Nyt fra bestyrelsen

Godt nytår fra friskolen

  • Dato: 31 December 2015
  • Af: sonfri

Sønderborg Friskole vil gerne takke alle, der i det forgangne år har haft sin gang på eller støttet op om skolen.

Etablering af en ny og alternativ friskole fordrer for både personale, forældre og børn; omstillingsparathed, mod til at træffe svære beslutninger og evnen til at kunne holde fast i visionen, når det ikke lige går som planlagt.

1. maj børn

Skolestart

Børn der skal starte i 0. klasse på Sønderborg Friskole har mulighed for at starte allerede 1. maj.

Dermed følger vi de kommunale skolers procedure omkring skolestart. Det betyder, at børnene kan skifte fra børnehaven til friskolen på samme tid som de børn der starter i folkeskolen.

Første LAN-party med stor succes

  • Dato: 22 November 2015
  • Af: sonfri
LAN-party

Uge 47 blev afsluttet med Sønderborg Friskoles første LAN-party med overnatning fra fredag til lørdag. Det forløb supergodt med en god stemning blandt børnene i begge lokaler. Vi havde arrangeret et spillelokale med Minecraft og et med de større børn og deres spil.

De store børn var meget selvkørende, men fik alligevel nogle gode fif fra Martin som er professionel gamer. Et begejstret ”det er den bedste aften i mit liv”, blev hørt i løbet af aftenen. Så er stilen lagt.

SE's vækstpulje bevilger midler til friskolen

  • Dato: 22 April 2015
  • Af: sonfri

Sønderborg Friskole kan med stor begejstring fortælle, at SE’s Vækstpulje har meddelt os, at de bevilger i alt kr. 65.617 til etablering af trådløst netværk på friskolen.

Vi er taknemmelige for modtagelsen af vækstpuljemidlerne, da etableringen af trådløst netværk på Sønderborg Friskole vil understøtte den frihed og fleksibilitet vi vægter så højt i læringsmiljøet.

Tak til SE's vækstpulje herfra.

Sider