Nyhedsbrev uge 39

  • Dato: 25 September 2015
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Denne uge har budt på indførelsen af en ny struktur på Sønderborg Friskole. Onsdag blev den nye struktur præsenteret på forældremødet.

  • Årets gang opdeles i perioder på 4-6 uger. Hver periode lægges ud med en inspirationsuge, hvor vi tager et tema op, som i den kommende periode arbejdes videre med.
  • Dagligdagen opdeles i læsebånd, samling, grundtid om formiddagen og projekttid om eftermiddagen. Ud fra inspirationen i inspirationsugerne og den løbende inspiration som børnene får gennem grundtiden, udvikles på de projekter som arbejdes på i projekttiden
  • Skolen bliver opdelt i fire nærgrupper; BLÅ, GRØN, GUL og RØD. Hver gruppe får en fast lærer, som vil forestå det undervisningsmæssige i de fag de har kompetencer til.

Vi lagde ugen ud med at tage på inspirationstur på Kegnæs Friskole, hvor hele skolens børn fik oplevet, hvordan en friskole også kan se ud. Særligt blev vi inspireret af deres samling og lånte da også et sanghæfte med hjem til inspiration. Vores forhal, hvor vi holder samling, er nu opdelt, så samlingsrummet er blevet mindre, og dermed mere hyggeligt. Det giver en helt anden og mere intim stemning.

Resten af ugen har vi arbejdet med skoler og forskellige skoleformer. Det har givet forskellige forløb i de enkelte grupper.

I BLÅ har vi indrettet grupperum med læsetæppe, hestesko og tavletæppe. Læsebåndet er taget i brug med læselys og oplæsning af Gummitarzan. Vi har arbejdet med lydering af bogstaverne, og introduceret begrebet børnestavning. Vi har kastet bold efter vokaler eller konsonanter og kreeret vores egne bogstaver, som vi kan bruge til at lave ord med. Både ord vi allerede kender og fantasiord. Vi har indrettet to mindre rum til projektrum, hvor gruppen kan opdeles i to mindre grupper. Derudover har vi lavet købmandsbutik i gården, hvor blade og sten blev til varer og penge. Der blev kreeret butiksskilte og udregnet priser på varerne.

I GRØN har børnene indrettet sig med bordene i æggeform inspireret af en amerikansk skole – formen er meget lig den vi voksne benytter os af til konferenceborde og prøves af nogle dage inden gruppen evaluerer i den kommende uge. Herudover er Martin sammen med børnene gået i gang med konstruktionen af et indendørs læsehus til fire personer, som skal placeres inde i selve grupperummet. Projektet inddrager både samarbejdskompetencer, matematik, kunst og design, sløjd, internetsøgning, mv. Der er fokus på detaljer i en grad så selv lysindfald bliver indregnet. Børnene har sammen med Martin været i gang med at planlægge, optegne, udregne og herefter save, skrue og bygge. Andre har haft til opgave at blive enige om husets indendørs design. Også her har børnene været i gang med at søge på nettet for at studere. Samarbejdsevnerne har været i spil, da gruppen har fået stillet det krav at nå til enighed om udfærdigelse af indendørsarkitekturen. Der har været mange forskellige opgaver til mange forskellige børn, men både engagement og motivation har været kendetegnende for hele processen. Projektet fortsætter frem til efterårsferien.

I GUL har vi blandt andet set en kort film om to markant forskellige tilgange til skoledrift – en traditionel københavnsk skole sammenlignet med en helt ny skole baseret på projektorienteret skoleform – I kan se med her https://vimeo.com/108096881. En af pigerne fra gruppen, som tidligere har gået på friskole, har holdt et oplæg om, hvordan det var at gå på hendes tidligere skole. Vi talte om skolestørrelser og gruppestørrelser, og googlede os frem til, hvor store skolerne i Sønderborg er. Resultatet var alt fra 60 børn som på Sønderborg Friskole til 900 børn som på Dybbøl-skolen.

I RØD har vi arbejdet med forskellige skoleformer rundt omkring i verdenen og sammenlignet disse med det danske skolesystem. På engelsk er vi begyndt med emnet school shootings, hvor vi har set Michael Moore’s "Bowling for Columbine" som danner udgangspunkt for den fremtidige undervisning i engelsk.

I næste uge arbejder vi videre med emnet skoleformer ud fra den nye struktur. 

HUSK at I gerne må medbringe frilæsningsbøger til brug i læsebåndet. 

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Nyhedsbrev uge 37

  • Dato: 13 September 2015
  • Af: sonfri

Kære børn og forældre

Den første måned på Sønderborg Friskole er nu overstået og et nyt tiltag sættes i værk. Et nyhedsbrev, der fortæller om dagligdagen på skolen, vil fremover blive udgivet på www.sonderborgfriskole.dk/nyhedsbrev

Uge 37 bød blandt andet på et besøg fra Ibrahim, som er syrisk flygtning, nu bosat på flygtningecenteret i Sønderborg. Han kom og fortalte sin historie om, hvordan han grundet krigen i Syrien har været nødsaget til at flygte fra sit hjemland for at sætte kursen mod sikkerhed.

Besøget satte sit præg på skolen. For eksempel er en gruppe i grøn i gang med en video, der handler om, hvordan i krigen i Syrien opstod. Hertil har de benyttet sig af informationssøgning om emnet, planlagt storylines og søgt billedmateriale til videoen. De mangler nu kun selve optagelserne og den sidste redigering af videoen, inden de kan vise deres færdige udtryk frem for skolen. En gruppe fra gul har været i gang med at udforme spørgeskemaer for at interviewe borgere i Sønderborg, om deres holdning til flygtninge. I den forbindelse har de lært om interviewteknikker og udformning af spørgeskemaer. I blå arbejder vi med fortællinger af vores personlige historier. Derfor er vi begyndt at arbejde med storylines, som er en metode til at definere os selv i samvær med andre.

Uge 38 vil blandt andet byde på besøg på Sønderborg Bibliotek for at se en udstilling med originale iranske børnebogsillustrationer

Kærlig hilsen

Teamet på Sønderborg Friskole

Sider