Politik for sponsorater

Skolen tillader, at der reklameres for sponsorer på gaver, som er givet skolen (fx bolde, rygsække mv.). Dog tillades kun reklamer for produkter eller virksomheder, der ikke henvender sig til børns forbrugsvaner (herunder legetøj, fødevarer mv.).

Skolen tillader ikke, at der reklameres for sponsorer på skolens bygninger eller lokaler, dog med undtagelse af sponsorskiltet i skolens forhal. Dog kan der reklameres ved og på skolen i forbindelse med enkeltarrangementer, som en sponsor yder en støtte til. Sponsorer kan heller ikke repræsenteres på skolens eget reklamemateriale som brochurer mv., men kan som nævnt vises på skolens hjemmeside (se Bliv sponsor og Sponsorater til enkeltarrangementer).

Skolen afstår fra at modtaget sponsorater og/eller gaver med følgende indhold eller baggrund:

  • Religiøst indhold/baggrund
  • Politisk indhold/baggrund
  • Virksomheder og/eller produkter, som i en generel opfattelse må anses for at være upassende i forhold til et sundt børneliv, herunder alkohol, cigaretter, medicinalvarer, fødevarer som ikke er basisfødevarer (herunder slik, sodavand mv.).

Skolen søger i videst muligt omfang at opsøge sponsorater og/eller gaver fra virksomheder eller organisationer, som har en sammenhæng med hvad man kunne opfatte som et sundt og godt børneliv, herunder værdier som er i overensstemmelse med skolens værdigrundlag.

For yderligere information, kontakt Irene Reinkvist på leder@sonderborgfriskole.dk