk med diktat.

Vi har siden påskeferien fået indrettet klassen, så alle børn har to arbejdspladser. En pc-arbejdsplads og en arbejdsplads til skrive-/læseopgaver. Dette fungerer fint i dagligdagen, idet eleverne er nemmere at fastholde i de konkrete opgaver.

I kulturfag har vi taget hul på emnet "Fugle". Ligeledes her arbejder vi med undervisningsmaterialer fra Clios naturteknik portal. Vi har læst om store og små fugle. Vi har på klassen sammenlignet vores egen vægt med vægten af en struds. Vi fandt ud af, at gruppen til sammen vejer det, der svarer til 4 og 1/12 struds. Emnet er valgt ud fra, at en stor del af gruppen i projekttiden har meldt sig på træværksted, hvor vi bygger fuglehuse, redematerialekasser, samt insekthoteller.

I fortælling har BLÅ og GRØN udvalgt en af de nordiske guder, hvor de har fået et tekststykke, som de har prøvet at genfortælle for de andre i klassen.

GRØN har i matematik arbejdet med brøker, areal og omkreds. De har arbejdet med at afrunde tal og med at aflæse søjlediagrammer.

BLÅ har i matematik arbejdet med optælling og har arbejdet med, hvordan man plusser. Vi har også brugt tid på at gange, samt spejling. BLÅ og GRØN har også spillet vendespil med tabellerne.

Alle grupper er i engelsk påbegyndt et emne omkring natur i et engelsktalende land.

---

I dansk og kulturfag er GUL påbegyndt et projekt, hvor vi beskriver naturen omkring os og de følelser vi oplever når vi ser bestemt ting i naturen. Samtidig snakker vi om de politiske ting man gør for at bevare naturen i Danmark f.eks. bevarelse af uberørte kystlinjer osv.

GUL har i matematik arbejdet med areal og har været ud at måle 10 forskellige ting, de har skullet beregne arealet på. Yderligt har GUL arbejdet med decimaltal.

I natur/teknik har GUL været inde og kigge på forskellige emner, som de kunne finde interessante at arbejde med inden for feltet.

Alle grupper er i engelsk påbegyndt et emne omkring natur i et engelsktalende land.

---

I billedkunst har RØD eksperimenteret med at tage billeder af skolen ude fra. De har fået til opgave at vægte kontraster mellem lys og mørke i billedet. Det er meningen, at de i den kommende uge skal arbejde videre med billederne ved at lave blyantstegninger af det fotograferede.

RØD har i dansk arbejdet med retskrivning. De har arbejdet med reglerne for brugen af store og små bogstaver, og de har arbejdet med forkortelser og fremmedord. De har arbejdet med konsonanter, og forstavelser og endelser, samt dette har de arbejdet med forskellige ord og deres stavemåder.

I matematik har RØD arbejdet med at beregne areal og rumfang af forskellige geometriske former. De har i grupper været ude at måle 15 forskellige ting, som de har beregnet rumfang og areal på. De har yderligt arbejdet med kvadratrødder og kvadrattal.

Alle grupper er i engelsk påbegyndt et emne omkring natur i et engelsktalende land.

---

I projekttiden har vi undersøgt forskellen på økologiske og konventionelt dyrkede grøntsager og bl.a. haft blindsmagning. Vi har også snakket om forskellen på landbrugene og eleverne er kommet med inputs i debatter omkring, hvad der er vigtigt for dem, når det kommer til landbrug, naturen og dyrenes velfærd.

De som har meldt sig på træværkstedet, bygger fuglehuse, redematerialekasser, samt insekthoteller.

Derudover har vi oprettet et fagligt værksted, for de børn som ønsker at arbejde med faglige opgaver, så som matematik, historieskrivning og danskopgaver.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 13

 • Dato: 4 April 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Sønderborg Friskole afholdte i den forgangne uge inspirationsuge om temaet bæredygtighed.

Det har været en begivenhedsrig uge, hvor vi tirsdag lagde ud med en hyggelig bustur til Økosamfundet Soleng på Broagerland. Her hørte vi om deres planer for det lille samfund i samfundet, hvor bæredygtighed og økologi bliver en væsentlig faktor i hverdagen.

Efterfølgende tog vi på besøg på Stensigmose hvor Frode og Gitte Lehmanns økologiske gård ligger i naturskønne omgivelser. Her fik vi en rundvisning på gården og markerne og hørte om forskellene på økologisk landbrug kontra det konventionelle landbrug. Søndag den 17. april klokken 10 - 14 inviterer familien Lehmann til Økodag, hvor deres 100 sortbrogede køer springer og danser ud i det fri til køernes forårsfest. Det kan klart anbefales. Se mere her http://økodag.dk/Farm/?id=30

I kan se billeder fra dagen her: Skolen på økotur

Onsdag etablerede vi en skolehave i skolens gård udelukkende med spiselige planter. Derudover påbegyndte børnene konstruktionen af et solfangeranlæg af alu-dåser på skolens værksted.

Torsdag tog vi bussen til Danfoss Universe i forbindelse med semifinalerne for Unge Forskere.

Fredag gik turen til den sorte badeanstalt for at finde tang til CO2 laboratoriet. I mens fortsatte etableringen af skolehaven hjemme i gården, samt konstruktionen af solfanger på værkstedet.

Med bæredygtighed på skemaet hele ugen, vil skolen gerne give børnene oplevelser, der vækker nysgerrighed og viden om emnet. I de efterfølgende 4 uger arbejder vi både i grundfag samt projekttid videre med emnet hver dag.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 9 og 10

 • Dato: 13 March 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I billedkunst har hele skolen i anledning af den kommende påskeferie pustet æg. Resultatet kan ses på troldegrenen, der pryder indgangspartiet på skolen.

---

I engelsk har GRØN og BLÅ mødt Bob the Door Stop. En lille sød pingvin, der havde en masse varer med på skolen i sit lille bærbare supermarked. Her skulle vi købe ind på engelsk – nu er Bob, som ellers allerede er legendarisk på skolen, desværre blevet væk. Så nu spørger vi os selv: ”Why did Bob stop?”

I dansk er vi begyndt at læse tekster med tilhørende opgaver i papirudgaver, således at vi får øvet både højtlæsning og skrivning med blyant.

I kulturfag har GRØN og BLÅ arbejdet med skolens kultur. Vi har drøftet begrebet regler og uskrevne regler, og fortsat er endnu kommunikation på dagsordenen. Vi laver endvidere forskellige lege for at styrke fællesskabet.

GRØN har i matematik arbejdet med brøker, arealer og omkreds. Vi har ligeledes beskæftiget os med de fire regnearter; plus, minus, gange og dividere. De yngste fra BLÅ har i matematik arbejdet med optælling og har hvordan man plusser. Derudover har de brugt tid på at snuse til, hvordan man ganger.

I fortælling har BLÅ og GRØN udvalgt en af de nordiske guder, hvor de har fået et tekststykke, hvilket de skal øve sig på, og som de skal prøve at genfortælle for de andre i klassen.

---

I mindfulness øver GRØN og GUL tilstedeværelse i nuet gennem drømmerejser og yoga.

GUL har i matematik arbejdet med chance og sandsynlighed. Vi har også arbejdet med funktioner, variabler og færdighedsregning. I natur/teknik arbejder vi videre med de forskellige selvvalgte emner, hvilket forventes afsluttet i næste uge.

I kulturfag har GUL og RØD, som en optakt til Capoeira-holdet, fået en introduktion til sydamerikansk kultur.

I tysk har vi arbejdet med tysk kultur – vi kom blandt andet omkring Berlinmuren og dens betydning.

---

I geografi har RØD sammen med GUL i forlængelse af emnet om befolkninger set BBC-dokumentaren ”Ingen panik - fattigdom kan afskaffes!” med den svenske statistiker Hans Rosling.

RØD har de sidste to uger i dansk arbejdet med retstavning. De har arbejdet med stumme bogstaver og drilleord, som de har lavet et brætspil over. De har også arbejdet med store og små bogstaver og om reglerne for brugen af disse. Derudover har de har de arbejdet med forkortelser og fremmedord.

I matematik har RØD arbejdet med at gange ind i parenteserne, samt lært hvordan man beregner gennemsnitshastighed. Derudover så har de også brugt tid på at beregne funktioner, og lært hvordan man beregner en funktionsværdi.

I fysik/kemi testede vi Aristoteles og Newtons påstande omkring tyngdekraft og legemers acceleration. Til stor begejstring for RØD betød dette, at vi kunne kaste hvidkålshoveder, æbler, appelsiner og skumbolde ud af vinduet. I denne uge er alle kommet med forslag til forsøg vi kan lave i den kommende tid.

---

Arbejdslørdagen blev brugt på at etablere musiklokale og klargøring af diverse instrumenter. Dette lokale bruges fremover hver dag i værkstedstiden og efter skoletid af børn og unge i huset.

Forældre er selvfølgelig også velkomne – vi har store drømme om et forældreband. De første tilmeldinger er allerede tikket ind. Er du interesseret så kontakt Lone på lonejepsen@sonderborgfriskole.dk

I projekttiden er vi nu i gang med at oplære musikanter til at bestride de forskellige instrumenter med henblik på, at børnene selv kan danne sammenspilsgrupper.

Ud over musikken er der i projekttiden gang i Capoeira, som er en brasiliansk kampsportsdans. Her varmes op med yoga og anden træning som styrker bevidstheden om egen krop.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 5 og 6

 • Dato: 15 February 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I uge 6 har alle grupperne kørt emnet Uge Sex, hvor emnet blandet andet har været de sociale medier.

I mindfulness har både GRØN og GUL taget det nye rum i brug. Vi øver os gennem meditation i at komme i kontakt med vores kerne (selvværds-øvelser).

---

GRØN har i matematik forsat arbejdet med forskellige slags opgaver. Vi arbejder videre inden for de matematiske felter, men hovedfokusset har været på at gange. BLÅ har arbejdet videre med talforståelse og optælling.

GRØN og BLÅ har i uge 5 og 6 arbejdet med emnet kommunikation i både dansk og kulturfag. Børnene har læst tekster om kommunikationens mange facetter. Vi har lavet dramastykker over hverdagens konflikter og forsøgt at analysere disse ud fra teorierne om giraf/ulve-sprog. I uge 6 har vi haft særligt fokus på hvordan vort eget selvværd spiller ind i forhold til vores måde at kommunikere på. Vi har lavet den gode stol og øvet os i at give og modtage ord om, at vi er værdifulde for hinanden.

I engelsk har GRØN arbejdet med at færdiggøre deres vendespil og har spillet mod hinanden.

I uge 6 har vi i GRØN også talt om sociale medier og om hvordan man gebærder sig på nettet. Vi har talt om hvordan man efterlader digitale fodspor på nettet, og om hvordan man skal tænke sig om, når man færdes på nettet. Vi talt om børnerettigheder fra FN’s Børnekonvention, og om hvordan der er forskel på at vokse op i forskellige lande.

---

I GUL har vi i matematik været i gang med at lave opgaver med forskellige felter. Vi har hovedsagligt beskæftiget os med færdighedsregning, forsat fra i forrige uge. I natur/teknik arbejder vi videre med de forskellige selvvalgte emner.

I engelsk har GUL arbejdet med historien om St. Dwynwen, som er den walisiske udgave af Valentins dag. I dansk har vi færdiggjort vores arbejde om digte og Tove Ditlevsen. I kulturfag har vi arbejdet med børns rettigheder og ansvar og udviklingen deraf.

GUL har i uge 6 talt om mobning på nettet, privatlivsindstillinger på sociale medier og om grænser på sociale medier. De har arbejdet med forskellige cases, som tager udgangspunkt i det virkelige liv. Vi har talt om rettigheder på nettet og deling af private billeder på nettet.  Vi har også talt om puberteten og om nogle af de ændringer der sker med drenge og pigeres kroppe, og om hvordan følelser også ændres når man er i puberteten.

I billedkunst er der fuld gang i batik-kunst, og vi vil efter ferien eksperimentere med komplekse mønstre.

I GUL har vi også talt om skolens værdigrundlag.

---

I uge 5 har RØD i dansk forsat emnet om aviser ”Avisernes verden”. Vi har arbejdet med forskellige emner, som har eller har haft stor nyhedsaktualitet. Nogle grupper har i denne uge fremlagt deres forskellige emner, og emnet regnes for afsluttet. I matematik har vi arbejdet med forskellige opgaver. Vi har yderligere arbejdet med et budget, som det ville se ud for en udeboende studerende på 20 år, og har lavet forskellige madbudgetter, som vi har gennemgået på tavlen.

RØD har i uge 6 arbejdet med forskellige temaer, som personlige grænser, relationer, livsstil og levevilkår. Vi har talt om digital mobning, og arbejdet med forskellige cases, som tager udgangspunkt virkelige cases, hvor unge mennesker har skrevet ind til forskellige rådgivningscentre for unge. Vi har talt om rettigheder på nettet og deling af private billeder på nettet.  Vi har endvidere talt om den (u)perfekte krop på nettet.

I kulturfag har vi arbejdet med voldtægt, om hvorvidt Danmark har en voldtægtskultur og hvordan man evt. forhindrer fremtidige voldtægter. I engelsk har vi arbejdet med historien om St. Dwynwen, som er den walisiske udgave af Valentins dag.

I fysik/kemi har vi har haft om emnet bevægelsesenergi. Vi er kommet omkring potentiel, kinetisk og kemisk energi. Vi sluttede af med at lave ballonraketter sidste dag inden vinterferien. I anledningen af uge 6 fik de muligheden for at teste om kondomer flyver længere end balloner.

I geografi har vi set på begrebet urbanisering og snakket om hvilke pull og push faktorer, der får mennesket til at flytte fra land til by. Vi prøvede Seterra, som er et online geografispil, hvor elevernes viden om lande, hovedstæder, oceaner, flag og byer kommer i spil. I kan prøve det på denne side: http://online.seterra.net/da

---

I IT & Gaming-værkstedet, har de arbejdet videre med koderne. De har set hvordan en computer er opbygget, og set på de 50 mest indflydelsesrige computerspil igennem tiden, og har undersøgt hvordan grafikken har udviklet sig igennem tiden. Som afslutning på værkstedet, så har de fået lov til at arbejde med deres yndlingsspil, som de derefter skal skrive om, og give begrundelser for, hvorfor det er deres yndlingsspil.

I værkstedet musik/drama blev forestillingen om Siddharta færdiggjort og fremvist for hele skolen.

I uge 6 har RØD i projekttiden arbejdet med kernefamilien, forståelsen deraf og dens udvikling. Eleverne har bl.a. lavet en film, spørgeskemaundersøgelse, maleri osv., for at synliggøre deres forståelse af emnet.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 4

 • Dato: 30 January 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I mindfulness har både GRØN og GUL lavet meditationsøvelser med risposer. Vi arbejder med at mærke vores kerne, lære at oplade kernen. Kernen i os selv bliver brugt hele tiden, når vi skal forholde os til andre mennesker, og derfor er det vigtigt, at vi ved hvordan vi skal lade op igen. Derfor laver vi i dette fag øvelser, der styrker kernen i os selv, selvværdsøvelser.

I billedkunst er GRØN og GUL blevet introduceret for kunsten at lave batik. Vi har viklet snor om stof, og derefter farvet stoffet. Vi har udregnet måleforhold (matematik) og læst brugsanvisning (dansk).

---

I grøn og blå har vi i dansk arbejdet videre med temaet sandhed og løgn. Børnene har skrevet/tegnet en sand og en falsk historie.

De har herefter fremlagt historierne for de andre børn, som så skulle gætte, hvilken historie der var sand. Vi har drøftet, hvad der kvalificerer en god løgn. Vi har snakket om hvide løgne. Afslutteligt til emnet har vi evalueret på, hvad vi nu ved om sandhed og løgn.

GRØN har i matematik har forsat arbejdet med forskellige slags opgaver, og arbejder videre inden for de matematiske felter, men hovedfokusset har været på brøker. De BLÅ har arbejdet med talforståelse og optælling.

GRØN er blevet sat yderligere ind i sprogappsene duolingo og memrise. Eleverne nyder at bruge appsene og de får hurtigt forøget deres ordforråd.

I natur/teknik har BLÅ og GRØN set en film om vandets vej, fra havet til luften, igennem rensningsanlægget og tilbage til havet igen.

---

I GUL har de været i gang med at lave opgaver med de forskellige felter, og har hovedsagligt beskæftiget sig med færdighedsregning.

I natur/teknik arbejder vi videre med de selvvalgte emner.

I dansk har vi arbejdet videre med Tove Ditlevsen og analyse af hendes digt "Der bor en ung pige". Vi har både arbejdet med digtets opbygning, samt indholdet som eleverne analyserede sig frem til handlede om "Identitet" og afspejlede Tove Ditlevsens depression.

I engelsk har vi arbejdet med ordklasser og analyseret tekster for at kunne kategorisere og finde fem ordklasser: navneord, udsagnsord, tillægsord, forholdsord og biord. Udover dette er eleverne fortsat med at arbejde med memrise og duolingo.

I kulturfag arbejder vi videre med myter, hvor vi er nået til Atlantis. Eleverne er begyndt på en opgave, hvor de skal forestille sig at bo i Atlantis i dagene op til dens tilintetgørelse og derfor skrive et brev til en slægtning.

---

RØD arbejder i billedkunst videre med konceptet, at tegne er at se. Vi har fundet tegninger, som har med de tre værksteder at gøre, musik/drama, bevægelse/kost, it/e-sport, og tegnet det vi ser. Der er stor interesse for kunst på det røde hold, og alle værker kommer til at pryde væggene på skolen fremover.

RØD har i dansk forsat med at arbejde med emnet om aviser ”Avisernes verden”. De har arbejdet med forskellige emner, som har eller har haft stor nyhedsaktualitet. Emnet forventes afsluttet i løbet af næste uge, hvor eleverne skal fremlægge.

I matematik har RØD i denne uge arbejdet med forskellige opgaver. De har yderligt arbejdet med et budget, som det ville se ud for en udeboende studerende på 20 år.

I RØD arbejdede vi i engelsk videre med internetetikette og har fokuseret på analysen af sangen "Friday" og den massive negative fokus omkring sangen.

I fysik/kemi har vi sammen med GRØN og BLÅ set en film om vandets vej, fra havet til luften, igennem rensningsanlægget og tilbage til havet igen.

I geografi arbejdede vi med befolkningsstatistik. Eleverne fandt hver især statistikker frem og analyserede sig frem til betydningen af de grafer, som de selv genererede i www.statistikbanken.dk. Vi kom omkring alt muligt. Et lille udpluk af emner der blev behandlet er flygtningestatistikker, befolkningsfremskrivninger, kriminalitetsstatistikker, samt statistikker for deltagelse i idrætsaktiviteter.

---

I værkstedet musik/drama arbejder vi med kreative udtryk til forestillingen om Siddharta, som på fredag i næste uge fremvises for alle elever i projekttiden.

I værkstedet bevægelse/kost skal eleverne på skift være ansvarlig for enkelte timer, samt morgensamlinger. De arbejder derfor på forberedelsen til deres timer. Ydermere er vi i gang med at se filmen "Supersize me", som omhandler en person der som eksperiment på egen krop kun lever af McDonald's i 30 dage.

I it/gaming værkstedet har vi arbejdet videre med programmeringskurset på www.code.org

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 3

 • Dato: 24 January 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I billedkunst arbejder alle grupper med teorierne om at tegning handler om at se. Vi vender genstande og tegninger på hovedet, og forsøger at tegne de former og skygger vi ser. Børnenes værker vil i den næste tid pryde skolens vægge, og der er store værker i blandt.

I mindfulness har vi lavet meditationsøvelser og drømmerejser. Vi har snakket om kernen i os selv. Det er kernen som får os til at føle at vi er gode nok, blot fordi vi er til. Denne kerne udsættes dagligt for belastninger, men kan oplades gennem fokus på vejrtrækning og mindfulness. I løbet af foråret vil vi gennemgå meditationsforløb som styrker selvværdet. Ønsket er at børnene således vil blive i stand til at øge indlæringen i både de boglige fag samt værkstedsfagene.

---

GRØN og BLÅ har i engelsk brugt tid på at færdiggøre og opføre et kort skuespil omhandlende et selvvalgt computerspil. I matematik har vi forsat arbejdet med forskellige slags opgaver. Vi arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange), og har også så småt været i gang med at dividerer, samt set på brøker.

I sidste uge blev GRØN og BLÅ introduceret for faget fortælling, hvor de har fået noget baggrundsviden om hvad man brugte fortællingerne til før i tiden. I denne uge er vi påbegyndt fortællingen om Regnar Lodbrog.

I dansk har GRØN og BLÅ i denne uge arbejdet med at tilegne sig viden omkring virkelighed og fantasi. Vi har læst teksten "travløbet" og lavet aktiviteten ordjagt. Vi har snakket om at lyve, og konsekvenserne ved at lyve. Her har børnene fået indsigt i filosoffen Immanuel Kants begreb "det kategoriske imperativ", som handler om at man altid skal handle som om at det man gør, kunne blive til en almengældende regel. Vi har set filmen "Fængsel - for børn?" som handler om hvad der kan ske, hvis man lyver. I filmen ser man et lukket fængsel indefra. Vi har efterfølgende snakket om straf/frihed.

I kulturfag arbejder vi med de monoteistiske religioner, kristendom, jødedom og islam. Disse religioner har vi sammenholdt med tidligere kendskab til Buddhisme. Vi har set en film på svensk om monoteistiske religioner og sammen oversat den til dansk. Vi har lært om begrebet omskæring og Halil fra GUL har holdt foredrag for os om hvad det vil sige at være muslim.

I natur/teknik har vi lavet spildevandsforsøg. Vi har blandet jord, olie og vand i et glas, for at undersøge hvad der sker. Vi har snakket om hvad spildevand hvad er, og hvad der sker med vandet, når det ryger ned i afløbet.

---

GUL er i dansk påbegyndt arbejde med Tove Ditlevsen, hendes personlige historie og analyse af nogle af hendes digte. I kulturfag har vi arbejdet med forskellige myter, bl.a. Loch Ness, Yeti osv.

I engelsk har vi arbejdet med sætningskonstruktion vedrørende spørgsmål og svar. Vi har også fået en introduktion til to sprogapps - memrise og duolingo.

I matematik arbejder vi videre med opgaver med de forskellige felter, som vi tidligere har arbejdet med.

I natur/teknik har GUL i denne uge valgt at arbejde med forskellige emner, hvilket skal munde ud i en fremlæggelse for klassen. Emnerne som de arbejder med er: Rummet, Husdyr, Teknologi og Kryptider. Dette er selvvalgte emner og de skal lave en mindre fremlæggelse af de emner, der arbejdes med.

---

RØD arbejder i dansk forsat med emnet om aviser ”Avisernes verden”. De har arbejdet med forskellige emner, som har eller har haft stor nyhedsaktualitet. Dette skal munde ud i en fremlæggelse.

I matematik arbejder vi i denne uge med matematikfessor. Vi arbejder igen med brøker, så vi har kunnet tage en status på deres fremskridt inden for feltet. Derudover er der nogle af dem der har været i gang med andengradsligninger.

I kulturfag har vi arbejdet med årsagen og effekten af den midlertidige grænsekontrol i Danmark, samt snakket om Schengen-aftalen. Vi har i engelsk arbejdet med begrebet "goes viral". Altså hvordan enkelte elementer på nettet af forskellige årsager pludselig bliver verdenskendte.

I fysik har vi i denne uge lavet forsøg med spildevand, hvor vi har blandet vand med olie, jord og kaffegrums. Dermed kunne vi se hvordan de enkelte bestanddele kunne renses fra og sammenligne dette med processen i et renseanlæg.

I geografi har vi arbejdet videre med emnet demografi - læren om befolkninger.  Denne gang med fokus på den demografiske transitionsmodel, der viser hvordan udviklingen i en befolkningsvækst ændrer sig i takt med at befolkningens velfærd og økonomiske forudsætninger ændrer sig.

---

I værkstedet musik/drama arbejder vi med teaterstykket om Siddharta. Der bliver lavet billedserier, film og sange om livets lidelser, som skal indgå i stykket. Vi har haft drøftelser om livets lyse/mørke sider, og hvert barn udfordres på deres kreative udviklingszone. Stykket opføres fredag i uge 5 i projekttiden for alle børn på skolen.

I værkstedet it/gaming har vi i denne uge koncentreret os om programmering. Børnene er ved at gennemgå et forløb, hvor de lærer hvordan betingelser og løkker fungerer, så de kan opbygge egne kommandoer og spil. Vi har igennem opgaverne haft brug for at øve os i vinkler og andre matematiske emner. De fleste har valgt at gennemgå kurset på engelsk, hvilket betyder at de får styrket såvel teknisk engelsk som hverdagssproget.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 2

 • Dato: 17 January 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Mandag var dagen hvor GRØN og BLÅ for alvor tog digitale medier i brug i undervisningen. I læsebåndet læser børnene på deres pc eller i bøger, hvor de for eksempel finder artikler om emner, der interesserer dem. Læsetiden er også tænkt som fordybelsestid og derfor foregår det uden snak og lyd. Alle børnene har efterhånden medbragt egen pc, men vi ser gerne, at der også medbringes et sæt høretelefoner pr. barn, da de tekster vi læser i fagene kan indstilles til højtlæsning med markør.

I dansk er GRØN og BLÅ startet på et forløb omkring fantasi og virkelighed. Her har vi beskæftiget os med Münchausen. Hvis I logger ind med jeres børns UNI-login vil de kunne vise jer, hvilke undervisningsforløb vi har været igennem.

I kulturfag har vi i GRØN og BLÅ beskæftiget os med andre religioner, og herunder buddhisme, som falder godt i tråd med temaerne fra inspirationsugen. Vi har her også læst tekster og lavet en online quiz om buddhisme.

I engelsk er GRØN og BLÅ begyndt at arbejde på et kort skuespil, som skal tage udgangspunkt i et computerspil. I natur/teknik er vi begyndt på emnet genbrug og har snakket om genbrug af forskellige materialer.

Som introduktion til faget mindfulness har GRØN og GUL talt om den filosofiske baggrund for at beskæftige sig med meditation, yoga, osv. Næste lektion vil eleverne skulle medbringe løstsiddende tøj, og gerne en yogamåtte.

I engelsk og kulturfag har GUL arbejdet med kostrådene. Vi har kigget på, hvorfor det er vigtigt for samfundet med sunde, raske borgere og udarbejdet madplaner på engelsk. I dansk har vi arbejdet med forskellige digttyper.

I natur/teknik har GUL valgt at arbejde med forskellige emner, hvilket skal munde ud i en fremlæggelse for klassen.

Både GUL og RØD har haft billedkunst på skemaet og her har vi arbejdet med at se former og skygger når vi tegner. Vi har lavet øvelser med at tegne en genstand vendt på hovedet.

I engelsk, kulturfag og biologi har vi i RØD arbejdet med kostrådene, forskellige spisevaner, næringsindholdet i forskellige fødevarer osv. Eleverne har også udarbejdet madplaner på engelsk og vi har snakket om effekten af kost på ens hverdag.

RØD har i dansk forsat med at arbejde med emnet om aviser ”Avisernes verden”. De har arbejdet med forskellige emner, som har eller har haft stor nyhedsaktualitet. Dette skal munde ud i en fremlæggelse.

I fysik har RØD fået en introduktion til emnet programmering. Gennem et www.code.org har de programmeret deres egne spil. I kan her teste et par af spillene online og sågar kigge med i koderne:

I geografi har RØD arbejdet med emnet demografi; læren om befolkninger. Vi har set på væksten i befolkningstal verden over, befolkningspyramider, samt velfærd og fattigdoms indvirkning på børnetal. Se evt. med her www.worldometers.info/world-population/

---

I matematik har vi i denne uge arbejdet med matematikfessor over hele feltet.

I RØD har vi arbejdet med brøker igen, så vi har kunnet tage en status på fremskridt inden for feltet, derudover har vi også lavet en færdighedsregning.

I GUL har vi været i gang med at lave opgaver med de forskellige felter, som vi tidligere har arbejdet med. Dette for at spore os ind på, hvilke matematiske felter, der skal arbejdes videre med i undervisningen.

GRØN og BLÅ har i matematik har forsat arbejdet med forskellige slags opgaver, og arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange).

Som en servicemeddelelse, så kan vi fortælle, at man kan oprette en forældreprofil på matematikfessor. Hermed kan man følge sit barns udvikling løbende. Der ligger en demovideo på www.matematikfessor.dk, så man kan se, hvad man skal gøre for at tilmelde sig.

---

Drama- og musikværkstedet er i projekttiden ved at lave en moderne opsætning af historien om Siddharta. Børnene skriver tekster og komponerer selv musikken denne gang. Der bliver lavet billedserier og film som skal bruges som en del af stykket.

Kost og bevægelsesværkstedet har beskæftiget sig med fremstilling af fødevarer. Her har vi set hvordan chicken nuggets produceres og vi har prøvet at fremstille vores egne. Til sammenligning blev der varmet fabriksfremstillede nuggets. De hjemmelavede nuggets kom ind på en klar klar førsteplads og tog tilmed kortere tid at tilberede.

It og gaming har arbejdet videre med Civilization og opbygningen af civilisationer heri. Inspireret af RØDs programmeringstime vil it-værkstedet i den kommende uge gerne arbejde videre med programmering. Vi begynder med en grundlæggende introduktion til programmering og tester også programmering af egne spil.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 1

 • Dato: 10 January 2016
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Fokus på glæde, trivsel og nærvær i livet er emner som i denne uge fået opmærksomhed på yoga-mindfulness-holdet. Eleverne har lavet yoga og legende sanseøvelser, lært forskellige massageteknikker, lyttet til fordybende historiefortælling. Vi har endvidere praktiseret fokustræning, igennem vejrtrækning og derved udviklet og fået en større forståelse af begreberne; fokus og koncentration; kontakten til sit indre; ro på sig selv, ro og fordybelse; åbenhed og tillid. Eleverne har produceret massageolie og læbepomade med økologiske råmaterialer og æteriske olier. Hvert barn har fået sine produkter med hjem.

De læringsaspekter børnene får ind gennem inspirationsugerne er ofte skjult for børnene selv. Som eksempel har vi på dette hold været omkring følgende:

 • Dansk, da vi skulle skrive skilte til vores massagesalon, skrive etiketter til vores massageolier, osv.
 • Engelsk, da vi har gennemgået de engelske ord for kroppens indre organer, som har direkte forbindelse til alle massagepunkterne i ansigt, hænder og fødder
 • Matematik, da vi har brugt tal til at optegne massagelinjer
 • Religion, da vi har set film om buddhisme
 • Geografi, da vi har talt om klimaforandringer og hvilke lande yoga stammer fra
 • Biologi, da vi har tegnet økosystemer og talt om bæredygtighed
 • Fysik/kemi, da vi har eksperimenteret med at blande forskellige væsker såsom kokosolie og frugtfarve

Efter denne uge, har personalet ligeledes besluttet at sætte mindfulness på skemaet, så det bliver en del af grundtiden. Derfor indrettes et af skolens rum nu til mindfulness-rum.

---

I inspirationsugen har holdet "Bevægelse og kost" arbejdet med begrebet sundhed ud fra WHO's definition. Vi har snakket om fysisk, psykisk og social velvære og snakket om hinandens kostvaner. Vi har hver dag haft fokus på forskellige aktiviteter, hvor alle på tværs af holdene kunne være med. Disse aktiviteter var bl.a. høvdingebold, stikbold, gemmeleg, 1-2-3 krone osv. Eleverne har også udviklet deres egne opvarmningsprogrammer med fokus på principper som vi blev enige på på klassen. Eleverne har allesammen været meget motiverede igennem hele ugen og har deltaget med fuld indsats.

---

Martin og Thomas hold har i denne uge beskæftiget sig med spillet Civilizations 4, hvilket er et strategispil som tager udgangspunkt i udviklingen af en civilisation. Spillet starter på det tidspunkt, hvor mennesket går fra at være nomader til at have et agrikultur-samfund (landbrugssamfund). Herefter skal de som spillere udvikle byen og bygge flere byer, som også skal udvikles. De skal udforske/opdage/opfinde nye teknologier. Teknologierne som de udforsker, tager alle udgangspunkt i virkelige opfindelser. I spillet har de mulighed for at læse mere om oprindelsen på de teknologier, som de opfinder. Bare for at give et par eksempler, så kan de opfinde hjulet, skrivekunsten, hinduisme, tanks, computere. Spillet slutter ca. i den tid som vi kender. Der er mange faktorer som eleverne skal have for øje under spillet, da der både indgår strategi, matematik, engelsk samt meget andet.

Eleverne er også blevet præsenteret for de to første afsnit af en serie som hedder "Rome". Serien giver en rigtig god beskrivelse af, hvordan det romerske samfund var opbygget. Man ser det både fra plebejernes side (almuen), fra standen equites (højere borgerskab), samt patricernes (nobiliteten/en form for adel eller de fineste familier, som har kunnet besidde de højeste embeder i det romerske samfund).

De to første afsnit tager udgangspunkt i slutningen af Cæsars erobring af Gallien (det nuværende Frankrig), og om nogle af grundene til hvorfor Cæsar går over Rubicon (floden som var grænsen til det italienske imperium, hvor der ikke måtte være romerske militær-tropper). Dette førte i sidste ende til Cæsars overtagelse af Rom, og afslutningen på den romerske republik.

---

Torsdag havde vi besøg af ordblindeekspert Christian Bock. Han holdt et oplæg for en hele skolen om det at være ordblind og hvordan man kan benytte digitale hjælpemidler til at lette hverdagen som ordblind.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 51

 • Dato: 22 December 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Så nåede vi igennem første halvår af skolens levetid. Den sidste uge bød blandt andet på ”Den Store Bagedyst” og teaterforestillingen "Julemandens Ultimatum".

Emnet i "Den Store Bagedyst" var muffins. På tavlen blev der skrevet en grundopskrift op, som eleverne kunne tage udgangspunkt i. Dog var der ikke skrevet mængder ud for alle ingredienserne eller hvor lang tid de skulle have i ovnen. Derfor måtte eleverne måtte eksperimentere og føle sig frem, ud fra den erfaring de havde gjort sig i køkkenet i projekttiden i december. Da eleverne var bevidste om emnet i forvejen, var der blevet læst nøje om muffins og de medbragte selv enkelte ingredienser for at personliggøre deres muffins. Derfor så vi også både klassikere som banan-chokolademuffins, samt alternative regnbue-skumfidusmuffins og karamel-chilimuffins. Selvom konkurrenceelementet og tidspresset enkelte gange gav stor nervøsitet og satte gruppearbejdet på spil, ydede alle eleverne en fantastisk indsats og det var en stor succes.

Inden premieren på "Julemandens Ultimatum" blev de sidste kulisser, rekvisitter, samt tekniske detaljer arrangeret. Alle børn samarbejdede om at nå frem til mål inden deadline. Der blev øvet replikker, sange og afholdt generalprøve. Niels Mulbjerg, som er eventkoordinator hjalp med iscenesættelse af lys og lyd. Til selve juleafslutningen fik vi besøg af julemanden, som delte godteposer ud til alle børn.

Der blev ligeledes øvet Luciaoptog, som blev afholdt som en begyndelse på den store juleafslutning med forældre torsdag aften.

Se billeder fra ugens løb her: Sidste uge inden jul i billeder

Fra personalesiden kan der berettes, at vi oplever stor tilfredshed med den påbegyndte undervisningsstruktur. Vi har besluttet at benytte os af undervisningsportalen Clio Online, og har bestilt en samlet pakke, der dækker samtlige fag for alle årgange. Dette betyder, at vi i det nye år vil skulle bruge computere i stort set alle fag. Derfor vil vi gerne bede alle forældre om at give deres børn en bærbar computer eller eventuelt tablet med i skole. De digitale platforme vi kommer til at anvende er tilgængelige via browsere, derfor er kravet til computerstørrelsen derefter. Se evt. skolens minimumskrav til brugte windows computere www.sonderborgfriskole.dk/it-udvalg

Vi har oplevet, at mange børn synes, at det kan være svært at håndtere den frihed og de mange valgmuligheder, som projekttiden ligger op til. Derfor har vi valgt at projekttiden nu får form af fastlagte værksteder, hvor børnene fremadrettet vil skulle vælge sig ind på et af værkstederne i projekttiden. Da det blå hold er reduceret i børnetal, vil en del af undervisningen i grundtiden blive slået sammen med grøn.

Det nye år starter op med en inspirationsuge med overskriften " En sund sjæl i et sundt legeme". Vi etablerer tre værksteder, som efter ugen vil fortsætte i projekttiden. De tre værksteder i uge 1 er:

 1. Mindfulness
 2. Gaming/rollespil (for gul og rød)
 3. Bevægelse/kost

Snak gerne med jeres børn om, hvilket værksted de vil vælge sig ind på. Børn, der vælger Mindfulness, bedes medbringe en yoga-måtte, samt afslappet tøj hele ugen. Gamere bedes medbringe computere og bevægelsesholdet bedes ligeledes medbringe idrætstøj.

Torsdag i uge 1 kommer ordblindeekspert Christian Bock og holder foredrag en hele skolen. Her er interesserede forældre naturligvis velkomne. Tidspunkt følger.

Vi ønsker jer alle en glædelig jul samt et lykkebringende nytår.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Sider