Sponsorater til enkeltarrangementer

Det er muligt at bidrage med sponsorater til større arrangementer. I den forbindelse kan der reklameres på flere måder:

  • Sponsorskilte på skolen til selve arrangementet
  • Sponsornavn og logo på materiel til selve arrangementet
  • Sponsornavn og logo på reklamemateriale i forbindelse med arrangementet
  • Nævnelse af sponsorer i forbindelse med medieomtale

Nærmere vilkår aftales for det pågældende arrangement.

Det vil være muligt at blive hovedsponsor på et arrangement afhængigt af sponsoratets og arrangementets størrelse.

Find mere info på siden Politik for sponsorater.

Vil du være almindelig sponsor, kan du finde mere info på siden Bliv sponsor.

For yderligere information, kontakt Irene Reinkvist på leder@sonderborgfriskole.dk.