Skolekreds

Skolekredsen er baggrund for skolens virke. Skolekredsen består af forældrene samt andre, der af bestyrelsen godkendes som medlemmer.

Medlemskab koster 100 kr. pr. år og skal fornys hvert år d. 1. august.