Værdigrundlag

Skolens formål er at drive en moderne udgave af en grundtvig-koldsk friskole fra 0.-9. klasse. Skolen er religiøst uafhængig.

Sønderborg Friskole er en skole, der bygger på tillid, nærvær, dialog og demokrati, hvor man føler ansvar for sig selv og hinanden, den fælles skole og det omgivende samfund.

Sønderborg Friskole vil skabe rammerne for børnenes iboende lyst til læring og udvikling gennem innovation, kreativitet og nytænkning. Herigennem skal børnene forberedes på den moderne verdens mangfoldighed og foranderlighed.

Skolen bygges op omkring et fleksibelt, levende og inspirerende læringsmiljø med engagerede og dedikerede voksne. Vi vægter barnets medindflydelse på egen læring. Strukturen baseres på projektorienteret gruppedeling, såvel som individuelt arbejde, der understøttes af læringsaftaler med det enkelte barn. Herigennem skal børnene lære at tilegne sig ny viden, planlægge eget arbejde og arbejde tværfagligt i sociale fællesskaber. De skal lære at udvikle deres synspunkter, argumentere for dem og formidle dem til andre.

Børnene skal lære at navigere i og forholde sig til de nye muligheder og udfordringer den digitaliserede verden bringer.

Sønderborg Friskole ser trivsel og relationsdannelse som en forudsætning for faglighed. Vi vægter en anerkendende tilgang til dannelsen af det hele menneske. Vi vægter et tæt samarbejde mellem hjem og skole og tager udgangspunkt i et forpligtende fællesskab, som det centrale i barnets dannelse. Mennesket bliver sig selv i mødet med andre.