Nyhedsbrev uge 50

 • Dato: 13 December 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

BLÅ har i dansk arbejdet med bogstavet K. Vi har også lavet opgaver på www.denførstelæsning.dk og så har vi tegnet og skrevet om vores weekend. I matematik spillede vi juleyatzy, hvor vi har lagt sammen og kalkuleret. Derudover har vi klippet forskellige ordklasser ud, som i den kommende uge skal bruges til stjerneløb i aulaen.

I mandagens billedkunsttimer blev der dryppet stearinlys i GRØN og BLÅ, mens vi hørte historien om den lille pige med svovlstikkerne. Derudover foldede vi juleflipfloppere. 

Onsdag var BLÅ og GRØN på besøg på Sygeplejeskolen. Her lærte vi om hjertet og knoglernes funktion. Vi fik også målt både blodtryk og temperatur. Og dagen blev afsluttet med den sygeste blå kage. I kan se billeder her: Besøg på Sygeplejeskolen 

----------------------------------------

I matematik er GRØN forsat arbejdet med forskellige slags opgaver: Vi arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus) og multiplikation (gange).

I engelsk har vi læst et eksempel på en ønskeseddel til julemanden. Vi har arbejdet med indledning og afslutning på et brev og selv skrevet et brev til julemanden.

Vi har fået to fine sofaer doneret af Jesper, så nu har vi et dejligt hjørne at flade ud i, når der skal slappes af. I dansk har vi arbejdet med diverse opgaver.

----------------------------------------

GUL har i engelsk arbejdet med sangen "Santa Lucia" på engelsk og påbegyndt arbejde med selvvalgte julesange på engelsk. I kulturfag læste vi artiklen "Julen er en hedensk fest" som er en kritisk analyse af julen. Vi har også arbejdet med, hvor de traditioner vi har stammer fra.

I matematik har GUL arbejdet med forskellige opgaver og er blevet introduceret for Emat.dk. I natur/teknik har GUL valgt at arbejde med forskellige selvvalgte emner, hvilket skal munde ud i en fremlæggelse for klassen.

I dansk har vi arbejdet med ordklasser. Vi har øvet os på de latinske betegnelser substantiver, adjektiver og verber, og vi har bl.a. lavet en opgave, hvor vi skulle lave en positiv beskrivelse af en klassekammerat, som de andre i klassen skal gætte.

Fredag fik GUL lov at snuse til fysikfaget med forsøg i køkkenet omkring stoffers tilstandsformer.

----------------------------------------

RØD har i engelsk arbejdet med word puzzle omkring jul og eleverne har lavet deres egne vendespil ud fra de nye ord. Vi har i kulturfag læst artiklen "Julen er en hedensk fest" som er en kritisk analyse af julen. Vi har også arbejdet med, hvor de traditioner vi har stammer fra. I biologi har vi brugt en app "3d brain" til at få indblik i hjernens opbygning og funktion. Derefter har vi lavet forskellige forsøg som omhandler hjernens hukommelse og nervebaner.

I dansk har vi forsat emnet om aviser ”Avisernes verden”. Dette er som nævnt et emne, som vil forsætte de kommende uger. I denne kommende uge skal de vælge 3 emner, som har nyhedsaktualitet, som de skal arbejde med i grupper.

I matematik har vi arbejdet med Emat, og har lavet forskellige opgaver. Herved kan vi identificerer, hvilke emner der skal arbejdes videre med i undervisningen i matematik.

Projekttid

I projekttiden fortsætter indøvelse af julemandens ultimatum. Vi er næsten klar til torsdagens store performative nedslag.

Andet

Fredag var festdag på friskolen. Vi havde inviteret de store årgange fra Kegnæs og Søgård Friskole til skolefest med GUL og RØD. I løbet af ugen fik vi installeret det helt store lysshow og fredag fik Tobias fra RØD impulsivt arrangeret professionel DJ fra Apollo Event. Indtil kl 22 styrede Tobias mixerpulten, hvorefter Niels Mulbjerg tog over.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg

Nyhedsbrev uge 49

 • Dato: 6 December 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I BLÅ har vi i dansk arbejdet med bogstavet L. Vi har også tegnet og skrevet om vores weekend i illustrationshæfterne. Sidst men ikke mindst, er eleverne blevet introduceret til hjemmesiden www.denførstelæsning.dk

Den første læsning leder ved hjælp af lydmetoden eleverne sikkert fra lyd til læsning gennem arbejdet med bogstaver og lyd samt alsidige staveaktiviteter. Systemet er udviklet til elever i 0.-2. klasse og spænder fra det første bekendtskab med lyde og bogstaver til læsning af sammenhængende tekster på egen hånd. Universet er sjovt, underholdende og fuld af humoristiske karakterer, flotte illustrationer og vedkommende historier. Eleverne logger på med deres unilogin og kan således også tilgå hjemmesiden hjemmefra. Siden findes også som app til iPad og hedder Ida og Emil.

I natur/teknik har BLÅ været i ude i det fri og mærket decembervinden på kinderne. Vi har snakket om vinde, storme og orkaner. I matematik har vi løbet på gangen, for at finde plus og minusresultater. Der er godt gang i benene og pulsen kommer op. I læsebåndet bruger vi tiden på nisse von Gårdbo's beretninger, og derudover er vi begyndt at læse små, lette bøger på egen hånd.

I engelsk har vi arbejdet med ugedagene, månederne og påbegyndt tegneprojekt om juleaften og juleønsker.

Børnene i BLÅ er desuden begyndt at udfylde individuelle læringsskemaer for grundtiden. Vi udfylder dem som opstart i fællesskab, men det er meningen at det enkelte barn skal blive god til at evaluere egen læringsproces med disse skemaer. Skemaerne findes i papirudgave i en mappe på skolen. Forældre er velkomne til løbende at kigge i mappen, når de er på skolen.

BLÅ og GRØN har vi i denne uge været sammen i billedkunst. Vi har lavet juletræer af forskellige genbrugsmaterialer. Vi har øvet os i forskellige foldeteknikker og derefter eksperimenteret med at blande grøn farve og limlak.

----------------------------------------

I GRØN arbejder vi i dansk videre med ordklasser og har i denne uge arbejdet med tillægsord. Vi fortsætter arbejdet med tillægsord i den kommende uge. Derudover, har vi lavet juleklip og hver dag hygger vi med at spise madpakker sammen, mens Anne læser højt af en julehistorie. 

I matematik har vi arbejdet med forskellige slags opgaver, og arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange). Børnene er blevet introduceret for division og Emat.dk, hvor de kan logge ind med deres UNI-login og løse opgaver.

----------------------------------------

I GUL har vi haft frilæsning og vi har afsluttet arbejdet med tegnsætning i dansk. I næste uge fortsætter vi arbejdet med ordklasser. I tysk har vi arbejdet videre med måneder og årstider, og eleverne har øvet en lille dialog, hvor de har lært at spørge om andres fødselsdag samt at fortælle om deres egen. I næste uge skal vi arbejde med tal og ordenstal på tysk.

I matematik har vi arbejdet med forskellige opgaver og er blevet introduceret for Emat.dk.

I natur/teknik arbejder GUL forsat med emnet angående livets udvikling. Vi har snakket om, hvilke emner inden for natur/teknik, de kunne tænke sig at arbejde med. I den kommende uge vil vi i fællesskab finde ud af, hvad vi vælger at arbejde videre med.

I engelsk har vi arbejdet med de engelske juletraditioner sat overfor de danske juletraditioner. I kulturfag har vi arbejdet med kalenderåret og kirkeåret og eleverne har udarbejdet deres egen kalender med vigtige begivenheder set ud fra deres perspektiv.

----------------------------------------

I engelsk har RØD arbejdet med de engelske juletraditioner og diskuteret på klassen om hvorvidt de danske eller engelske er de bedste. Tirsdag var RØD på skøjtebanen med Martin og Jesper. Derfor blev RØDs tysktime aflyst. Så i den kommende uge kan de se frem til at få to tysktimer på en uge. Vi skal bl.a. repetere tal og tale om jul.

I dansk har vi forsat med at arbejde med emnet om aviser ”Avisernes verden”. Dette er som nævnt et emne, som vil forsætte de kommende uger. Her er de blevet introduceret for et læserbrev fra en 9. klasse, samt en artikel som omhandlede suverænitetsafgivelsen ved folkeafstemningen d. 3/12-15.

RØD har i matematik i denne uge arbejdet med problemregning. I anledning af afstemningen torsdag har vi benyttet et Valgtema.

I fysik har vi arbejdet med stoffers forskellige tilstandsformer og lavet forsøg om emnet i køkkenet til stor fascination blandt de unge mennesker.

Projekttid     

I projekttiden kører teaterforestillingen om julemandens ultimatum videre med replik-indøvelse og sangkunst. I næste uge vil vi forsøge at løsrive os fra manuskriptet, så her vil der være fokus på det mere performative udtryk. Børnene er meget engagerede og det er en fryd at arbejde med store og små skuespillere.

Fredag havde vi besøg af bedsteforældre til juleklip. De var så heldige, at de ud over juleklippehygge også kunne følge med i en prøve på teaterforestillingen. Det var sjovt at få lov at øve sig med publikum til. I krea blev der klippet og klistret til den helt store guldmedalje og de store fik hentet juletræ til skolen, som nu pryder forhallen. 

Næste uge

Onsdag i næste uge skal BLÅ og GRØN på besøg på sygeplejeskolen. Her skal de møde et hold sygeplejerske og introduceres til hvad de arbejder med. Børnene skal cykle til sygeplejeskolen, så de skal medbringe cykler, cykelhjelme og fornuftigt tøj.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 48

 • Dato: 29 November 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

I køkkenet har Jesper og Anne haft julebageværksted. Vi har hygget med julemusik og lækkert bagværk. Vi har bagt svenske sirupskager, pomeransstænger og nøddespecier, og vi har lavet brændte mandler, havregrynskugler og nødde/nougatkonfekt. Vi har talt om de forskellige forkortelser man bruger i en opskrift og om, hvad de betyder. Børnene er også blevet udfordret motorisk: Der er blevet æltet med hænderne, rullet dej med kagerulle, hakket nødder med kniv, valset havregryn i en kødhakker og der er blevet smeltet nougat og chokolade i vandbad. Især det sidste krævede, at man holdt tungen lige i munden! Derudover har vi haft fokus på god køkkenhygiejne og på, at man skal rydde op efter sig selv og efterlade køkkenet rent og pænt når man er færdig. Julebageværkstedet fortsætter i de kommende uger i projekttiden for de børn der er interesserede.

Teateret er godt i gang i forhallen. Børnene har indtaget scenen sammen med Lone, og øver dagen lang på stykket, så de kan blive klar til teaterforestillingen torsdag d. 17/12.

I kælderen har vi haft gang i det helt store træværksted. Vi har haft besøg af tre frivillige medhjælpere, der i fællesskab med børnene har bygget kulisser bestilt til juleteateret. Der er blevet målt og tegnet, savet, skruet og bygget. Næste del bliver at dekorere de byggede kulisser, så de er klar til teaterforestillingen. Vi havde også besøg af en trædrejer i værkstedet, hvilket var et stort hit blandt børnene. Der blev drejet juletræer og snurretoppe til den helt store guldmedalje. Vi fandt ud af, hvor mange omdrejninger drejebænken kunne klare pr. minut (3200 o/min) og fik regnet om, så vi kunne se hvor mange gange den drejer rundt i sekundet og i timen. Ikke så lidt endda, hele 53,3 o/sek og 192.000 o/time.

I juleklippeværkstedet blev håndmotorikken blev grundigt udfordret med fletning af julehjerter og julestjerner. Vi klippede også julehjerter til at hænge op i vinduerne ud mod Voldgade. Vi blev ikke helt færdige, men er godt på vej.

Mandag fik vi besøg af tre unge fra idrætshøjskolen, der kom forbi og lavede idrætsaktiviteter med børnene. Det blev til en masse sjove lege i gården til stor begejstring for de deltagende.

Som nogle måske har bemærket har vi igen været i SønderborgNyt, da en af vores drenge fra GRØN egenhændigt greb knoglen og ringede efter deres fotograf – fint initiativ. Billederne kan ses her Jul på den lille friskole

Næste uge

I næste uge begynder RØD til fitness sammen med Jesper og Anne. Medbring gerne håndklæde og shampoo. 

Alle børn i RØD og GUL bedes medbringe computer, da de skal bruges i undervisningen.

Da vi snart har Luciadag og skal øve optog, bedes de børn som har tilmeldt sig Lucia enten medbringe hvidt tøj til optoget eller et hvidt lagen, så vi kan sy en dragt til dem. 

Datoer og arrangementer

Fredag d. 4/12 er der juleklip for elever og bedsteforældre fra kl 11-13. Invitation sendes ud via mail.

For de store (GUL og RØD) er der julefest fredag d. 11/12 fra kl.18 - kl.00. De store årgange på Kegnæs og Søgård Friskole er også inviteret. Forældre må meget gerne melde sig til at hjælpe med til arrangementet.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 47

 • Dato: 22 November 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

RØD arbejder i dansk forsat med emnet ”Avisernes verden”. Dette er som nævnt et emne, som vil forsætte de kommende uger. I matematik har vi arbejdet videre med brøker. Vi har også arbejdet med ligninger, hvor X skulle isoleres. I fysik har alle været oppe og fremlægge deres egne forslag til udvinding af fremtidens energi, efter vi i sidste uge talte om vedvarende energiformer. Fantasien fejler intet – nogle opfandt endda former, som i dag er under udvikling uden de var klar over det. I RØD er vi i tysk startet op på temaet "Weinachten". Vi fortsætter med temaet efter inspirationsugen og indtil jul.

Fredag afhentede RØD brugte møbler og indrettede deres grupperrum, så der nu er ét stort mødebord, en sofaafdeling,  en spiseafdeling med eget køleskab. Meningen med den nye indretning er, at de røde skal betragte sig som én gruppe, fremfor at de grupperer sig i små enheder, altså fællesskabets ånd.

----------------------------------------

GUL arbejder i matematik forsat med brøkregning. Ligeledes fortsætter emnet angående livets udvikling i natur/teknik. Vi har snakket om, hvilke emne inden for natur/teknik, børnene kunne tænke sig at arbejde med. I tysk har GUL arbejdet videre med tal, måneder og årstider. Vi har skrevet og øvet en lille dialog om fødselsdag på tysk. I dansk har vi arbejdet med tegnsætning. Vi har især koncentreret os om punktum, udråbstegn og spørgsmålstegn. Vi har arbejdet med tegnenes forskelligheder og set på hvad der sker med en sætning, når tegnet skiftes ud med et andet. Vi fortsætter med tegnenes betydning efter inspirationsugen.

----------------------------------------

GRØN har i matematik arbejdet med forskellige slags opgaver. Vi arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange) og er blevet introduceret for division. I dansk har det handlet om ordklasser. Vi har afsluttet arbejdet med navneord/substantiver. Efter inspirationsugen tager vi hul på udsagnsord/verber.

I kulturfag har vi været sammen med BLÅ. Vi har set forskellige små filmklip om vikingetiden og har diskuteret dem efterfølgende. Vi synes især, at vikingernes togter og evner for skibsbyggeri var ret imponerende! Et par af pigerne har brugt en del af projekttiden på, at lave deres egne vikingefilm på Skoletube. De blev fremvist til samling fredag, som en fin afslutning på vores vikingetema.

BLÅ har arbejdet med bogstaverne Ø og L i dansk. Vi har fået illustrationshæfter og har tegnet og skrevet om os selv. I denne uge har de BLÅ lavet løbematematik. Der blev udregnet plusstykker og resultatet skulle så hentes i den anden ende af huset. Alle børn deltog og pulsen kom op. Tirsdag var vi på biblioteket for at høre forfatteren til "Villads fra Valby" oplæse historier. Efter oplæsningen kunne publikum stille spørgsmål til forfatteren. 

I gården har hele skolen lavet mentos/cola-forsøg til stor begejstring hos de små. Vi fik dog ikke colaen til at sende så høj en søjle op, så det må vi teste af igen en anden gang.

----------------------------------------

Uge 47 blev afsluttet med Sønderborg Friskoles første LAN-party med overnatning fra fredag til lørdag. Det forløb supergodt med en god stemning blandt børnene i begge lokaler. Vi havde arrangeret et spillelokale med Minecraft og et med de større børn og deres spil. Læs mere og se billeder her: Første LAN-party med stor succes 

Næste uge

Næste uge er inspirationsuge med temaet jul. Vi vil her påbegynde opsætningen af juleteateret, samt opbygningen af kulisser hertil. Skolen bliver i denne uge også pyntet op til jul.

Datoer og arrangementer

 • Fredag d. 4. december kl. 11 -13.00: Bedsteforældrekaffe og julehygge. Medbring bedsteforældre eller anden kær voksen. Forældre samt søskende selvfølgelig også velkomne.
 • Torsdag d. 18. december: Juleteater og luciaoptog
 • Januar: Der vil blive inviteret til gruppemøder for forældrene i januar

For flere datoer se Årskalenderen

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 46

 • Dato: 14 November 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Uge 46 blev ugen, hvor der blev afholdt stiftende generalforsamling med valg til bestyrelsen for skolens "Teklup". Det endte onsdag med kampvalg, præsentation af de opstillede kandidater og demokratisk afstemning for alle. Fem repræsentanter blev stemt ind og agter nu at lave vedtægter, værdiskabelse og vækst i forhold til tekulturen for børnene på skolen.

Navnet er bevidst stavet med p, da børnene gerne vil være alternative.

Bestyrelsen har på første møde konstitueret sig med alle formelle titler. Der er valgt formand, næstformand, kasserer, sekretær. Børnene valgte at diskutere sig til enighed, fremfor at afgøre posterne ved afstemning. Formanden blev valgt blandt andet med argumentet, at han havde den største selvtillid, hvortil han kvitterede med et: Og så er jeg også den klogeste!

Fredag blev den nye bestyrelse interviewet af Ole Kæhler fra Sønderborg Nyt. Artiklen postes mandag morgen.

I forrige uge havde vi besøg af en journalistpraktikant fra Ugeavisen. Hun interviewede Line, Emilie, Emma, Halil og Maya om deres fremtidsdrømme. Det blev til en fin artikel i Ugeavisen denne uge, som nu hænger på opslagstavlen på skolen.

Fredag havde skolen besøg af læsehunden Balu. Balu kommer hver fredag forbi Sønderborg Friskole og får læst historier højt af børnene. Der blev også her taget billeder til Sønderborg Nyt.

----------------------------------------

RØD har i engelsk arbejdet videre med deres stil. I kulturfag har de fremlagt deres arbejde omkring historiske personer i vikingetiden. I dansk er vi startet med at arbejde med et tema om aviser. Dette tema vil vi arbejde med de kommende uger, da der er tiltænkt en avis-workshop i den kommende inspirationsuge.

I matematik har vi arbejdet med forskellige opgaver, hvor nogle har arbejdet med færdighedsregning, og andre har forsat med opgaverne fra sidste uge. Derudover er de blevet undervist i, hvordan man regner med brøker, hvilket de yderligt skal arbejde videre med.

I tysk i RØD har vi bl.a. talt om, hvordan tysk er beslægtet med dansk og engelsk. Vi har fundet eksempler på, hvilke ord der er ens på dansk og på tysk. Vi har talt om tyske dialekter og om tysk som national- og mindretalssprog. I den kommende uge vil vi repetere tal og farver.

NB! Eleverne bedes medbringe computer eller tablet og høretelefoner til tysktimerne om tirsdagen.

I projekttiden er en gruppe drenge blevet sat på opgaven at søge sponsorater og fonde. Vi mangler nemlig i stor stil værktøj til at forbedre vores muligheder i projekttiden. I næste uge vil påbegynde benarbejdet med at besøge virksomheder, som vi tænker, kan have interesse i at hjælpe os. Herefter gælder det om at få lavet nogle fede ansøgninger til at beskrive vores mål og visioner.

----------------------------------------

GUL er denne uge begyndt med engelsk stil. I kulturfag har de fremlagt deres arbejde omkring historiske personer i vikingetiden. 

I matematik har vi arbejdet med forskellige blandede opgaver, og også blevet introduceret for brøkregning. I Natur og Teknik arbejder vi forsat med livets udvikling.

I dansk har vi arbejdet med ordklasser. Vi har talt om navneord/substantiver, tillægsord/adjektiver og udsagnsord/verber. Vi har talt om de latinske betegnelser, og hvorfor vi deler ord ind i ordklasser. Vi fortsætter arbejdet med ordklasser i den kommende uge. I tysk har vi arbejdet med tal og årstider.

NB! Eleverne bedes medbringe computer eller tablet og høretelefoner til tysktimerne om fredagen.

----------------------------------------

GRØN har i engelsk arbejdet med navneord, udsagnsord og tillægsord, samt lært reglen omkring "a" eller "an" i den engelske grammatik. I dansk har vi arbejdet med ordklasser og har i den forgangne uge arbejdet med navneord/substantiver. Nogle elever har arbejdet med skriftlig fremstilling, andre har leget detektiver og fundet navneord rundt på skolen.

I natur/teknik har vi arbejdet med hvad lyd er og hvordan forskellige ting skaber forskellige lyde.

I matematik har vi arbejdet med forskellige slags opgaver, og arbejder videre inden for de matematiske felter med subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange). Vi har også kort været inde på, hvordan man bruger et ur (klokken).

I kulturfag har vi været sammen med BLÅ. Vi har tegnet/skrevet de ting, som de ville savne, hvis vi levede i vikingetiden. I projekttiden har vi også været sammen med BLÅ. Vi er startet på et forløb om superhelte. Målet er, at eleverne gennem arbejdsprocessen opnår tillid til egne evner samt en begyndende forståelse af, at det kræver mod og vilje at udvikle sig og lære noget nyt.

----------------------------------------

I BLÅ har vi i dansk denne uge arbejdet med bogstaverne I og O. Anne har læst op af en historie fra Nordisk mytologi, "Iduns æbler", mens vi øvede os på at skrive bogstaverne rigtig pænt. Vi har leget legen "Rygbogstaver", hvor børnene har tegnet bogstaver på hinandens rygge, som de så skulle gætte. Vi har lavet bogstaver med vores kroppe og taget billeder af det. Billederne printer vi ud og laminerer og hænger op, så vi får vores helt eget alfabet i klassen. Læse- og skriveindlæring går hånd i hånd, så fra næste uge skal vi til at skrive. Hver mandag skal vi bl.a. tegne og skrive "weekendhistorier" i vores nye fine hæfter.

I BLÅ bruger vi børnestavning. Det betyder, at børnene skriver ordene som de tror de lyder, og altså ikke nødvendigvis staver dem rigtigt. Børnene bygger med andre ord deres skrivning på de lyde de kan høre eller allerede kender i forvejen. En af de vigtigste forudsætninger for at lære er, at de tør prøve sig frem.

BLÅ har i engelsk arbejdet med familien og dets medlemmer.

I matematik har vi i denne uge brugt planer og bygget legofigurer. Vi har haft fokus på tal og talpar. I musik har vi iscenesat historien om Rødhætte med akkompagnement af Beethovens 9. symfoni. Til samling har BLÅ lavet en opførelse af sangen Halleluja.

For billeder fra ugen se Uge 46 i billeder

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 45

 • Dato: 8 November 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

BLÅ har i dansk læst frilæsning og talt om bogstaverne A, B og S. Vi har talt om bogstavernes lyde og form, og vi har øvet korrekt skrivegreb. Torsdag var BLÅ på biblioteket med Martin. I engelsk har vi arbejdet med tegninger, hvor eleverne har tegnet og derefter skrevet på engelsk.

GRØN har fået læst historier om de nordiske guder og set nogle afsnit af Jul i Valhal. Derudover har vi beskæftiget os med robotteknologi. Liva har haft en dukke med, som via en app kan tale sammen med Google. I matematik har vi arbejdet med forskellige slags opgaver. Vi er blevet introduceret for subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange), samt tegning og konstruktion. I natur/teknik er vi påbegyndt projekter om valgfrie kæledyr.

GUL har skrevet fristil i dansk. Den skal afleveres i morgen, mandag. I matematik har vi arbejdet med forskellige blandede opgaver, hvor der indgår subtraktion (minus), addition (plus), multiplikation (gange), division, ligninger, omregning af længdemål og koordinatsystemet. I natur/teknik arbejder GUL forsat med emnet angående livets udvikling. I kulturfag har vi arbejdet med historiske personer fra vikingetiden.

RØD har i dansk arbejdet videre med deres fristile. Vi har også talt om skolens værdigrundlag og gennemgået nogle af de ord som eleverne ikke kendte betydningen af i værdigrundlaget. Som en forlængelse heraf har vi fået en meget kort præsentation af Grundtvig og Kold. I matematik har vi arbejdet med forskellige opgaver, hvor nogle har arbejdet med færdighedsregning, og andre har forsat med opgaverne fra sidste uge. Andre igen har arbejdet med problemregning, hvor temaet har været Bonbon-Land. Opgaverne spreder sig bredt over det matematiske felt. I kulturfag har vi arbejdet med historiske personer fra vikingetiden.

Den kommende tid

I den kommende uge vil alle forældre blive indkaldt til skolehjemsamtaler, som vil blive afholdt i uge 48.

Allerede nu kan I ligeledes sætte kalenderen, at vi holder Luciaoptog for forældre på skolen mandag aften d. 14. december. Alle grupper deltager. Nærmere tidspunkt følger.

Arbejdslørdag i weekenden er overstået og vi har nu 5 mooncars klar til brug i skolegården. Vi glæder os til at se dem i brug. Følgende arbejdslørdage er d. 16/1 2016, 12/3 2016 og 21/5 2016 – skriv dem allerede nu i kalenderen.

Fremover vil I kunne finde skolens årskalender her www.sonderborgfriskole.dk/aarskalender-201516

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 44

 • Dato: 1 November 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Inspirationsugen er nu overstået og vi har taget hul på de næste fire uger, som hvor vi vil finde inspiration fra vikingetiden.

I den forgangne uge har RØD i engelsk arbejdet med sammenhængen mellem det engelske og danske sprog grundet vikingernes bosættelse i England. I kulturfag har vi arbejdet med artiklen "Kristen kultur under beskydning", som omhandler religiøse symboler bl.a. brugen af Jellingestenen i vores pas. I biologi har vi påbegyndt emnet "kost" og kort snakket om fedt, kulhydrat, protein, vitaminer, mineraler osv.

I matematik er vi startet op med Thomas. Vi har arbejdet med et opgavesæt med flere forskellige slags matematiske opgave. I opgaverne indgår der f.eks. procent-regning, brøker og forståelse for diagrammer. Disse opgaver kan kategoriseres som læs, tænk og forstå. Temaerne for opgaverne har været Danmarks Radio, samt folketingsvalget.

I dansk har RØD arbejdet med en fristil, hvilket betyder, at de selv har valgt et emne, som de skal skrive om. Kravet til stilen er, at den skal være 3000 anslag med mellemrum som minimum.

I tysk har vi talt om, hvorfor tysk sprog er vigtigt at lære. Vi har diskuteret hvilke emner og arbejdsformer vi kunne tænke os at arbejde med i tysk. Vi har søgt inspiration på nettet og fra tidligere tyskundervisning. Vores primære læremiddel bliver hjemmesiden Clio Online, som er en online læringsportal.

NB! Hvis eleverne har mulighed for det, må de meget gerne medbringe en bærbar computer, når vi har tysk om tirsdagen.

----------------------------------------

GUL har i engelsk arbejdet med sammenhængen mellem det engelske og danske sprog grundet vikingernes bosættelse i England. I kulturfag har vi arbejdet med, hvordan Danmark blev til et kristent land og dets betydning for vores samfund.

I matematik har vi arbejdet med opgaver, som kan kategoriseres som læs, tænk og forstå, hvor hovedtemaet har været Halloween. Her har de arbejdet med brøker og procentregning.

I natur/teknik er vi påbegyndt emnet ”Livets udvikling”, hvilket skal give en introduktion til de naturvidenskabelige termer, samt en indføring i den faglitterære-genre. 

I tysk er vi blevet introduceret til Clio Online, som er en online læringsportal, der bliver vores primære læremiddel. Eleverne logger på portalen med deres med deres uni-login. Vi har talt om, hvorfor vi skal have tysk i skolen, og brainstormet på de ord og udtryk vi allerede kan på tysk. De kommende uger vil vi arbejde med tal, farver og præsentation.

NB! Hvis eleverne har mulighed for det, må de meget gerne medbringe en bærbar computer om fredagen, når vi har tysk. 

I dansk har vi talt om, hvad vi godt kunne tænke os at arbejde med i løbet af året. Nogle af forslagene var: Se film, skrive stil, læse, lave computer opgaver og høre uhyggelige historier. Jeg vil prøve, at komme omkring ønskerne i løbet af året.

----------------------------------------

I engelsk har vi arbejdet med "vikingeord", såsom økse, sværd, skjold og hvad de hedder på engelsk. Vi har også talt om vikingernes liv og togter til England.

I dansk har vi talt om, hvordan vi skal arbejde fremover. Vi har haft frilæsning og har lavet forskellige opgaver. Børnene har fået udleveret en mappe til dansk. I projekttiden har vi arbejdet videre med Vikingetemaet. Nogle er i gang med at producere små film om vikinger på skoletube. Andre finder billeder på nettet, som de sætter ind i et dokument og skriver tekst til, og to børn vil gerne bygge en mini-katapult og har søgt oplysninger på nettet om materialer, tegninger og værktøj.

Alle i GRØN har fået en refleks til at sætte på jakken i den mørke tid, og de har alle fået en personlig trafikvest, som de kan have på, når vi skal på tur. Trafikvesten må gerne blive hængende på skolen, så vi har den, når vi skal ud ad huset.

----------------------------------------

BLÅ har i denne uge haft matematik, hvor vi har skåret æbler ud i både og lavet brøkregning. Derudover har vi i anledning af Halloween indkøbt og lavet græskarhoveder. I engelsk har vi arbejdet med farver, tal og almindelige hverdagsord som godmorgen, farvel, mit navn er osv.

I denne uge har vi også snakket om, hvad dansk er for et fag og om hvad man skal lave, når man har dansk. Vi har lavet frilæsning og eleverne har fået udleveret mapper med alfabetet. I de næste uger, skal vi lave skriveøvelser, så vi bliver rigtig gode til at skrive bogstaverne, og vi skal tale om, at hvert bogstav har sit eget navn og lyd. Nogle af børnene ved allerede rigtig meget om alfabetet, mens nogle ved knap så meget, og det tager vi naturligvis udgangspunkt i.

Derudover har vi, i tråd med vores vikingeemne, set de første 4 afsnit af Jul i Valhal, der handler om to danske børns møde med de nordiske guder. Det var et stort hit blandt børnene og vi har aftalt, at vi ind imellem ser flere afsnit, så vi når at se dem alle inden jul.

Andet nyt

I natur/teknik var GUL og GRØN på cykeltur til brandskole på brandstationen, hvor vi blev undervist i brandsikkerhed, og fik lov til selv at prøve at slukke små ildebrande. Derudover fik vi lov, at se Jesper ryge 30 meter op i luften med brandstigen.

Derudover er der nedsat en børnebestyrelse for skolens kommende te-klub. Bestyrelsen skal arbejde for etableringen af en te-klub, som styres af børnene på tværs af alle grupper.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 43

 • Dato: 26 October 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Mandagen efter efterårsferien var dagen, hvor skolen indledte første inspirationsuge efter den nye struktur. Ugens tema var vikinger.

Hver dag til samling har Thomas fortalt gamle myter og sagn fra den nordiske mytologi. I gården havde personalet indrettet forskellige værksteder, som kunne lede børnene tilbage til vikingeaktivitet.

Her var blandt andet smykkeværksted, runeristning, fedtstens bearbejdning og farvning med forskellige naturmaterialer. Desuden blev der fremstillet dolke og økser. Der blev leget gamle vikingelege, såsom tovtrækning, og fedtbrydning. Sidstnævnte omhandler en lille kæp, indsmurt i smør. To mand dyster så om, hvem der kan holde fast på den længst tid.

I træværket byggede børnene vikingehuse. De ældste drenge var på stranden og fik brugt musklerne på at slæbe tunge sten tilbage til skolen, for at bygge en naturtro vikingedysse. Endvidere var der hver dag bålsted, hvor der blev kokkereret med årstidens grøntsager og frugter. Børnene blev udsat for ægte vikingeretter, og onsdag var dagen hvor tre høns blev slagtet.

I løbet af ugen opstod der er musik- og dramaværksted, som blev styret af de ældste. Her øvede de blandt andet den gamle folkevise "Ramund hin unge" og de blå lavede en syngefortælling om vikinger. Fremførelsen af indøvet scenekunst foregik fredag inden weekenden som afslutning på den allerførste inspirationsuge.

For billeder se Vikingeugen i billeder

Lidt om uge 44

I uge 44 indledes undervisning efter skemaet, som blev udleveret til børnene før efterårsferien. Skulle de være forlagt, kan de findes her http://www.sonderborgfriskole.dk/grundskema

BEMÆRK at GRØN gruppe torsdag skal have cykler og cykelhjelme med, da de skal en tur på Brandskole på brandstationen.

Andet nyt

Undervisningsministeriet har nu, som forventet, udbetalt statstilskuddet før tid til Sønderborg Friskole. Det betyder, at skolen ikke længere er afhængige af den kredit, som blev oprettet ved opstart.

Derudover skal der lyde en stor tak til Karina, som er forælder på skolen. Hun dukker hver eftermiddag op og gør toiletterne rene til glæde for vores alles sundhed og velvære. Og Martin, der også er forælder, har sørget for at varmeanlægget virker, så vi kan holde os varme i den kommende vintertid.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 41

 • Dato: 12 October 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Sidste uge inden efterårsferien har i BLÅ gruppe stået i kastanjernes tegn. Børnene har været i Kongevejsparken og samle kastanjer til at bygge såvel huse, som kastanjedyr. Børnene har også sunget kastanjesange og digtet historier om kastanjerne. De fine kastanjer hænger nu i forhallen.

BLÅ gruppe har også haft besøg af Malene, som er praktikant fra Dybbøl Efterskole. Hun har fulgt undervisningen, samt været med i Fritteren om eftermiddagen.

GRØN har afrundet deres opgaver omkring mobning, hvor nogle af børnene har lavet afsluttende videoer om teamet. De har arbejdet videre med alternative klasseformer og hvordan de ønsker, at klassestrukturen i GRØN skal være.

GUL har talt om frihed under ansvar, hvilket har ledt videre til et arbejde med Børnekonventionen. Her har de blandt andet har set en kortfilm, indeholdende et interview fra 50’erne hvor en dreng fortæller om sit liv på børnehjem.

RØD gruppe har arbejdet med Kahoot, som er et it-baseret quizsystem. De har her udarbejdet spørgsmål, som kunne afrunde første kvartal på skolen. Der er ligeledes arbejdet med kildekritik, samt indsamling af sponsorgaver til afholdelse af arrangement på skolen. Hertil er også planlagt aktiviteter til alle grupper.

Ugen blev sluttet af med sang og danseopvisning, hvor flere grupper børn på tværs af alder sang for hele skolen.

Børnene har i ugens løb fået udleveret nye skemaer (samme tider – nu med fagfordeling). I uge 43 afholdes første inspirationsuge, hvor skemaet følges, hvad angår mødetider. Skemaerne træder fuldt i kraft i uge 44.

Bemærk at børnene kan møde ind i ankomsttiden mellem kl. 8-8.30. Samt at alle har fri kl. 14 fra mandag til torsdag og kl. 13 fredag. Bemærk også at vi ikke kører med begrebet Fed Fredag længere. Det betyder, at mødetiden er den samme hver fredag og børnene skal således også have madpakker med hver fredag med mindre anden besked kommer ud.

I uge 43 vil vi som nævnt afholde første inspirationsuge, som står vikingetidens tegn. Ugen vil hovedsageligt foregå i gården, så hermed en opfordring til at påklæde sig efter vejrforholdene.

Der vil i denne uge foregå forskellige aktiviteter, som handler om vikingetiden. Vi vil hver dag lave bålmad, og i den forbindelse vil vi slagte en høne. Hvis der skulle være børn, som ikke har lyst til at overvære slagtningen, bedes i kontakte personalet inden mandag.

Vi glæder os til at se jer alle efter ferien, og ser frem til et spændende kvartal med masser af inspiration, projekter og fællesskab.

Kærlig hilsen 

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 40

 • Dato: 4 October 2015
 • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Skolens nye struktur er nu ved at være kørt ind. Blandt andet møder alle lærerne nu ind fra morgenstunden, hvilket giver en dejlig rolig velkomst, hvor sofaen i Fritteren er det helt store samlingspunkt. Fra mandag morgen vil vores nye morgenåbner også være i huset fra kl. 06.30-8.30.

BLÅ gruppe har i ugens løb fået introduceret alfabetringe i gården. Her danner de levende ord i leg. Der staves på livet løs. I musik/dansk/historie har vi arbejdet med teksten til Jutlandia, og fortolket teksten gennem billedfremstilling. Billedproduktionen er nu ophængt i Fritteren.

GRØN har arbejdet videre med skoleformer. Fx har de set film fra en japansk skole, hvor børnene havde deres egen køkkenhave. En lille gruppe børn lavede på skift mad til hele skolen hver dag. Og hver dag skulle alle børn hjælpe til med at gøre rent på skolen inden de kunne gå hjem.

GUL lagde ugen ud med at udforske GeoGuessr, hvor kendskab til geografi, biologi og sprog er en stor fordel. Spillet går ud på, at man i Google Streetmaps kastes ind et tilfældigt sted på kloden. Her kan man så følge vejen, betragte landskabet, menneskene og bebyggelserne. Ud fra en vurdering af omgivelserne gætter man på et verdenskort, hvor i verden man er. Her kan vurderes ud fra bjerge, træsorter, jordfarver, trafikskilte, etc. Jo nærmere, jo flere point får du. Topscoren i gul var 4000 point. Spillet kan klart anbefales til voksne.

RØD har i forbindelse med åbningen af den nye butik Normal i Borgen haft et projekt omkring varer og priser. Her har de lavet kundeundersøgelser og prissammenligninger.

Første arbejdslørdag er nu også veloverstået. Det var skønt at se så mange aktive forældre, og skønt at få så mange opgaver ordnet.

Vi vil igen gerne opfordre til, at børnene medbringer bøger til læsetiden.

Og husk at sætte spilleaftenen med overnatning d. 20/11 i kalenderen - nærmere info er udsendt via e-mail.

Som bonusinfo kan vi fortælle, at skolen har talt med Frode Lehmann, som er formand for Naturmælk. Han har et økologisk landbrug med kvæg på Broagerland og har inviteret os til at besøge gården i løbet af vinteren, hvor køerne er i stalden. Vi glæder os allerede.

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Sider