Pædagogik

På Sønderborg Friskole vil vi tage udgangspunkt i fællesskabet som det centrale i barnets dannelse.

Mennesket bliver sig selv i mødet med andre. Tre væsentlige perspektiver for det pædagogiske skolesyn på Sønderborg Friskole er etik, æstetik og narrativer.

Vi vil værne om børnenes ret til at være børn. Barndommen har selvstændig værdi som livsfase, og vi skal ikke gøre børnene til små voksne. Sociale kompetencer, etik og godt kammeratskab øves via samtale og refleksion.

Skolen skal udformes under hensyntagen til, at børn er forskellige og derfor har brug for rammer, hvor dette understøttes og gøres muligt. Børnenes nysgerrighed skal stimuleres og styrkes i et æstetisk og inspirerende læringsmiljø med engagerede og dedikerede voksne, og derigennem give dem mulighed for at opleve, at de er en uundværlig del af et fællesskab.

Vi vil stimulere børnenes fantasi gennem lege, fortælling, sang og mange andre former for musisk og kreativ aktivitet. Der er mange måder at lære på. Vi udvikler fagligheden på skolen, så den lever op til den moderne virkeligheds krav til videnshåndtering og brug af it i undervisning og kommunikation.

Nye pædagogiske former afløser gamle – og sådan skal det fortsat være – nye tider kræver nye måder.