Billeder fra dagligdagen

Jeg har fået en datter, der har fundet troen på sig selv

  • Dato: 28 January 2017
  • Af: sonfri
Venskaber

Vi flyttede til Sønderborg sommeren 2016. Valget af skole for en pige på 13 år var vigtigt, så overvejelserne var mange. Da vi ikke ønskede en almindelig folkeskole, og de tilbud der lå ingen interesse havde, blev vi af en bekendt gjort opmærksom på Sønderborg Friskole. Vi tog kontakt til skolen, var på besøg, undersøgte hvad skolen stod for, og hvad den kunne tilbyde en pige på 13 år.

Summasumarum blev, at hun startede sommeren 2016 – et valg vi ikke har fortrudt.

Mobilfri friskole

  • Dato: 4 January 2017
  • Af: sonfri
Mobilfri skole

Første dag efter juleferien blev dagen, hvor vi på Sønderborg Friskole indførte mobilfri skole.

Beslutningen om at mobiltelefonerne lægges væk i skoletiden er truffet såvel af hensyn til undervisningen som af hensyn til det sociale samvær på skolen. Det betyder, at børnene nu afleverer deres mobiltelefoner fra morgenstunden og får dem igen ved dagens afslutning. Mobilerne vil i mellemtiden blive opbevaret i en mobilkasse i et aflåst skab. Er der behov for mobiltelefonerne i undervisningsøjemed tages de selvfølgelig i brug.

Julemarked på friskolen

  • Dato: 10 December 2016
  • Af: sonfri
Julemarked på friskolen

Vi takker af for et hyggeligt julemarked med besøg af såvel Sønderborg Økologiske Fødevarefællesskab som en lokal trædrejer Gert, der medbragte både drejebænk og stor udstilling med salg af drejede kunstværker. Der var stor gang i biksen, så mon ikke en julegave eller to er sikret i de små hjem. 

Børnene solgte æbleskiver og hjemmelavet julepynt og forhallen blev pyntet med juletræ og lys.

Sider