Tilskud til skolepenge

Det er hvert år i september muligt at søge tilskud til skolepenge og fritidstilbud, såfremt indkomstgrundlaget berettiger dette.

Procedure for ansøgning

Et udfyldt ansøgningsskema skal være skolen i hænde senest d. 5. september 2017. Ansøgningsskema kan downloades her: Ansøgning om fripladstilskud 2017/18

Procedure for tildeling af tilskud

I december/januar får skolen tilsagn om fordelingen af tilskud fra Fordelingssekretariatet. Den endelige fordeling godkendes af bestyrelsen, hvorefter tilskuddet udbetales som en reduktion i skolepengene i månederne marts-juni (evt. februar-maj).

Lidt om tilskuddet

Sønderborg Friskole benytter Fordelingssekretariatets fordelingsnøgler til at fordele tilskuddet til forældrene. Fordelingsnøglerne kan findes her: Fordelingsnøgler 2017/18

Fordelingssekretariatet har en procentsats, der afgør, hvor højt et tilskud der maksimalt kan gives. Procentsatsen kan variere fra år til år. I 2016/17 lå satsen på 24,9 % af det fulde beløb. Det betød, at der i 2016/17 højst kunne opnås tilskud til 24,9 % af det fulde beløb skolepenge og fritidstilbud. Afhængigt af indkomst (se fordelingsnøgler) vil dette så reguleres nedefter.